قیمت ضایعات بنگاه آهن آلات ربانی

آخرین بروز رسانی : 09 اسفند، 1399
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی آهن آلات ربانی
فله روغنی
10,000
09 اسفند، 1399
2 آهن سوپر ویژه آهن آلات ربانی
آهن سوپر ویژه
9,500
09 اسفند، 1399
3 آهن ویژه آهن آلات ربانی
آهن ویژه
9,300
09 اسفند، 1399
4 آهن درجه یک آهن آلات ربانی
آهن درجه یک
9,400
09 اسفند، 1399
5 آهن سبک آهن آلات ربانی
آهن سبک
8,800
09 اسفند، 1399
6 فله حلب کهنه آهن آلات ربانی
فله حلب کهنه
7,500
09 اسفند، 1399
7 چدن ریزبار آهن آلات ربانی
چدن ریز بار
9,600
09 اسفند، 1399
8 پرسی بدنه آهن آلات ربانی
پرسی بدنه
9,000
09 اسفند، 1399