نام شرکت :

فولاد فدک

نام مدیر عامل :

احمد اکبری

کد کاربری :

f24-1008

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166673517
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

قبلا تولید کننده بودن و الان بازرگانی انواع لوله ها

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن شاد آباد بلوک 12پلاک 535

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66673517

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

لوله آبرسانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله گاز رسانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله مانیسمان

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

مانیسمان گاز سفید آب

فایل های ضمیمه :