قیمت تختال (اسلب) فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروز رسانی : 29 خرداد، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تختال (اسلب) ضخامت 100 میلیمتر
ضخامت (mm) : 100 ابعاد (m) : 0.60*1.60 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
100 0.60*1.60 شیت کارخانه
-
2 تختال (اسلب) ضخامت 200 میلیمتر
ضخامت (mm) : 200 ابعاد (m) : 0.60*1.60 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
200 0.60*1.60 شیت کارخانه
16,450
29 خرداد، 1400
3 تختال (اسلب) ضخامت 35 میلیمتر
ضخامت (mm) : 35 ابعاد (m) : 0.60*1.60 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
35 0.60*1.60 شیت کارخانه
-
4 تختال (اسلب) ضخامت 40 میلیمتر
ضخامت (mm) : 40 ابعاد (m) : 0.60*1.60 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
40 0.60*1.60 شیت کارخانه
-
5 تختال (اسلب) ضخامت 50 میلیمتر
ضخامت (mm) : 50 ابعاد (m) : 0.60*1.60 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
50 0.60*1.60 شیت کارخانه
-