قیمت ضایعات انبار آهن آلات زرگر

آخرین بروز رسانی : 25 بهمن، 1399
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی آهن آلات زرگر
فله روغنی
9,750
25 بهمن، 1399
2 آهن سوپر ویژه آهن آلات زرگر
آهن سوپر ویژه
9,600
25 بهمن، 1399
3 آهن ویژه آهن آلات زرگر
آهن ویژه
9,400
25 بهمن، 1399
4 آهن درجه یک آهن آلات زرگر
آهن درجه یک
9,300
25 بهمن، 1399
5 آهن درجه دو آهن آلات زرگر
آهن درجه دو
9,100
25 بهمن، 1399
6 آهن سبک آهن آلات زرگر
آهن سبک
8,900
25 بهمن، 1399
7 در و پنجره آهن آلات زرگر
در و پنجره
9,300
25 بهمن، 1399
8 فله حلب کهنه آهن آلات زرگر
فله حلب کهنه
6,000
25 بهمن، 1399
9 سفاله پوشالی آهن آلات زرگر
سفاله پوشالی
8,200
25 بهمن، 1399