قیمت لوله صنعتی شرکت تولیدی صنعتی کچو

قیمت لوله صنعتی شرکت تولیدی صنعتی کچو
آخرین بروز رسانی : 14 مرداد، 1400
ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) محل تحویل سایز (inch) قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2
کیلوگرم 6 2 کارخانه 1/2
-
2 لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3/4
کیلوگرم 6 2 کارخانه 3/4
25,410
14 مرداد، 1400
3 لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 1
23,400
14 مرداد، 1400
4 لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/4 1
کیلوگرم 6 2.5 کارخانه 1/4 1
23,400
14 مرداد، 1400
5 لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 1/2 1
کیلوگرم 6 3 کارخانه 1/2 1
25,410
14 مرداد، 1400
6 لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 2
کیلوگرم 6 3 کارخانه 2
25,410
14 مرداد، 1400
7 لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 3
کیلوگرم 6 3 کارخانه 3
-
8 لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه سایز (inch) : 4
کیلوگرم 6 3 کارخانه 4
-