قیمت توری مرغی شهر مفتول

آخرین بروز رسانی : 10 اسفند، 1399
ردیف عنوان محل تحویل ابعاد (m) چشمه (inch) وزن (kg) قیمت (تومان) نوسان
1 توری مرغی عرض 120 وزن 6kg
ابعاد (m) : 45*1.2 چشمه (inch) : 3/4 وزن (kg) : 6
کارخانه 45*1.2 3/4 6
18,300
10 اسفند، 1399
2 توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg
ابعاد (m) : 45*1.2 چشمه (inch) : 3/4 وزن (kg) : 7.2
کارخانه 45*1.2 3/4 7.2
20,000
10 اسفند، 1399
3 توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg
ابعاد (m) : 45*1.2 چشمه (inch) : 3/4 وزن (kg) : 8.5
کارخانه 45*1.2 3/4 8.5
28,100
10 اسفند، 1399