همه محصولات انواع لوله قیمت لوله مبلی گروه صنعتی درپاد تبریز لوله صنعتی لوله و پروفیل صابری لوله داربستی صدرا پروفیل تهران لوله داربستی لوله و پروفیل جهان پارس لوله داربستی لوله و پروفیل تهران شرق لوله داربستی صابری قیمت لوله مانیسمان شرکت لوله های دقیق کاوه قیمت لوله مانیسمان لوله سازی اهواز قیمت لوله مبلی شرکت لوله و پروفیل سپنتا قیمت لوله گالوانیزه شرکت پروفیل فولادی اصفهان قیمت لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان قیمت لوله گالوانیزه گروه صنعتی درپاد تبریز قیمت لوله آبرسانی شرکت کالوپ قیمت لوله آبرسانی شرکت لوله و پروفیل سپنتا قیمت لوله آبرسانی گروه صنعتی سپاهان قیمت لوله گاز شرکت لوله و پروفیل سپنتا قیمت لوله گاز شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت لوله گاز لوله و پروفیل کیهان قیمت لوله گاز شرکت کارخانجات نورد لوله یاران قیمت لوله گاز گروه صنعتی سپاهان قیمت لوله صنعتی شرکت صدرا پروفیل تهران قیمت لوله صنعتی شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت لوله صنعتی شرکت لوله و قوطی اصفهان قیمت لوله صنعتی جهان پروفیل پارس قیمت لوله صنعتی فولاد هیربد زرندیه قیمت لوله صنعتی گروه صنعتی سپاهان قیمت لوله داربستی شرکت لوله و قوطی اصفهان قیمت لوله داربستی لوله و پروفیل فولادی اصفهان قیمت لوله داربستی شرکت پروفیل پایا اصفهان قیمت لوله داربستی نیکان پروفیل قیمت لوله داربستی فولاد هیربد زرندیه قیمت لوله داربستی تعاونی فولاد علویجه
قیمت لوله مبلی گروه صنعتی درپاد تبریز
آخرین بروز رسانی : 11 بهمن، 1399
ردیف عنوان واحد سایز (mm) طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 13 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.7 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 13 6 0.7 کارخانه
28,000
27 دی، 1399
2 لوله مبلی 16 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.7 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 16 6 0.7 کارخانه
28,000
27 دی، 1399
3 لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.7 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 18 6 0.7 کارخانه
28,000
27 دی، 1399
4 لوله مبلی 20 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 20 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.7 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 20 6 0.7 کارخانه
28,000
27 دی، 1399
5 لوله مبلی 32 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز
سایز (mm) : 32 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.7 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 32 6 0.7 کارخانه
28,000
27 دی، 1399
6 لوله مبلی 10 میل ضخامت 0.5 درپاد تبریز
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.5 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 10 6 0.5 کارخانه
-
7 لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 1 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 10 6 1 کارخانه
-
8 لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.8 درپاد تبریز
سایز (mm) : 13 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.8 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 13 6 0.8 کارخانه
27,000
04 بهمن، 1399
9 لوله مبلی 13 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 13 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 1 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 13 6 1 کارخانه
-
10 لوله مبلی 16 میل ضخامت 0.8 درپاد تبریز
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.8 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 16 6 0.8 کارخانه
27,000
04 بهمن، 1399
11 لوله مبلی 16 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 1 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 16 6 1 کارخانه
-
12 لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.8 درپاد تبریز
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 0.8 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 18 6 0.8 کارخانه
27,000
11 بهمن، 1399
13 لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 درپاد تبریز
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 1 محل تحویل : کارخانه
کیلوگرم 18 6 1 کارخانه
-