قیمت سیم آرماتوربندی شهر مفتول

آخرین بروز رسانی : 06 اسفند، 1399
ردیف عنوان محل تحویل ضخامت (mm) وزن (kg) نوع مفتول قیمت (تومان) نوسان
1 سیم آرماتوربندی 1.5 نرم
ضخامت (mm) : 1.5 وزن (kg) : 14_17
کارخانه 1.5 14_17 مفتول سیاه
16,800
06 اسفند، 1399
2 سیم آرماتور بندی 2.5 نرم
ضخامت (mm) : 2.5 وزن (kg) : 14_17
کارخانه 2.5 14_17 مفتول سیاه
16,800
06 اسفند، 1399
3 سیم آرماتور بندی 3 نرم
ضخامت (mm) : 3 وزن (kg) : 14_17
کارخانه 3 14_17 مفتول سیاه
16,800
06 اسفند، 1399
4 سیم آرماتور بندی 4 نرم
ضخامت (mm) : 4 وزن (kg) : 14_17
کارخانه 4 14_17 مفتول سیاه
16,800
06 اسفند، 1399
5 سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم
ضخامت (mm) : 1.5 وزن (kg) : 15
کارخانه 1.5 15 مفتول سیاه
17,500
06 اسفند، 1399
6 سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم
ضخامت (mm) : 2.5 وزن (kg) : 15
کارخانه 2.5 15 مفتول سیاه
17,500
06 اسفند، 1399
7 سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم
ضخامت (mm) : 3 وزن (kg) : 50
کارخانه 3 50 مفتول سیاه
17,500
06 اسفند، 1399
8 سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم
ضخامت (mm) : 4 وزن (kg) : 50
کارخانه 4 50 مفتول سیاه
17,500
06 اسفند، 1399