انواع توری

قیمت توری مرغی میهن نورد
آخرین بروز رسانی : 02 تیر، 1400
ردیف عنوان چشمه (inch) وزن (kg) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 توری مرغی 3/4 گالوانیزه میهن نور
چشمه (inch) : 3/4 وزن (kg) : 6.5 ابعاد (m) : 45*1.2 محل تحویل : کارخانه
3/4 6.5 45*1.2 کارخانه
215,000
02 تیر، 1400
2 توری مرغی 1 گالوانیزه میهن نور
چشمه (inch) : 1 وزن (kg) : 7.5 ابعاد (m) : 45*1.2 محل تحویل : کارخانه
1 7.5 45*1.2 کارخانه
-
قیمت توری مرغی ایران توری
آخرین بروز رسانی : 02 تیر، 1400
ردیف عنوان چشمه (inch) وزن (kg) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 توری مرغی 3/4 گالوانیزه ایران توری
چشمه (inch) : 3/4 وزن (kg) : 6.5 ابعاد (m) : 45m*1.2m محل تحویل : کارخانه
3/4 6.5 45m*1.2m کارخانه
215,000
02 تیر، 1400
2 توری مرغی 1 گالوانیزه ایران توری
چشمه (inch) : 1 وزن (kg) : 7.5 ابعاد (m) : 45m*1.2m محل تحویل : کارخانه
1 7.5 45m*1.2m کارخانه
215,000
31 خرداد، 1400
قیمت رابیتس مسعود
آخرین بروز رسانی : 02 تیر، 1400
ردیف عنوان چشمه (inch) طول*عرض وزن (gr) ستون محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 رابیتس 370گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 370 ستون : 9
3 240*60 cm 370 9 کارخانه
16,000
09 اسفند، 1399
2 رابیتس 500گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 500 ستون : 9
3 240*60 cm 500 9 کارخانه
20,150
02 تیر، 1400
3 رابیتس 570گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 570 ستون : 13
3 240*60 cm 570 13 کارخانه
27,080
26 خرداد، 1400
4 رابیتس 600گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 600 ستون : 9
3 240*60 cm 600 9 کارخانه
22,700
02 تیر، 1400
5 رابیتس 680گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 680 ستون : 13
3 240*60 cm 680 13 کارخانه
24,000
09 اسفند، 1399
6 رابیتس 700گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 700 ستون : 13
3 240*60 cm 700 13 کارخانه
30,300
24 خرداد، 1400
7 رابیتس 960گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 960 ستون : 13
3 240*60 cm 960 13 کارخانه
37,580
19 خرداد، 1400
8 رابیتس 1100گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 1100 ستون : 13
3 240*60 cm 1100 13 کارخانه
40,700
29 اردیبهشت، 1400
9 رابیتس 1030گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 1030 ستون : 13
3 240*60 cm 1030 13 کارخانه
35,000
26 خرداد، 1400
قیمت رابیتس شهر مفتول
آخرین بروز رسانی : 02 تیر، 1400
ردیف عنوان چشمه (inch) طول*عرض وزن (gr) ستون محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 رابیتس 380 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 380 ستون : 9
3 55*220 cm 380 9 کارخانه
17,000
02 تیر، 1400
2 رابیتس 600 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 600 ستون : 9
3 55*220 cm 600 9 کارخانه
26,500
02 تیر، 1400
3 رابیتس 760 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 760 ستون : 13
3 55*220 cm 760 13 کارخانه
28,000
02 تیر، 1400
4 رابیتس 800 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 800 ستون : 13
3 55*220 cm 800 13 کارخانه
30,000
02 تیر، 1400
5 رابیتس 880 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 880 ستون : 13
3 55*220 cm 880 13 کارخانه
31,000
02 تیر، 1400
6 رابیتس 960 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 960 ستون : 13
3 55*220 cm 960 13 کارخانه
34,500
02 تیر، 1400
7 رابیتس 1040 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1040 ستون : 13
3 55*220 cm 1040 13 کارخانه
35,500
02 تیر، 1400
8 رابیتس 1120 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1120 ستون : 13
3 55*220 cm 1120 13 کارخانه
41,000
02 تیر، 1400
9 رابیتس 1250 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1250 ستون : 13
3 55*220 cm 1250 13 کارخانه
42,500
02 تیر، 1400
10 رابیتس 1350 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1350 ستون : 13
3 55*220 cm 1350 13 کارخانه
43,500
02 تیر، 1400
قیمت توری مرغی شهر مفتول
آخرین بروز رسانی : 02 تیر، 1400
ردیف عنوان چشمه (inch) وزن (kg) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 توری مرغی عرض 120 وزن 6kg
چشمه (inch) : 3/4 وزن (kg) : 6 ابعاد (m) : 45*1.2
3/4 6 45*1.2 کارخانه
190,000
02 تیر، 1400
2 توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg
چشمه (inch) : 3/4 وزن (kg) : 7.2 ابعاد (m) : 45*1.2
3/4 7.2 45*1.2 کارخانه
220,000
02 تیر، 1400
3 توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg
چشمه (inch) : 3/4 وزن (kg) : 8.5 ابعاد (m) : 45*1.2
3/4 8.5 45*1.2 کارخانه
270,000
02 تیر، 1400
قیمت توری مش شهر مفتول
آخرین بروز رسانی : 02 تیر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول*عرض چشمه وزن (kg) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10
سایز (mm) : 6 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 4.680 kg
6 6*2 m 10 cm 4.680 kg کارخانه
17,800
02 تیر، 1400
2 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15
سایز (mm) : 6 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 3.120 kg
6 6*2 m 15 cm 3.120 kg کارخانه
17,800
02 تیر، 1400
3 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20
سایز (mm) : 6 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 2.340 kg
6 6*2 m 20 cm 2.340 kg کارخانه
17,800
02 تیر، 1400
4 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25
سایز (mm) : 6 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 1.870 kg
6 6*2 m 25 cm 1.870 kg کارخانه
17,800
02 تیر، 1400
5 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30
سایز (mm) : 6 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 1.560 kg
6 6*2 m 30 cm 1.560 kg کارخانه
17,800
02 تیر، 1400
6 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 8.320 kg
8 6*2 m 10 cm 8.320 kg کارخانه
17,000
02 تیر، 1400
7 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 5.550 kg
8 6*2 m 15 cm 5.550 kg کارخانه
17,000
02 تیر، 1400
8 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 4.160 kg
8 6*2 m 20 cm 4.160 kg کارخانه
17,000
02 تیر، 1400
9 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 3.330 kg
8 6*2 m 25 cm 3.330 kg کارخانه
17,000
02 تیر، 1400
10 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 2.780 kg
8 6*2 m 30 cm 2.780 kg کارخانه
17,000
02 تیر، 1400
11 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 8.320 kg
8 6*2 m 10 cm 8.320 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
12 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 5.550 kg
8 6*2 m 15 cm 5.550 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
13 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 4.160 kg
8 6*2 m 20 cm 4.160 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
14 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 3.330 kg
8 6*2 m 25 cm 3.330 kg کارخانه
156,500
02 تیر، 1400
15 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 2.780 kg
8 6*2 m 30 cm 2.780 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
16 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10
سایز (mm) : 10 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 13.000 kg
10 6*2 m 10 cm 13.000 kg کارخانه
16,300
02 تیر، 1400
17 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15
سایز (mm) : 10 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 8.660 kg
10 6*2 m 15 cm 8.660 kg کارخانه
16,300
02 تیر، 1400
18 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20
سایز (mm) : 10 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 6.500 kg
10 6*2 m 20 cm 6.500 kg کارخانه
16,300
02 تیر، 1400
19 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25
سایز (mm) : 10 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 5.200 kg
10 6*2 m 25 cm 5.200 kg کارخانه
16,300
02 تیر، 1400
20 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30
سایز (mm) : 10 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 4.340 kg
10 6*2 m 30 cm 4.340 kg کارخانه
16,300
02 تیر، 1400
21 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10
سایز (mm) : 12 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 18.720 kg
12 6*2 m 10 cm 18.720 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
22 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15
سایز (mm) : 12 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 12.480 kg
12 6*2 m 15 cm 12.480 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
23 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20
سایز (mm) : 12 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 9.360 kg
12 6*2 m 20 cm 9.360 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
24 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25
سایز (mm) : 12 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 7.500 kg
12 6*2 m 25 cm 7.500 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
25 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30
سایز (mm) : 12 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 6.240 kg
12 6*2 m 30 cm 6.240 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
26 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10
سایز (mm) : 14 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 25.480 kg
14 6*2 m 10 cm 25.480 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
27 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15
سایز (mm) : 14 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 16.980 kg
14 6*2 m 15 cm 16.980 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
28 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20
سایز (mm) : 14 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 12.740 kg
14 6*2 m 20 cm 12.740 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
29 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25
سایز (mm) : 14 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 10.200 kg
14 6*2 m 25 cm 10.200 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
30 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30
سایز (mm) : 14 طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 8.500 kg
14 6*2 m 30 cm 8.500 kg کارخانه
16,500
02 تیر، 1400
قیمت مش یا توری مشبک مش تهران
آخرین بروز رسانی : 24 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول*عرض چشمه واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 مش ساده 6 چشمه 10*10 مش تهران
سایز (mm) : 6 طول*عرض : 6*2 m
6 6*2 m 10*10 کیلوگرم کارخانه
16,290
24 خرداد، 1400
2 مش ساده 6 چشمه 15*15 مش تهران
سایز (mm) : 6 طول*عرض : 6*2 m
6 6*2 m 15*15 کیلوگرم کارخانه
16,290
24 خرداد، 1400
3 مش ساده 6 چشمه 20*20 مش تهران
سایز (mm) : 6 طول*عرض : 6*2 m
6 6*2 m 20*20 کیلوگرم کارخانه
16,290
24 خرداد، 1400
4 مش ساده 6 چشمه 25*25 مش تهران
سایز (mm) : 6 طول*عرض : 6*2 m
6 6*2 m 25*25 کیلوگرم کارخانه
16,290
24 خرداد، 1400
5 مش ساده 6 چشمه 30*30 مش تهران
سایز (mm) : 6 طول*عرض : 6*2 m
6 6*2 m 30*30 کیلوگرم کارخانه
16,290
24 خرداد، 1400
6 مش ساده 8 چشمه 10*10 مش تهران
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m
8 6*2 m 10*10 کیلوگرم کارخانه
16,400
05 اردیبهشت، 1400
7 مش ساده 8 چشمه 15*15 مش تهران
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m
8 6*2 m 15*15 کیلوگرم کارخانه
13,550
01 اردیبهشت، 1400
8 مش ساده 8 چشمه 20*20 مش تهران
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m
8 6*2 m 20*20 کیلوگرم کارخانه
13,550
16 اسفند، 1399
9 مش ساده 8 چشمه 25*25 مش تهران
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m
8 6*2 m 25*25 کیلوگرم کارخانه
13,550
16 اسفند، 1399
10 مش ساده 8 چشمه 30*30 مش تهران
سایز (mm) : 8 طول*عرض : 6*2 m
8 6*2 m 30*30 کیلوگرم کارخانه
13,550
16 اسفند، 1399
11 مش آجدار 10 چشمه 10*10 مش تهران
سایز (mm) : 10 طول*عرض : 6*2 m
10 6*2 m 10*10 کیلوگرم کارخانه
14,870
24 خرداد، 1400
12 مش آجدار 10 چشمه 15*15 مش تهران
سایز (mm) : 10 طول*عرض : 6*2 m
10 6*2 m 15*15 کیلوگرم کارخانه
14,870
24 خرداد، 1400
13 مش آجدار 10 چشمه 20*20 مش تهران
سایز (mm) : 10 طول*عرض : 6*2 m
10 6*2 m 20*20 کیلوگرم کارخانه
14,870
24 خرداد، 1400
14 مش آجدار 10 چشمه 25*25 مش تهران
سایز (mm) : 10 طول*عرض : 6*2 m
10 6*2 m 25*25 کیلوگرم کارخانه
14,870
24 خرداد، 1400
15 مش آجدار 10 چشمه 30*30 مش تهران
سایز (mm) : 10 طول*عرض : 6*2 m
10 6*2 m 30*30 کیلوگرم کارخانه
14,870
24 خرداد، 1400
16 مش آجدار 12 چشمه 10*10 مش تهران
سایز (mm) : 12 طول*عرض : 6*2 m
12 6*2 m 10*10 کیلوگرم کارخانه
14,870
24 خرداد، 1400
17 مش آجدار 12 چشمه 15*15 مش تهران
سایز (mm) : 12 طول*عرض : 6*2 m
12 6*2 m 15*15 کیلوگرم کارخانه
14,870
24 خرداد، 1400
18 مش آجدار 12 چشمه 20*20 مش تهران
سایز (mm) : 12 طول*عرض : 6*2 m
12 6*2 m 20*20 کیلوگرم کارخانه
14,870
24 خرداد، 1400
19 مش آجدار 12 چشمه 25*25 مش تهران
سایز (mm) : 12 طول*عرض : 6*2 m
12 6*2 m 25*25 کیلوگرم کارخانه
14,870
24 خرداد، 1400
20 مش آجدار 12 چشمه 30*30 مش تهران
سایز (mm) : 12 طول*عرض : 6*2 m
12 6*2 m 30*30 کیلوگرم کارخانه
14,870
24 خرداد، 1400
21 مش آجدار 14 چشمه 10*10 مش تهران
سایز (mm) : 14 طول*عرض : 6*2 m
14 6*2 m 10*10 کیلوگرم کارخانه
14,950
24 خرداد، 1400
22 مش آجدار 14 چشمه 15*15 مش تهران
سایز (mm) : 14 طول*عرض : 6*2 m
14 6*2 m 15*15 کیلوگرم کارخانه
14,950
24 خرداد، 1400
23 مش آجدار 14 چشمه 20*20 مش تهران
سایز (mm) : 14 طول*عرض : 6*2 m
14 6*2 m 20*20 کیلوگرم کارخانه
14,950
24 خرداد، 1400
24 مش آجدار 14 چشمه 25*25 مش تهران
سایز (mm) : 14 طول*عرض : 6*2 m
14 6*2 m 25*25 کیلوگرم کارخانه
14,950
24 خرداد، 1400
25 مش آجدار 14 چشمه 30*30 مش تهران
سایز (mm) : 14 طول*عرض : 6*2 m
14 6*2 m 30*30 کیلوگرم کارخانه
14,950
24 خرداد، 1400