تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروز رسانی : 25 بهمن، 1399
ردیف عنوان واحد محل تحویل سایز (mm) طول شاخه (m) قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 آریان فولاد
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12
کیلوگرم کارخانه 14 12
-
2 تیرآهن 16 آریان فولاد
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12
کیلوگرم کارخانه 16 12
-
3 تیرآهن 18 آریان فولاد
سایز (mm) : 18 طول شاخه (m) : 12
کیلوگرم کارخانه 18 12
-
4 تیرآهن 20 آریان فولاد
سایز (mm) : 20 طول شاخه (m) : 12
کیلوگرم کارخانه 20 12
13,200
25 بهمن، 1399
5 تیرآهن 22 آریان فولاد
سایز (mm) : 22 طول شاخه (m) : 12
کیلوگرم کارخانه 22 12
-
6 تیرآهن 24 آریان فولاد
سایز (mm) : 24 طول شاخه (m) : 12
کیلوگرم کارخانه 24 12
-
7 تیرآهن 27 آریان فولاد
سایز (mm) : 27 طول شاخه (m) : 12
کیلوگرم کارخانه 27 12
-