قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل

همه محصولات پروفیل درب و پنجره یا ساختمانی قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل سپری آهنی نیکان پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب قیمت پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد قیمت پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس قیمت پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا قیمت پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه قیمت پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 03 شهریور، 1400
ردیف عنوان واحد وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ضخامت (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل
وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
- 57 6 2 فابریک کارخانه
28,100
03 شهریور، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل
وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
- 57 6 2 فابریک کارخانه
28,100
03 شهریور، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل
وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
- 57 6 2 فابریک کارخانه
28,100
03 شهریور، 1400
4 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل
وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
- 57 6 2 فابریک کارخانه
28,100
03 شهریور، 1400
5 پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
- 57 6 2.5 فابریک کارخانه
26,900
03 شهریور، 1400
6 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
- 57 6 2.5 فابریک کارخانه
26,900
03 شهریور، 1400
7 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
- 57 6 2.5 فابریک کارخانه
26,900
03 شهریور، 1400
8 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
- 57 6 2.5 فابریک کارخانه
26,900
03 شهریور، 1400