قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان
آخرین بروز رسانی : 29 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.3 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.3 عرض ۱ رول کارخانه ST22
34,300
29 فروردین، 1400
2 ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.3 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.3 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
3 ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.35 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.35 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
4 ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.35 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.35 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
5 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱ رول کارخانه ST22
33,200
29 فروردین، 1400
6 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
33,200
29 فروردین، 1400
7 ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.45 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
31,500
29 فروردین، 1400
8 ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.45 عرض ۱ رول کارخانه ST22
31,500
29 فروردین، 1400
9 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
30,200
29 فروردین، 1400
10 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
30,200
29 فروردین، 1400
11 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.55 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
29,700
29 فروردین، 1400
12 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.55 عرض ۱ رول کارخانه ST22
29,700
29 فروردین، 1400
13 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱ رول کارخانه ST22
28,700
29 فروردین، 1400
14 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
28,700
29 فروردین، 1400
15 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,800
29 فروردین، 1400
16 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,900
29 فروردین، 1400
17 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,600
29 فروردین، 1400
18 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,500
29 فروردین، 1400
19 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.90 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,700
29 فروردین، 1400
20 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.90 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,700
29 فروردین، 1400
21 ورق گالوانیزه 1 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,400
29 فروردین، 1400
22 ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,400
29 فروردین، 1400
23 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,000
29 فروردین، 1400
24 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,000
29 فروردین، 1400
25 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,600
29 فروردین، 1400
درباره ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان

فولاد امیر کبیر کاشان با هدف تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم مداوم، در زمینی به مساحت 72 هکتار در شهرستان کاشان در اسفند ماه 1374 با نام صنایع گالوانیزه فجر سپاهان تأسیس و در سال 1379 به بهره برداری رسید.
خط تولید گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان با ظرفیت اسمی 100 هزار تن در سال می باشد که ورق های با ضخامت 0/25 – 1/25 میلیمتر و عرض 600 الی 1250 میلیمتر را دارد و در سه قالب کلاف، ورق مسطح و ورق فرم دار تولید میگردد.
 جهت اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان می توانید از طریق جدول فوق که به صورت روزانه به روز رسانی می شود، قیمت ها را مشاهده فرمایید همچنین می توانید از کارشناسان فولاد24 مشاوره دریافت نمایید و درخواست خرید ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان و یا فروش ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان را در سایت فولاد 24 اعلام و به آگاهی بیش از هزار فعال آهن و فولادی برسانید و معامله خود را انجام دهید، فولاد24 راهی جهت تسهیل بخشیدن به خرید و فروش محصولات فولادی شما است.