قیمت لوله گاز شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

قیمت لوله گاز شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
آخرین بروز رسانی : 18 مرداد، 1400
ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 نورد و لوله یاران
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 1/2
28,200
18 مرداد، 1400
2 لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/4 1
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1/4 1
27,500
18 مرداد، 1400
3 لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1/2 1
27,500
18 مرداد، 1400
4 لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 نورد و لوله یاران
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3/4
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 3/4
28,200
18 مرداد، 1400
5 لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 نورد و لوله یاران
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1
28,000
18 مرداد، 1400
6 لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 نورد و لوله یاران
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 3.5 کارخانه 2
27,500
18 مرداد، 1400