قیمت قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو

همه محصولات قوطی و پروفیل قیمت قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو قوطی و پروفیل استاندارد مشهد پروفیل قوطی و پروفیل ستونی آریا صنعت دلیجان قیمت پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) قیمت قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل قیمت قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب قیمت قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان قیمت قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد قیمت قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال قیمت قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا قیمت قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا قیمت قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان قیمت قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد قیمت قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل کارخانه فولاد گستر حداد کچو قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل یزد قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل موکریان قیمت قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا قیمت قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان قیمت قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده قیمت قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران قیمت قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان قیمت قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا قیمت قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز قوطی و پروفیل آریا افق پاسارگاد قیمت قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس قیمت قوطی و پروفیل آسیا قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان قیمت پروفیل ضخامت 1/5 نیکان قیمت قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل قیمت لوله و پروفیل نیکان پروفیل قیمت قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا قیمت لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه قیمت قوطی و پروفیل فولاد هیربد زرندیه قیمت قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
ردیف عنوان واحد طول شاخه (m) ضخامت (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*20*20 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 20*20 کارخانه
-
2 پروفیل 2*30*30 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 30*30 کارخانه
-
3 پروفیل 2*40*40 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 40*40 کارخانه
-
4 پروفیل 2*30*50 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 30*50 محل تحویل : کارخانه
- 6 2 30*50 کارخانه
-
5 پروفیل 2.5*40*60 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 40*60 کارخانه
-
6 پروفیل 2.5*70*70 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 70*70 کارخانه
-
7 پروفیل 2.5*40*80 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
- 6 2.5 40*80 کارخانه
-
8 پروفیل 3*90*90 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
- 6 3 90*90 کارخانه
-
9 پروفیل(قوطی) 3*130*130 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 6 3 130*130 کارخانه
-
10 پروفیل ستونی 3*130*130 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 12 ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 12 3 130*130 کارخانه
-
11 پروفیل(قوطی) 3.2*130*130 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.2 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 6 3.2 130*130 کارخانه
-
12 پروفیل ستونی 3.2*130*130 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 12 ضخامت (mm) : 3.2 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 12 3.2 130*130 کارخانه
-
13 پروفیل(قوطی) 3.3*130*130 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.3 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 6 3.3 130*130 کارخانه
-
14 پروفیل ستونی 3.3*130*130 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 12 ضخامت (mm) : 3.3 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 12 3.3 130*130 کارخانه
-
15 پروفیل(قوطی) 3.5*130*130 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.5 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 6 3.5 130*130 کارخانه
-
16 پروفیل ستونی 3.5*130*130 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 12 ضخامت (mm) : 3.5 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 12 3.5 130*130 کارخانه
-
17 پروفیل(قوطی) 3.8*130*130 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 3.8 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 6 3.8 130*130 کارخانه
-
18 پروفیل ستونی 3.8*130*130 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 12 ضخامت (mm) : 3.8 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 12 3.8 130*130 کارخانه
-
19 پروفیل(قوطی) 4*130*130 تولیدی صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 6 ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 6 4 130*130 کارخانه
-
20 پروفیل ستونی 4*130*130 تولید صنعتی کچو
طول شاخه (m) : 12 ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : 130*130 محل تحویل : کارخانه
- 12 4 130*130 کارخانه
-