ناودانی مشهد پروفیل

ناودانی مشهد پروفیل
آخرین بروز رسانی : 27 بهمن، 1399
ردیف عنوان واحد محل تحویل سایز (mm) قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 6 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 6
کیلوگرم کارخانه 6
13,800
27 بهمن، 1399
2 ناودانی 8 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 8
کیلوگرم کارخانه 8
13,800
27 بهمن، 1399
3 ناودانی 10 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 10
کیلوگرم کارخانه 10
14,000
27 بهمن، 1399
4 ناودانی 14 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 14
کیلوگرم کارخانه 14
14,000
27 بهمن، 1399