قیمت نبشی گروه صنعتی نیکان پروفیل

قیمت نبشی گروه صنعتی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 10 شهریور، 1400
ردیف عنوان واحد ضخامت (mm) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی ضخامت 3 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 3 کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
2 نبشی ضخامت 4 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 4 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 4 کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
3 نبشی ضخامت 5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 5 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 5 کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
4 نبشی ضخامت 6 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 6 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 6 کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
5 نبشی ضخامت 8 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 8 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 8 کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
6 نبشی ضخامت 10 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 10 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 10 کارخانه
14,300
24 فروردین، 1400