قیمت ضایعات فولاد محور سپاهان

قیمت ضایعات فولاد محور سپاهان
آخرین بروز رسانی : 22 دی، 1399
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی فولاد محور سپاهان
فله روغنی
9,800
22 دی، 1399
2 آهن سوپر ویژه فولاد محور سپاهان
آهن سوپر ویژه
9,400
22 دی، 1399
3 آهن ویژه فولاد محور سپاهان
آهن ویژه
9,400
22 دی، 1399
4 آهن درجه یک فولاد محور سپاهان
آهن درجه یک
9,100
22 دی، 1399
5 آهن درجه دو فولاد محور سپاهان
آهن درجه دو
8,700
22 دی، 1399
6 آهن سبک فولاد محور سپاهان
آهن سبک
8,800
22 دی، 1399
7 در و پنجره فولاد محور سپاهان
در و پنجره
8,900
22 دی، 1399
8 چدن ریز بار فولاد محور سپاهان
چدن ریز بار
9,600
22 دی، 1399
9 چدن درشت بار فولاد محور سپاهان
چدن درشت بار
9,300
22 دی، 1399
10 داکتیل درشت بار فولاد محور سپاهان
داکتیل درشت بار
9,300
22 دی، 1399
11 داکتیل ریزبار فولاد محور سپاهان
داکتیل ریزبار
9,600
22 دی، 1399
12 سفاله ناخنی فولاد محور سپاهان
سفاله ناخنی
9,100
22 دی، 1399
13 سفاله پوشالی فولاد محور سپاهان
سفاله پوشالی
8,200
22 دی، 1399
14 مکانیکی و ته کارگاهی فولاد محور سپاهان
مکانیکی و ته کارگاهی
8,500
01 دی، 1399