قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

همه محصولات قوطی و پروفیل قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل قوطی و پروفیل استاندارد مشهد پروفیل قوطی و پروفیل ستونی آریا صنعت دلیجان قیمت پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) قیمت قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان قیمت قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب قیمت قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان قیمت قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد قیمت قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال قیمت قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا قیمت قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا قیمت قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان قیمت قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد قیمت قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل کارخانه فولاد گستر حداد کچو قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل یزد قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل موکریان قیمت قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا قیمت قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان قیمت قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده قیمت قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران قیمت قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان قیمت قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا قیمت قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز قوطی و پروفیل آریا افق پاسارگاد قیمت قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس قیمت قوطی و پروفیل آسیا قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان قیمت پروفیل ضخامت 1/5 نیکان قیمت قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل قیمت لوله و پروفیل نیکان پروفیل قیمت قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا قیمت لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه قیمت قوطی و پروفیل فولاد هیربد زرندیه قیمت قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*20*20 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 20*20 کارخانه
-
2 پروفیل 2*20*30 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 20*30 کارخانه
-
3 پروفیل 2*30*30 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 30*30 کارخانه
-
4 پروفیل 2*20*40 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 20*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 20*40 کارخانه
-
5 پروفیل 2*40*40 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 40*40 کارخانه
-
6 پروفیل 2*30*50 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 30*50 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 30*50 کارخانه
-
7 پروفیل 2*30*60 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 30*60 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 30*60 کارخانه
-
8 پروفیل 2*70*70 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 70*70 کارخانه
-
9 پروفیل 2*40*80 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 40*80 کارخانه
-
10 پروفیل 2*90*90 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 90*90 کارخانه
-
11 پروفیل 2*40*100 برفیان آمل
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 40*100 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 40*100 کارخانه
-