قیمت لوله صنعتی فولاد هیربد زرندیه

ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 2 کارخانه 2
-
2 لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3
کیلوگرم 6 2 کارخانه 3
-
3 لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 4
کیلوگرم 6 2 کارخانه 4
-