قیمت لوله گاز شرکت لوله و پروفیل سپنتا

قیمت لوله گاز شرکت لوله و پروفیل سپنتا
آخرین بروز رسانی : 13 دی، 1399
ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گازخانگی روکار 1/2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 1/2
25,300
13 دی، 1399
2 لوله مانیس گاز توکار 1/2 اینچ ضخامت 2.8 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2
کیلوگرم 6 2.8 کارخانه 1/2
26,800
13 دی، 1399
3 لوله گازخانگی روکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/4 1
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1/4 1
25,300
13 دی، 1399
4 لوله مانیس گاز توکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.4 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/4 1
کیلوگرم 6 3.4 کارخانه 1/4 1
26,800
13 دی، 1399
5 لوله گازخانگی روکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1/2 1
-
6 لوله مانیس گاز توکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.4 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 3.4 کارخانه 1/2 1
-
7 لوله گازخانگی روکار 3/4 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3/4
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 3/4
25,300
13 دی، 1399
8 لوله مانیس گاز توکار 3/4 اینچ ضخامت 2.8 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.8 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3/4
کیلوگرم 6 2.8 کارخانه 3/4
26,800
13 دی، 1399
9 لوله گازخانگی روکار1 اینچ ضخامت 3 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1
25,300
13 دی، 1399
10 لوله مانیس گاز توکار1 اینچ ضخامت 3.4 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.4 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 3.4 کارخانه 1
26,800
13 دی، 1399
11 لوله گازخانگی روکار 2 اینچ ضخامت 3.5 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 3.5 کارخانه 2
25,300
13 دی، 1399
12 لوله مانیس گاز توکار 2 اینچ ضخامت 3.9 لوله و پروفیل سپنتا
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.9 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 3.9 کارخانه 2
25,300
13 دی، 1399