قیمت رابیتس مسعود

آخرین بروز رسانی : 06 اسفند، 1399
ردیف عنوان محل تحویل چشمه (inch) طول*عرض وزن (gr) ستون قیمت (تومان) نوسان
1 رابیتس 370گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 370 ستون : 9
کارخانه 3 240*60 cm 370 9
15,900
06 اسفند، 1399
2 رابیتس 500گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 500 ستون : 9
کارخانه 3 240*60 cm 500 9
17,900
06 اسفند، 1399
3 رابیتس 570گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 570 ستون : 13
کارخانه 3 240*60 cm 570 13
21,400
06 اسفند، 1399
4 رابیتس 600گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 600 ستون : 9
کارخانه 3 240*60 cm 600 9
20,900
06 اسفند، 1399
5 رابیتس 680گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 680 ستون : 13
کارخانه 3 240*60 cm 680 13
23,900
06 اسفند، 1399
6 رابیتس 700گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 700 ستون : 13
کارخانه 3 240*60 cm 700 13
24,400
06 اسفند، 1399
7 رابیتس 960گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 960 ستون : 13
کارخانه 3 240*60 cm 960 13
0
30 دی، 1399
8 رابیتس 1100گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 1100 ستون : 13
کارخانه 3 240*60 cm 1100 13
3,905
06 اسفند، 1399
9 رابیتس 1030گرم مسعود
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 240*60 cm وزن (gr) : 1030 ستون : 13
کارخانه 3 240*60 cm 1030 13
33,750
05 اسفند، 1399