قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز
آخرین بروز رسانی : 27 شهریور، 1400
ردیف عنوان طول واحد محل تحویل سایز (mm) ضخامت قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی3*30*30 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 30*30 ضخامت : 3
6 کیلوگرم کارخانه 30*30 3
15,350
30 اردیبهشت، 1400
2 نبشی 2.5*40*40 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 2.5
6 کیلوگرم کارخانه 40*40 2.5
17,550
03 مرداد، 1400
3 نبشی3*40*40 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 3
6 کیلوگرم کارخانه 40*40 3
16,200
27 شهریور، 1400
4 نبشی4*40*40 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4
6 کیلوگرم کارخانه 40*40 4
16,100
27 شهریور، 1400
5 نبشی3*45*45 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 3
6 کیلوگرم کارخانه 45*45 3
16,500
27 شهریور، 1400
6 نبشی4*45*45 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 4
6 کیلوگرم کارخانه 45*45 4
16,400
27 شهریور، 1400
7 نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 5
6 کیلوگرم کارخانه 45*45 5
17,600
15 شهریور، 1400
8 نبشی3*50*50 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 3
6 کیلوگرم کارخانه 50*50 3
16,100
27 شهریور، 1400
9 نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4
6 کیلوگرم کارخانه 50*50 4
16,000
27 شهریور، 1400
10 نبشی5*50*50 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5
6 کیلوگرم کارخانه 50*50 5
16,000
27 شهریور، 1400
11 نبشی4*60*60 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 4
6 کیلوگرم کارخانه 60*60 4
16,200
27 شهریور، 1400
12 نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5
6 کیلوگرم کارخانه 60*60 5
16,100
27 شهریور، 1400
13 نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6
6 کیلوگرم کارخانه 60*60 6
17,600
19 مرداد، 1400
14 نبشی5*70*70 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 5
6 کیلوگرم کارخانه 70*70 5
17,900
10 شهریور، 1400
15 نبشی6*70*70 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 6
6 کیلوگرم کارخانه 70*70 6
17,700
17 مرداد، 1400
16 نبشی7*70*70 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 7
6 کیلوگرم کارخانه 70*70 7
17,500
18 شهریور، 1400
17 نبشی5*75*75 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 5
6 کیلوگرم کارخانه 75*75 5
18,000
17 مرداد، 1400
18 نبشی6*75*75 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 6
6 کیلوگرم کارخانه 75*75 6
15,750
01 تیر، 1400
19 نبشی6*80*80 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 6
6 کیلوگرم کارخانه 80*80 6
16,300
14 تیر، 1400
20 نبشی7*80*80 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 7
6 کیلوگرم کارخانه 80*80 7
15,700
06 تیر، 1400
21 نبشی8*80*80 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8
6 کیلوگرم کارخانه 80*80 8
16,000
27 شهریور، 1400
22 نبشی8*100*100 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 8
6 کیلوگرم کارخانه 100*100 8
17,750
19 مرداد، 1400
23 نبشی10*100*100 ناب تبریز 6 متری
طول : 6 سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 0
6 کیلوگرم کارخانه 100*100 0
16,000
27 شهریور، 1400
24 نبشی 40*40*4 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4
12 کیلوگرم کارخانه 40*40 4
13,550
22 فروردین، 1400
25 نبشی 3*45*45 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 3
12 کیلوگرم کارخانه 45*45 3
16,900
27 شهریور، 1400
26 نبشی 4*45*45 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 4
12 کیلوگرم کارخانه 45*45 4
16,800
27 شهریور، 1400
27 نبشی 45*45*5 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 5
12 کیلوگرم کارخانه 45*45 5
18,000
14 شهریور، 1400
28 نبشی 50*50*3 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 3
12 کیلوگرم کارخانه 50*50 3
16,500
27 شهریور، 1400
29 نبشی 4*50*50 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4
12 کیلوگرم کارخانه 50*50 4
16,400
27 شهریور، 1400
30 نبشی 5*50*50 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5
12 کیلوگرم کارخانه 50*50 5
16,700
23 شهریور، 1400
31 نبشی 4*60*60 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 4
12 کیلوگرم کارخانه 60*60 4
18,200
09 مرداد، 1400
32 نبشی 60*60*5 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5
12 کیلوگرم کارخانه 60*60 5
13,050
24 اسفند، 1399
33 نبشی 60*60*6 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6
12 کیلوگرم کارخانه 60*60 6
18,100
20 مرداد، 1400
34 نبشی 70*70*6 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 6
12 کیلوگرم کارخانه 70*70 6
13,650
05 بهمن، 1399
35 نبشی 70*70*7 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 7
12 کیلوگرم کارخانه 70*70 7
16,300
10 خرداد، 1400
36 نبشی 75*75*5 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 5
12 کیلوگرم کارخانه 75*75 5
18,400
09 شهریور، 1400
37 نبشی 80*80*6 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 6
12 کیلوگرم کارخانه 80*80 6
14,450
19 اردیبهشت، 1400
38 نبشی 80*80*7 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 7
12 کیلوگرم کارخانه 80*80 7
15,950
09 خرداد، 1400
39 نبشی 80*80*8 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8
12 کیلوگرم کارخانه 80*80 8
16,400
27 شهریور، 1400
40 نبشی 100*100*8 ناب تبریز 12 متری
طول : 12 سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 8
12 کیلوگرم کارخانه 100*100 8
16,400
05 تیر، 1400
درباره نبشی ناب تبریز

شرکت فولاد ناب تبریز در سال 1382 با سرمایه گذاری دو کشور ایران و ترکیه در شهر تبریز تأسیس شد و از سال 1384 تولید آزمایشی خود را آغاز نمود.

محصولات تولیدی این مجموعه شامل تیرآهن نیمه سبک، تیرآهن سنگین اروپایی، ناودانی سبک، نبشی بال مساوی شیبدار، ناودانی سنگین اروپایی می باشد.
از چشم اندازهای این مجتمع دستیابی به کیفیت بالا در تولیدات بوده که به سرعت به این هدف دست یافتند، یکی از اصلی ترین مقاطع تولیدی این مجتمع نبشی می باشد، نبشی ناب تبریز در صنایع صنعتی و ساختمانی استفاده فراوانی دارد، لازم به ذکر است قیمت نبشی ناب تبریز به نسبت کیفیت بالای تولیدی این محصول بسیار مناسب و مقرون به صرفه است. 
آدرس کارخانه: تبریز/کیلومتر 35 جاده آذرشهر / شهرک صنعتی شهید سلیمی / انتهای بلوار اصلی / 30متری چهارم جنوبی / نبش 20 متری 57ام / پلاک 36.4
تلفن:  041-34328500-8

سامانه فولاد24 بصورت روزانه قیمت نبشی ناب تبریز را به روزرسانی می نماید در صورت هرگونه خرید نبشی ناب تبریز و یا فروش نبشی ناب تبریز می توانید در وب سایت فولاد24 آگهی خرید و یا فروش خود را ثبت و به اطلاع هزاران کاربر آهن و فولادی برسانید، همچنین اگر سوالی درخصوص خرید و فروش نبشی ناب تبریز دارید می توانید با شماره تلفن 35060-031 با پشتیبانان ما در تماس باشید.
جهت مشاهده لیست قیمت ناودانی ناب تبریز کلیک کنید.