قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخرین بروز رسانی : 27 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱ رول کارخانه ST22
31,010
23 شهریور، 1400
2 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
33,800
18 مرداد، 1400
3 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
30,650
27 شهریور، 1400
4 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
29,358
23 شهریور، 1400
5 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.55 عرض ۱ رول کارخانه ST22
29,300
07 شهریور، 1400
6 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.55 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
29,300
07 شهریور، 1400
7 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱ رول کارخانه ST22
29,550
27 شهریور، 1400
8 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,890
23 شهریور، 1400
9 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,065
23 شهریور، 1400
10 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
28,950
27 شهریور، 1400
11 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱ رول کارخانه ST22
26,789
23 شهریور، 1400
12 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
28,650
27 شهریور، 1400
13 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.9 عرض ۱ رول کارخانه ST22
26,881
23 شهریور، 1400
14 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.9 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
26,881
23 شهریور، 1400
15 ورق گالوانیزه 1 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱ رول کارخانه ST22
26,881
23 شهریور، 1400
16 ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
26,606
23 شهریور، 1400
17 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱ رول کارخانه ST22
26,698
23 شهریور، 1400
18 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
26,514
23 شهریور، 1400
19 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,065
23 شهریور، 1400
20 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
26,789
23 شهریور، 1400
21 ورق گالوانیزه 2 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,065
23 شهریور، 1400
22 ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
26,881
23 شهریور، 1400
23 ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
24 ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
25 ورق گالوانیزه 3 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
3 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
26 ورق گالوانیزه 3 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
3 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
درباره ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

فولاد تاراز با مشارکت شرکت آتیه فولاد نقش جهان و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در سال 1387 در زمینی به مساحت 7/2 هکتار در  استان چهارمحال و بختیاری تأسیس گردید که نام تاراز آن برگرفته از کوه تاراز در این استان می باشد که نشان از شکوه و عظمت و زیبایی می باشد.
محصولات مجموعه تاراز چهارمحال:

  • گالوانیزه گرم
  • گالوانیزه رنگی (گالواتاراز)
  • گالوالوم

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال بصورت لحظه ای در سایت فولاد24 به روزرسانی می گردد که می توانید در هر زمان از آخرین تغییرات قیمتی آن آگاه گردید و حتی خرید ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال و یا فروش ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال خود را از طریق وب سایت فولاد24 پیگیری نمایید.