قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروز رسانی : 29 فروردین، 1400
ردیف عنوان محل تحویل ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.4 عرض ۱ رول ST22
31,000
22 فروردین، 1400
2 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.4 عرض ۱.۲۵ رول ST22
31,000
22 فروردین، 1400
3 ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.45 عرض ۱.۲۵ رول ST22
-
4 ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.45 عرض ۱ رول ST22
-
5 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.5 عرض ۱ رول ST22
29,700
29 فروردین، 1400
6 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.5 عرض ۱.۲۵ رول ST22
29,700
29 فروردین، 1400
7 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.55 عرض ۱.۲۵ رول ST22
0
10 اسفند، 1399
8 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.55 عرض ۱ رول ST22
-
9 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.6 عرض ۱ رول ST22
28,200
29 فروردین، 1400
10 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.6 عرض ۱.۲۵ رول ST22
28,200
29 فروردین، 1400
11 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.7 عرض ۱.۲۵ رول ST22
27,400
29 فروردین، 1400
12 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.7 عرض ۱ رول ST22
27,400
29 فروردین، 1400
13 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.8 عرض ۱ رول ST22
27,000
29 فروردین، 1400
14 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.8 عرض ۱.۲۵ رول ST22
26,900
29 فروردین، 1400
15 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.9 عرض ۱.۲۵ رول ST22
27,100
29 فروردین، 1400
16 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 0.9 عرض ۱ رول ST22
27,100
29 فروردین، 1400
17 ورق گالوانیزه 1 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 1 عرض ۱ رول ST22
27,000
29 فروردین، 1400
18 ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 1 عرض ۱.۲۵ رول ST22
27,000
29 فروردین، 1400
19 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 1.25 عرض ۱.۲۵ رول ST22
26,700
29 فروردین، 1400
20 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 1.25 عرض ۱ رول ST22
26,700
29 فروردین، 1400
21 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 1.5 عرض ۱ رول ST22
27,100
29 فروردین، 1400
22 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 1.5 عرض ۱.۲۵ رول ST22
27,100
29 فروردین، 1400
23 ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 2 عرض ۱.۲۵ رول ST22
25,500
29 فروردین، 1400
24 ورق گالوانیزه 2 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 2 عرض ۱ رول ST22
25,500
29 فروردین، 1400
25 ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 2.5 عرض ۱ رول ST22
25,400
29 فروردین، 1400
26 ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
کارخانه 2.5 عرض ۱.۲۵ رول ST22
25,400
29 فروردین، 1400
درباره ورق گالوانیزه هفت الماس

از دیگر محصولات شرکت هفت الماس می توان به ورق گالوانیزه آن اشاره نمود در این کارخانه دو واحد گالوانیزه به روش غوطه وری گرم با ظرفیت تولید 604000 تن در سال در حال فعالیت است به این صورت که کویل های خروجی از خطوط نورد سرد، در خط گالوانیزه شارژ می گردند و پس از چربی زدایی و شستشو وارد کوره های آنیل با اتمسفر محافط می شود. سپس با عبور از حمام مذاب گالوانیزه، لایه نازکی از مذاب، بر روی ورق می نشیند. و در انتها جهت جلوگیری از شوره زدن ورق گالوانیزه حین انبارش، عملیات کروماته بر روی آن انجام می گردد.

جهت مشاهده لیست قیمت ورق رنگی هفت الماس کلیک کنید.

همانطور که قبلاً بیان نمودیم قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس و به زبان ساده قیمت لحظه ای ورق گالوانیزه هفت الماس را می توانید در وب سایت فولاد24 مشاهده نمایید. از مزایای فولاد24 می توان به جداول قیمت کارخانه های مختلف ورق گالوانیزه اشاره کرد که این امکان را برای شما فراهم کرده که می توانید قیمت چندین کارخانه را با یکدیگر مقایسه کنید و حتی آخرین تغییرات قیمتی(افزایش و یا کاهش) را مشاهده کنید از طرفی به راحتی می توانید درخواست خرید ورق گالوانیزه هفت الماس و یا فروش ورق گالوانیزه هفت الماس را در سایت ثبت و به اطلاع دوستان فولادی برسانید.