قیمت ورق رنگی گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل رنگ قیمت (تومان) نوسان
1 ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : قرمز
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه قرمز
32,600
02 دی، 1399
2 ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : سفید یخچالی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه سفید یخچالی
32,600
02 دی، 1399
3 ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : نارنجی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه نارنجی
32,600
02 دی، 1399
4 ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه رنگ : آبی
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه آبی
32,600
02 دی، 1399