قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان

همه محصولات قوطی و پروفیل قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان قوطی و پروفیل استاندارد مشهد پروفیل قوطی و پروفیل ستونی آریا صنعت دلیجان قیمت پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) قیمت قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل قیمت قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب قیمت قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان قیمت قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد قیمت قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال قیمت قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا قیمت قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا قیمت قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان قیمت قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد قیمت قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل کارخانه فولاد گستر حداد کچو قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل یزد قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل موکریان قیمت قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا قیمت قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان قیمت قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده قیمت قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران قیمت قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان قیمت قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا قیمت قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز قوطی و پروفیل آریا افق پاسارگاد قیمت قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس قیمت قوطی و پروفیل آسیا قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان قیمت پروفیل ضخامت 1/5 نیکان قیمت قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل قیمت لوله و پروفیل نیکان پروفیل قیمت قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا قیمت لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه قیمت قوطی و پروفیل فولاد هیربد زرندیه قیمت قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان
آخرین بروز رسانی : 11 شهریور، 1400
ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 80*80 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 80*80 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 80*80 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
2 پروفیل 80*100 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 80*100 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 80*100 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
3 پروفیل 80*120 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 80*120 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 80*120 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
4 پروفیل 90*90 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 90*90 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
5 پروفیل 60*80 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 60*80 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 60*80 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
6 پروفیل 60*100 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 60*100 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 60*100 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
7 پروفیل 60*120 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 60*120 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 60*120 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
8 پروفیل 40*70 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 40*70 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 40*70 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
9 پروفیل 50*50 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 50*50 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 50*50 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
10 پروفیل 60*60 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 60*60 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
11 پروفیل 70*70 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 70*70 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
12 پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 30*60 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 30*60 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
13 پروفیل 40*40 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 40*40 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
14 پروفیل 40*50 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 40*50 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 40*50 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
15 پروفیل 40*60 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 40*60 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
16 پروفیل 40*80 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 40*80 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
17 پروفیل 20*40 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 20*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 20*40 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
18 پروفیل 20*60 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 20*60 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 20*60 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
19 پروفیل 30*30 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 30*30 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
20 پروفیل 30*40 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 30*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 30*40 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
21 پروفیل 30*50 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 30*50 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 30*50 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
22 پروفیل 10*30 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 10*30 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 10*30 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
23 پروفیل 10*40 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 10*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 10*40 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
24 پروفیل 25*25 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 25*25 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 25*25 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
25 پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 20*20 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
26 پروفیل 20*30 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 20*30 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
27 پروفیل 10*20 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 10*20 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 10*20 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
28 پروفیل 10*25 ضخامت 2 نیکان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 10*25 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 10*25 کارخانه
27,700
11 شهریور، 1400
درباره پروفیل ضخامت 2 نیکان

شرکت لوله و پروفیل نیکان در سال 1364 تولیدات خود را در زمینه انواع قوطی و پروفیل، زهوار و چهارچوبی درب و محصولات فولادی آغاز نمود. این مجموعه در ابتدا فعالیت خود را در برش ورق و تولید پروفیل آغاز نمود وسپس خط تولید خود را ارتقاع داد و به مجموعه ای عظیم جهت تامین نیازهای بازار داخلی تبدیل گشت.
 پرکاربدترین محصولات این کارخانه، پروفیل های درب و پنجره با ضخامت 2 و 2.5 در طول های 6 متری می باشند که در صنعت ساختمان کاربرد فراوانی دارند. این پروفیل ها با استفاده از نورد سرد تولید می شوند و دارای استاندارد و کیفیت بالایی می باشند. پروفیل ضخامت ۲ نیکان عموما در ساخت نرده، کناره راه پله ها و همچنین نرده کشی و نرده پیاده روها و خیابان ها استفاده می شوند.
فولاد24 آخرین قیمت پروفیل ضخامت ۲ نیکان را در سایت خود به روزرسانی می کند و همچنین هر لحظه می توانید درخواست خرید پروفیل ضخامت ۲ نیکان و فروش پروفیل ضخامت ۲ نیکان را در سایت فولاد24 ثبت و اطلاع کاربران برسانید.
جهت مشاهد قیمت پروفیل ضخامت 2.5 نیکان کلیک کنید.