قیمت ضایعات بنگاه آهن آلات ربانی

قیمت ضایعات بنگاه آهن آلات ربانی
آخرین بروز رسانی : 12 خرداد، 1400
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی آهن آلات ربانی
فله روغنی
11,000
12 خرداد، 1400
2 آهن سوپر ویژه آهن آلات ربانی
آهن سوپر ویژه
10,600
12 خرداد، 1400
3 آهن ویژه آهن آلات ربانی
آهن ویژه
10,450
12 خرداد، 1400
4 آهن درجه یک آهن آلات ربانی
آهن درجه یک
10,200
12 خرداد، 1400
5 آهن سبک آهن آلات ربانی
آهن سبک
9,700
12 خرداد، 1400
6 فله حلب کهنه آهن آلات ربانی
فله حلب کهنه
8,000
12 خرداد، 1400
7 چدن ریزبار آهن آلات ربانی
چدن ریز بار
10,400
12 خرداد، 1400
8 پرسی بدنه آهن آلات ربانی
پرسی بدنه
9,500
09 خرداد، 1400