میلگرد کلاف ساده ذوب آهن

میلگرد کلاف ساده ذوب آهن
آخرین بروز رسانی : 14 مرداد، 1400
ردیف عنوان واحد محل تحویل نوع کلاف گرید سایز (mm) قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف ساده 5.5 ذوب آهن
نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۶ سایز (mm) : 5.5
کیلوگرم کارخانه کلاف ساده ۱۰۰۶ 5.5
19,700
14 مرداد، 1400
2 میلگرد کلاف ساده 6.5 ذوب آهن
نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۶ سایز (mm) : 6.5
کیلوگرم کارخانه کلاف ساده ۱۰۰۶ 6.5
19,500
14 مرداد، 1400
3 میلگرد کلاف ساده 8 ذوب آهن
نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۶ سایز (mm) : 8
کیلوگرم کارخانه کلاف ساده ۱۰۰۶ 8
-
4 میلگرد کلاف ساده 10 ذوب آهن
نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۶ سایز (mm) : 10
کیلوگرم کارخانه کلاف ساده ۱۰۰۶ 10
-
5 میلگرد کلاف ساده 12 ذوب آهن
نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۱۰۰۶ سایز (mm) : 12
کیلوگرم کارخانه کلاف ساده ۱۰۰۶ 12
-