آگهی های فروش امیر صنعت درخشان (گودرزی)

مواد اولیه فولادی یکشنبه 08 اسفند

"⚜️امیر صنعت درخشان ⚜️ ⏪تامین کننده ی مواد اولیه فولادی و انواع مقاطع فولادی از قبیل : 🌀تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🌀 انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه 🌀 قوطی و پروفیل و لوله 🌀 شمش . گندله . کنسانتره . اسفنجی 🌀 خدمات سوله سازی ☎️03131328919 03134403739"

08 اسفند، 1400
ورق گرم یکشنبه 08 اسفند

⚜️امیر صنعت درخشان ⚜️ ⏪تامین کننده ی مواد اولیه فولادی و انواع مقاطع فولادی از قبیل : 🌀تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🌀 انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه 🌀 قوطی و پروفیل و لوله 🌀 شمش . گندله . کنسانتره . اسفنجی 🌀 خدمات سوله سازی ☎️03131328919 03134403739

08 اسفند، 1400
تیر آهن یکشنبه 08 اسفند

⚜️امیر صنعت درخشان ⚜️ ⏪تامین کننده ی مواد اولیه فولادی و انواع مقاطع فولادی از قبیل : 🌀تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🌀 انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه 🌀 قوطی و پروفیل و لوله 🌀 شمش . گندله . کنسانتره . اسفنجی 🌀 خدمات سوله سازی ☎️03131328919 03134403739

08 اسفند، 1400
میلگرد آجدار یکشنبه 08 اسفند

⚜️امیر صنعت درخشان ⚜️ ⏪تامین کننده ی مواد اولیه فولادی و انواع مقاطع فولادی از قبیل : 🌀تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی 🌀 انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه 🌀 قوطی و پروفیل و لوله 🌀 شمش . گندله . کنسانتره . اسفنجی 🌀 خدمات سوله سازی ☎️03131328919 03134403739

08 اسفند، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید