قیمت لوله گاز لوله و پروفیل کیهان

ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل کیهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 1/2
-
2 لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل کیهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3/4
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 3/4
-
3 لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل کیهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1
-
4 لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 لوله و پروفیل کیهان
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 3.5 کارخانه 2
-