میلگرد آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد
آخرین بروز رسانی : 04 آذر، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 10 A2 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد 12 A2 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 12 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
12 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
3 میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
1,500
04 آذر، 1399
4 میلگرد 12 A3 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
19,800
04 آذر، 1399
5 میلگرد 14 A3 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
196,440
04 آذر، 1399
6 میلگرد 16 A3 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
19,800
04 آذر، 1399
7 میلگرد 18 A3 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
18,950
04 آذر، 1399
8 میلگرد 20 A3 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,700
04 آذر، 1399
9 میلگرد 22 A3 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,400
04 آذر، 1399
10 میلگرد 25 A3 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
156,500
04 آذر، 1399
11 میلگرد 28 A3 طول 12 آریان فولاد
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
156,800
04 آذر، 1399