قیمت لوله گالوانیزه شرکت پروفیل فولادی اصفهان

ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/4 1
کیلوگرم 6 2 کارخانه 1/4 1
-
2 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 2 کارخانه 1/2 1
-
3 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 2 کارخانه 1
-