نبشی فابریک مشهد پروفیل
آخرین بروز رسانی : 27 بهمن، 1399
ردیف عنوان واحد محل تحویل ضخامت (mm) قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی فابریک 3 مشهد پروفیل
ضخامت (mm) : 3
کیلوگرم کارخانه 3
13,650
27 بهمن، 1399
2 نبشی فابریک 4 مشهد پروفیل
ضخامت (mm) : 4
کیلوگرم کارخانه 4
13,650
27 بهمن، 1399
3 نبشی فابریک 5 مشهد پروفیل
ضخامت (mm) : 5
کیلوگرم کارخانه 5
13,650
27 بهمن، 1399
4 نبشی فابریک 6 مشهد پروفیل
ضخامت (mm) : 6
کیلوگرم کارخانه 6
13,650
27 بهمن، 1399