ناودانی

قیمت ناودانی شکفته
آخرین بروز رسانی : 28 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 6 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 6 طول : 6
6 6 کیلوگرم کارخانه
18,000
28 مهر، 1400
2 ناودانی 8 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 8 طول : 6
8 6 کیلوگرم کارخانه
18,000
28 مهر، 1400
3 ناودانی 10 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 10 طول : 6
10 6 کیلوگرم کارخانه
18,000
28 مهر، 1400
4 ناودانی 12 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 12 طول : 6
12 6 کیلوگرم کارخانه
18,000
28 مهر، 1400
5 ناودانی 14 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 14 طول : 6
14 6 کیلوگرم کارخانه
18,000
28 مهر، 1400
6 ناودانی 16 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 16 طول : 6
16 6 کیلوگرم کارخانه
18,000
28 مهر، 1400
7 ناودانی 12 شکفته 12 متری
سایز (mm) : 12 طول : 12
12 12 کیلوگرم کارخانه
18,000
28 مهر، 1400
8 ناودانی 14 شکفته 12 متری
سایز (mm) : 14 طول : 12
14 12 کیلوگرم کارخانه
18,000
28 مهر، 1400
9 ناودانی 16 شکفته 12 متری
سایز (mm) : 16 طول : 12
16 12 کیلوگرم کارخانه
18,000
28 مهر، 1400
قیمت ناودانی ناب تبریز
آخرین بروز رسانی : 28 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 8 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 8 طول : 12
8 12 کیلوگرم کارخانه
17,400
28 مهر، 1400
2 ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 8 طول : 6
8 6 کیلوگرم کارخانه
17,400
28 مهر، 1400
3 ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 10 طول : 6
10 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
4 ناودانی 10 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 10 طول : 12
10 12 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
5 ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 12 طول : 6
12 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
6 ناودانی 12 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 12 طول : 12
12 12 کیلوگرم کارخانه
16,900
18 مهر، 1400
7 ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 14 طول : 6
14 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
8 ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 14 طول : 12
14 12 کیلوگرم کارخانه
17,300
27 مهر، 1400
9 ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 16 طول : 6
16 6 کیلوگرم کارخانه
16,400
27 شهریور، 1400
10 ناودانی 16 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 16 طول : 12
16 12 کیلوگرم کارخانه
16,700
31 شهریور، 1400
11 ناودانی 18 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 18 طول : 12
18 12 کیلوگرم کارخانه
17,400
04 مهر، 1400
ناودانی آریان فولاد
آخرین بروز رسانی : 19 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 10 نورد آریا فولاد
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
10 6 - کارخانه
17,700
19 مهر، 1400
2 ناودانی 12 نورد آریا فولاد
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 6
12 6 - کارخانه
17,450
17 شهریور، 1400
ناودانی مشهد پروفیل
آخرین بروز رسانی : 11 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 6 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 6
6 کیلوگرم کارخانه
17,100
11 مهر، 1400
2 ناودانی 8 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 8
8 کیلوگرم کارخانه
15,500
11 مهر، 1400
3 ناودانی 10 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 10
10 کیلوگرم کارخانه
14,000
27 بهمن، 1399
4 ناودانی 14 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 14
14 کیلوگرم کارخانه
14,000
27 بهمن، 1399
ناودانی فولاد البرز غرب
آخرین بروز رسانی : 28 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 8 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 8 طول شاخه (m) : 6
8 6 - کارخانه
16,400
28 شهریور، 1400
2 ناودانی 8 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12
8 12 - کارخانه
14,500
20 اردیبهشت، 1400
3 ناودانی 10 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 12
10 12 - کارخانه
18,100
17 شهریور، 1400
4 ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
10 6 - کارخانه
16,400
28 شهریور، 1400
5 ناودانی 12 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 6
12 6 - کارخانه
16,400
28 شهریور، 1400
6 ناودانی 12 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 12
12 12 - کارخانه
18,100
17 شهریور، 1400
7 ناودانی 14 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12
14 12 - کارخانه
18,100
17 شهریور، 1400
8 ناودانی 16 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6
16 6 - کارخانه
18,100
17 شهریور، 1400
9 ناودانی 16 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12
16 12 - کارخانه
18,900
16 شهریور، 1400
10 ناودانی 14 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 6
14 6 کیلوگرم کارخانه
18,900
16 شهریور، 1400
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 6 سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 6 طول شاخه (m) : 6
6 6 - کارخانه
17,600
17 شهریور، 1400
2 ناودانی 8 سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 8 طول شاخه (m) : 6
8 6 - کارخانه
18,400
10 شهریور، 1400
3 ناودانی 10 سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
10 6 - کارخانه
17,600
17 شهریور، 1400
4 ناودانی 12 سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 6
12 6 - کارخانه
18,500
18 مرداد، 1400
5 ناودانی 14 سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 6
14 6 کیلوگرم کارخانه
18,750
13 مرداد، 1400
ناودانی فولاد الماس یزد
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 10 فولاد الماس یزد
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
10 6 - کارخانه
17,100
17 شهریور، 1400
2 ناودانی 12 فولاد الماس یزد
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 6
12 6 - کارخانه
17,100
17 شهریور، 1400
3 ناودانی 14 فولاد الماس یزد
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 6
14 6 - کارخانه
17,100
17 شهریور، 1400
4 ناودانی 16 فولاد الماس یزد
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6
16 6 - کارخانه
17,100
17 شهریور، 1400
ناودانی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروز رسانی : 08 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 5 طول شاخه (m) : 6
5 6 - کارخانه
15,910
29 خرداد، 1400
2 ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 6 طول شاخه (m) : 6
6 6 - کارخانه
18,580
08 شهریور، 1400
3 ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 6 طول شاخه (m) : 6
6 6 - کارخانه
18,580
08 شهریور، 1400
4 ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 5 طول شاخه (m) : 6
5 6 - کارخانه
-