میلگرد ذوب آهن

میلگرد ذوب آهن
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد ذوبی 10 A3 طول 12
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم
-
2 میلگرد ذوبی 8 A3 طول 12
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم
-
3 میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,800
30 خرداد، 1400
4 میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,400
24 شهریور، 1400
5 میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,000
24 شهریور، 1400
6 میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,000
24 شهریور، 1400
7 میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,000
24 شهریور، 1400
8 میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,000
24 شهریور، 1400
9 میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,000
24 شهریور، 1400
10 میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,000
24 شهریور، 1400
11 میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,000
24 شهریور، 1400