قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان

همه محصولات قوطی و پروفیل قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان قوطی و پروفیل استاندارد مشهد پروفیل قوطی و پروفیل ستونی آریا صنعت دلیجان قیمت پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) قیمت قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل قیمت قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب قیمت قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان قیمت قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد قیمت قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال قیمت قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا قیمت قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا قیمت قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان قیمت قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد قیمت قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل کارخانه فولاد گستر حداد کچو قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل یزد قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل موکریان قیمت قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا قیمت قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان قیمت قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده قیمت قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران قیمت قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان قیمت قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا قیمت قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز قوطی و پروفیل آریا افق پاسارگاد قیمت قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس قیمت قوطی و پروفیل آسیا قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان قیمت پروفیل ضخامت 1/5 نیکان قیمت قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل قیمت لوله و پروفیل نیکان پروفیل قیمت قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا قیمت لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه قیمت قوطی و پروفیل فولاد هیربد زرندیه قیمت قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور، 1400
ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 60*120 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 60*120 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
2 پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 80*80 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 80*80 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
3 پروفیل 80*100 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 80*100 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 80*100 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
4 پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 80*120 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 80*120 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
5 پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 60*60 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
6 پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 70*70 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
7 پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 90*90 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
8 پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 60*80 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 60*80 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
9 پروفیل 60*100 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 60*100 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 60*100 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
10 پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 40*50 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 40*50 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
11 پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 40*60 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
12 پروفیل 40*70 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 40*70 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 40*70 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
13 پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 40*80 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
14 پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 50*50 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 50*50 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
15 پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 30*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 30*40 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
16 پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 30*50 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 30*50 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
17 پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 30*60 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 30*60 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
18 پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 40*40 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
19 پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 20*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 20*40 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
20 پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 20*60 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 20*60 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
21 پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 30*30 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
22 پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 20*20 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
23 پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 20*30 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
24 پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 25*25 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 25*25 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
25 پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 10*30 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 10*30 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
26 پروفیل 10*40 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 10*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 10*40 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
27 پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 10*20 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 10*20 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
28 پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 10*25 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 10*25 کارخانه
25,100
21 شهریور، 1400
درباره پروفیل ضخامت 2/5 نیکان

کارخانه نیکان پروفیل واقع در اصفهان دارای 6 خط تولید پروفیل با ظرفیت 70 هزار تن در سال می باشد. محصولات نیکان پروفیل دارای تنوع و کیفیت بالا در ساخت هستند که توانسته اند نیاز بازار را تا جای ممکن برطرف سازند. پروفیل های درب و پنجره نیکان دارای دو سایز 2 و 2.5 به طول 6 متر می باشد. 
پروفیل های ضخامت 2.5 نیکان با طول 6 متر در ساخت در و پنجره های آهنی به کار میروند. همچنین این مقاطع به علت داشتن کیفیت بالا و استانداردهای لازم در ساخت نرده کشی اطراف دیوارهای محصور شده، نرده های فلزی برای در و پنجره منازل، کناره راه پله ها، نرده پیاده روها و خیابان ها استفاده می شوند. 
قیمت روز پروفیل ضخامت 2.5 نیکان را می توانید در فولاد24 مشاهده و مقایسه نمایید. همچنین در صورت داشتن خرید پروفیل 2.5 نیکان می توانید درخواست خرید خود را در سایت فولاد24 ثبت نمایید.
جهت مشاهد قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان کلیک کنید.