میلگرد کلاف ساده ابهر

میلگرد کلاف ساده ابهر
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان واحد محل تحویل نوع کلاف گرید سایز (mm) قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد کلاف ساده 5.5 ابهر
نوع کلاف : کلاف ساده گرید : RST۳۴ سایز (mm) : 5.5
کیلوگرم کارخانه کلاف ساده RST۳۴ 5.5
-
2 میلگرد کلاف ساده 6.5 ابهر
نوع کلاف : کلاف ساده گرید : RST۳۴ سایز (mm) : 6.5
کیلوگرم کارخانه کلاف ساده RST۳۴ 6.5
-
3 میلگرد کلاف ساده 6.5 ابهر
نوع کلاف : کلاف ساده گرید : ۳SP سایز (mm) : 6.5
کیلوگرم کارخانه کلاف ساده ۳SP 6.5
-
4 میلگرد کلاف ساده 8 ابهر
نوع کلاف : کلاف ساده گرید : RST۳۴ سایز (mm) : 8
کیلوگرم کارخانه کلاف ساده RST۳۴ 8
-
5 میلگرد کلاف ساده 10 ابهر
نوع کلاف : کلاف ساده گرید : RST۳۴ سایز (mm) : 10
کیلوگرم کارخانه کلاف ساده RST۳۴ 10
-