لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان
آخرین بروز رسانی : 27 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
2 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
3 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
4 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
5 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
6 لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
7 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
8 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
9 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2 6 2 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
قیمت لوله گالوانیزه گروه صنعتی درپاد تبریز
آخرین بروز رسانی : 20 بهمن، 1399
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
27,300
20 بهمن، 1399
2 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
27,200
20 بهمن، 1399
3 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
27,000
20 بهمن، 1399
4 لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 2 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 2 کیلوگرم کارخانه
27,000
20 بهمن، 1399
5 لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
27,300
20 بهمن، 1399
6 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1 کیلوگرم کارخانه
27,200
20 بهمن، 1399
7 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3 6 2 کیلوگرم کارخانه
27,000
20 بهمن، 1399
8 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3 محل تحویل : کارخانه
4 6 3 کیلوگرم کارخانه
27,000
20 بهمن، 1399
9 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 4 محل تحویل : کارخانه
4 6 4 کیلوگرم کارخانه
27,000
20 بهمن، 1399
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
-
2 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
3 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1 کیلوگرم کارخانه
-