سیم و سایر مفتول ها

قیمت سیم آرماتوربندی شهر مفتول
آخرین بروز رسانی : 02 تیر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن (kg) نوع مفتول محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 سیم آرماتوربندی 1.5 نرم
ضخامت (mm) : 1.5 وزن (kg) : 14_17
1.5 14_17 مفتول سیاه کارخانه
18,950
02 تیر، 1400
2 سیم آرماتور بندی 2.5 نرم
ضخامت (mm) : 2.5 وزن (kg) : 14_17
2.5 14_17 مفتول سیاه کارخانه
18,950
02 تیر، 1400
3 سیم آرماتور بندی 3 نرم
ضخامت (mm) : 3 وزن (kg) : 14_17
3 14_17 مفتول سیاه کارخانه
18,950
02 تیر، 1400
4 سیم آرماتور بندی 4 نرم
ضخامت (mm) : 4 وزن (kg) : 14_17
4 14_17 مفتول سیاه کارخانه
18,950
02 تیر، 1400
5 سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم
ضخامت (mm) : 1.5 وزن (kg) : 15
1.5 15 مفتول سیاه کارخانه
19,500
02 تیر، 1400
6 سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم
ضخامت (mm) : 2.5 وزن (kg) : 15
2.5 15 مفتول سیاه کارخانه
19,500
02 تیر، 1400
7 سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم
ضخامت (mm) : 3 وزن (kg) : 50
3 50 مفتول سیاه کارخانه
19,500
02 تیر، 1400
8 سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم
ضخامت (mm) : 4 وزن (kg) : 50
4 50 مفتول سیاه کارخانه
19,500
02 تیر، 1400