قیمت ضایعات انبار آهن آلات زرگر

قیمت ضایعات انبار آهن آلات زرگر
آخرین بروز رسانی : 22 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی آهن آلات زرگر
فله روغنی
9,800
22 اردیبهشت، 1400
2 آهن سوپر ویژه آهن آلات زرگر
آهن سوپر ویژه
9,700
22 اردیبهشت، 1400
3 آهن ویژه آهن آلات زرگر
آهن ویژه
9,600
22 اردیبهشت، 1400
4 آهن درجه یک آهن آلات زرگر
آهن درجه یک
9,500
22 اردیبهشت، 1400
5 آهن درجه دو آهن آلات زرگر
آهن درجه دو
9,350
22 اردیبهشت، 1400
6 آهن سبک آهن آلات زرگر
آهن سبک
9,100
22 اردیبهشت، 1400
7 در و پنجره آهن آلات زرگر
در و پنجره
9,500
22 اردیبهشت، 1400
8 فله حلب کهنه آهن آلات زرگر
فله حلب کهنه
7,000
22 اردیبهشت، 1400
9 سفاله پوشالی آهن آلات زرگر
سفاله پوشالی
8,200
22 اردیبهشت، 1400