میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
آخرین بروز رسانی : -
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A3 طول 12 نورد گرم سمنان
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد 10 A3 طول 12 نورد گرم سمنان
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
3 میلگرد 12 A3 طول 12 نورد گرم سمنان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
4 میلگرد 14 A3 طول 12 نورد گرم سمنان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
5 میلگرد 16 A3 طول 12 نورد گرم سمنان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
6 میلگرد 18 A3 طول 12 نورد گرم سمنان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
7 میلگرد 20 A3 طول 12 نورد گرم سمنان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
8 میلگرد 22 A3 طول 12 نورد گرم سمنان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
9 میلگرد 25 A3 طول 12 نورد گرم سمنان
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
10 میلگرد 28 A3 طول 12 نورد گرم سمنان
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-