پروفیل درب و پنجره یا ساختمانی

همه محصولات پروفیل درب و پنجره یا ساختمانی سپری آهنی نیکان پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب قیمت پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد قیمت پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا قیمت پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه قیمت پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
سپری آهنی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 10 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 سپری آهنی 4 فابریک(سبک) نیکان پروفیل
سایز (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6
4 6 کیلوگرم کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
2 سپری آهنی 5 فابریک(سبک) نیکان پروفیل
سایز (mm) : 5 طول شاخه (m) : 6
5 6 کیلوگرم کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
قیمت پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
آخرین بروز رسانی : 03 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,950
03 شهریور، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,950
03 شهریور، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,950
03 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,600
03 شهریور، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,600
03 شهریور، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,600
03 شهریور، 1400
4 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,600
03 شهریور، 1400
قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 03 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,100
03 شهریور، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,100
03 شهریور، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,100
03 شهریور، 1400
4 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,100
03 شهریور، 1400
5 پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
26,900
03 شهریور، 1400
6 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
26,900
03 شهریور، 1400
7 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
26,900
03 شهریور، 1400
8 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
26,900
03 شهریور، 1400
قیمت پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
آخرین بروز رسانی : 03 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,400
03 شهریور، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,400
03 شهریور، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,400
03 شهریور، 1400
4 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
28,400
03 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
0
06 دی، 1399
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
0
06 دی، 1399
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 6 فابریک - کارخانه
-
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 6 فابریک - کارخانه
-
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 6 فابریک - کارخانه
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
-
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
-
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 امید البرز
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
-
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 امید البرز
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
-
3 پروفیل چهارچوبی 508 ضخامت 2 امید البرز
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
-
4 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 امید البرز
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
-