میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 14 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد 16 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
3 میلگرد 18 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
4 میلگرد 20 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
5 میلگرد 22 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-