انواع آهن آلات

قیمت شمش فولادی تولید قم
آخرین بروز رسانی : 31 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 125*125 قم (6 متری)
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
14,000
31 خرداد، 1400
قیمت شمش فولادی تولید سمنان
آخرین بروز رسانی : 31 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 125*125 سمنان (6 متری)
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
13,900
31 خرداد، 1400
قیمت شمش فولادی تولید ساوه
آخرین بروز رسانی : 31 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 125*125 ساوه ( 6 متری )
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
14,000
31 خرداد، 1400
2 شمش فولادی 150*150 ساوه ( 6 متری )
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
13,500
04 خرداد، 1400
قیمت شمش فولادی تولید قزوین
آخرین بروز رسانی : 31 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 150*150 قزوین (12 متری)
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 12 کیلوگرم کارخانه 5SP
14,000
31 خرداد، 1400
قیمت شمش فولادی تولید یزد
آخرین بروز رسانی : 31 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 100*100 یزد (6 متری)
سایز (mm) : 100*100 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
100*100 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
13,900
31 خرداد، 1400
2 شمش فولادی 125*125 یزد (6 متری)
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
13,850
31 خرداد، 1400
3 شمش فولادی 150*150 یزد (6 متری)
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
13,900
31 خرداد، 1400
قیمت شمش فولادی اصفهان
آخرین بروز رسانی : 31 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 120*120 اصفهان (12 متری)
سایز (mm) : 120*120 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
120*120 12 کیلوگرم کارخانه 5SP
13,900
31 خرداد، 1400
2 شمش فولادی 125*125 اصفهان (6 متری)
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
13,900
31 خرداد، 1400
3 شمش فولادی 150*150 اصفهان (12 متری)
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 12 کیلوگرم کارخانه 5SP
13,950
31 خرداد، 1400
قیمت تختال (اسلب) فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروز رسانی : 29 خرداد، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تختال (اسلب) ضخامت 100 میلیمتر
ضخامت (mm) : 100 ابعاد (m) : 0.60*1.60 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
100 0.60*1.60 شیت کارخانه
-
2 تختال (اسلب) ضخامت 200 میلیمتر
ضخامت (mm) : 200 ابعاد (m) : 0.60*1.60 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
200 0.60*1.60 شیت کارخانه
16,450
29 خرداد، 1400
3 تختال (اسلب) ضخامت 35 میلیمتر
ضخامت (mm) : 35 ابعاد (m) : 0.60*1.60 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
35 0.60*1.60 شیت کارخانه
-
4 تختال (اسلب) ضخامت 40 میلیمتر
ضخامت (mm) : 40 ابعاد (m) : 0.60*1.60 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
40 0.60*1.60 شیت کارخانه
-
5 تختال (اسلب) ضخامت 50 میلیمتر
ضخامت (mm) : 50 ابعاد (m) : 0.60*1.60 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
50 0.60*1.60 شیت کارخانه
-
قیمت ضایعات بنگاه آهن آلات ربانی
آخرین بروز رسانی : 12 خرداد، 1400
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی آهن آلات ربانی
فله روغنی
11,000
12 خرداد، 1400
2 آهن سوپر ویژه آهن آلات ربانی
آهن سوپر ویژه
10,600
12 خرداد، 1400
3 آهن ویژه آهن آلات ربانی
آهن ویژه
10,450
12 خرداد، 1400
4 آهن درجه یک آهن آلات ربانی
آهن درجه یک
10,200
12 خرداد، 1400
5 آهن سبک آهن آلات ربانی
آهن سبک
9,700
12 خرداد، 1400
6 فله حلب کهنه آهن آلات ربانی
فله حلب کهنه
8,000
12 خرداد، 1400
7 چدن ریزبار آهن آلات ربانی
چدن ریز بار
10,400
12 خرداد، 1400
8 پرسی بدنه آهن آلات ربانی
پرسی بدنه
9,500
09 خرداد، 1400
قیمت ضایعات انبار آهن آلات زرگر
آخرین بروز رسانی : 22 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی آهن آلات زرگر
فله روغنی
9,800
22 اردیبهشت، 1400
2 آهن سوپر ویژه آهن آلات زرگر
آهن سوپر ویژه
9,700
22 اردیبهشت، 1400
3 آهن ویژه آهن آلات زرگر
آهن ویژه
9,600
22 اردیبهشت، 1400
4 آهن درجه یک آهن آلات زرگر
آهن درجه یک
9,500
22 اردیبهشت، 1400
5 آهن درجه دو آهن آلات زرگر
آهن درجه دو
9,350
22 اردیبهشت، 1400
6 آهن سبک آهن آلات زرگر
آهن سبک
9,100
22 اردیبهشت، 1400
7 در و پنجره آهن آلات زرگر
در و پنجره
9,500
22 اردیبهشت، 1400
8 فله حلب کهنه آهن آلات زرگر
فله حلب کهنه
7,000
22 اردیبهشت، 1400
9 سفاله پوشالی آهن آلات زرگر
سفاله پوشالی
8,200
22 اردیبهشت، 1400
قیمت ضایعات فولاد انزلی
آخرین بروز رسانی : 08 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 آهن سوپر ویژه فولاد انزلی
آهن سوپر ویژه
10,030
08 اردیبهشت، 1400
2 آهن ویژه فولاد انزلی
آهن ویژه
9,960
08 اردیبهشت، 1400
3 آهن درجه یک فولاد انزلی
آهن درجه یک
9,150
08 اردیبهشت، 1400
4 چدن و آلیاژی فولاد انزلی
چدن و آلیاژی
9,150
08 اردیبهشت، 1400