تیرآهن ذوب آهن اصفهان

آخرین بروز رسانی : 06 اسفند، 1399
ردیف عنوان واحد محل تحویل سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) تعداد در هر بسته قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 12 وزن شاخه (kg) : 125 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 44
کیلوگرم کارخانه 12 125 12 44
13,600
05 اسفند، 1399
2 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 155 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 36
کیلوگرم کارخانه 14 155 12 36
13,050
06 اسفند، 1399
3 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : 190 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 30
کیلوگرم کارخانه 16 190 12 30
13,400
06 اسفند، 1399
4 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 18 وزن شاخه (kg) : 226 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 24
کیلوگرم کارخانه 18 226 12 24
12,900
06 اسفند، 1399
5 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 20 وزن شاخه (kg) : 269 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 18
کیلوگرم کارخانه 20 269 12 18
13,000
06 اسفند، 1399
6 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 22 وزن شاخه (kg) : 315 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 16
کیلوگرم کارخانه 22 315 12 16
13,000
06 اسفند، 1399
7 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 24 وزن شاخه (kg) : 369 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 14
کیلوگرم کارخانه 24 369 12 14
13,400
06 اسفند، 1399
8 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 27 وزن شاخه (kg) : 434 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 12
کیلوگرم کارخانه 27 434 12 12
14,200
06 اسفند، 1399
9 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 30 وزن شاخه (kg) : 507 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 10
کیلوگرم کارخانه 30 507 12 10
14,800
05 اسفند، 1399