شماره های تماس

جدول وزنی پروفیل

جدول وزنی پروفیل

جداول وزن پروفیل

وزن پروفیل

جداول وزن پروفیل

پروفیل ها انواع مختلفی دارند و چون سطح کاربرد گسترده ای در صنایع و سازه های مختلف دارند، تعیین وزن آنها از روی جدول وزن پروفیل بسیار مورد نیاز می باشد. پروفیل به معنای مقطع ثابت با طول معین است و در دو نوع باز و بسته می باشد. پروفیل های باز شامل تسمه، تیرآهن، میلگرد، انواع نبشی ها و ناودانی ها، چهارپهلو و غیره هستند. پروفیل Z از نوع پروفیل باز است که کاربردهایی همانند پوشش سقف سالن های ورزشی و سقف سوله دارند. پروفیل های بسته شامل انواع لوله، قوطی پروفیل درب و پنجره و پروفیل های کرکره برقی می باشند. پروفیل های ساختمانی به سه دسته تقسیم می شوند. ماده اولیه دسته اول از فولاد نورد گرم بوده و شکل ظاهری آنها به صورت قوطی می باشد. دومین دسته، از فولاد نورد سرد تولید می شوند که با ایجاد خمش یا پرس کردن ورق فولادی تهیه شده و در نهایت به شکل ناودانی در می آیند. پروفیل های مرکب آخرین دسته از پروفیل های ساختمانی می باشند که از اتصال دو یا چند پروفیل سرد و گرم تهیه و تولید می شوند. پروفیل های نورد سرد برای انجام کارهای سبک ساختمانی مانند تیرهای تکیه گاهی برای سقف های کاذب و چهارچوب های درهای ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند. نحوه تولید پروفیل ها به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم می باشد. در روش مستقیم به شکل تدریجی نوارها از بین قالبهای مخصوص حرکت داده می شود و به تدریج شکل گیری شده و در آخر بعد از جوش دادن دو لبه ورق، شکل نهایی تولید می شود. پروفیل در روش غیر مستقیم ابتدا تبدیل به لوله شده و سپس بعد از اعمال فشار به اشکال مختلف تبدیل خواهد گردید.

بر اساس جدول وزن پروفیل، می توان وزن انواع پروفیل مربع و مستطیل را در مقاطع کوچک و بزرگ بدست آورد. جدول وزن پروفیل مربع برای سایزهای ۲۰*۲۰ تا ۱۰۰*۱۰۰ و در ضخامت های ۱ تا ۴ میلیمتر تنظیم شده است. از سوی دیگر جدول وزن قوطی مستطیل برای سایزهای ۲۰*۱۰ تا ۲۲۰*۶۰ و در ضخامت های ۱ تا ۶ میلیمتر تنظیم شده است. پروفیل های مربع و مستطیل در مقاطع کوچک برای ساخت درب و پنجره و راه پله ها کاربرد دارند. پروفیلهای مربع و مستطیل با مقاطع بزرگتر که به نام پروفیل های ستونی مشهورند برای ساختن ستون و اسکلت فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. پروفیل های ستونی در صنعت و پروژه های ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند و ضخامت آنها بین ۸ تا ۱۵ میلیمتر می باشد.

مشاهده جدول اشتال پروفیل
دانلود PDF نحوه محاسبه وزن پروفیل

جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۱ ۱٫۲۵ ۱٫۵میلیمتر

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۱۱۲۰*۲۰۰/۶۲
۲۱۲۵*۲۵۰/۷۸
۳۱۳۰*۳۰۰/۹۶
۴۱۳۵*۳۵۱/۱۲
۵۱۴۰*۴۰۱/۲۵
۶۱.۲۵۲۰*۲۰۰/۷۵
۷۱.۲۵۲۵*۲۵۰/۹۸
۸۱.۲۵۳۰*۳۰۱/۱۹
۹۱.۲۵۳۵*۳۵۱/۳۹
۱۰۱.۲۵۴۰*۴۰۱/۵۵

جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۲ میلیمتر

ردیف
ضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۲۲۰*۲۰۱/۱۸
۲۲۲۵*۲۵۱/۵۳
۳۲۳۰*۳۰۱/۷۸
۴۲۳۵*۳۵۲/۱۶
۵۲۴۰*۴۰۲/۴۵
۶۲۴۵*۴۵۲/۸۱
۷۲۵۰*۵۰۳/۱۱
۸۲۶۰*۶۰۳/۷۴
۹۲۷۰*۷۰۴/۳۸
۱۰۲۸۰*۸۰۴/۹۷

جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۳ میلیمتر

ردیف
ضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۳۳۰*۳۰۲/۷۳
۲۳۳۵*۳۵۳/۱۹
۳۳۴۰*۴۰۳/۶۰
۴۳۴۵*۴۵۴/۲۵
۵۳۵۰*۵۰۴/۶۲
۶۳۶۰*۶۰۵/۵۴
۷۳۷۰*۷۰۶/۵۱
۸۳۸۰*۸۰۷/۴۴
۹۳۹۰*۹۰۸/۳۸
۱۰۳۱۰۰*۱۰۰۹/۳۸

جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۴ میلیمتر

ردیف
ضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۴۵۰*۵۰۶/۰۶
۲۴۶۰*۶۰۷/۳۲
۳۴۷۰*۷۰۸/۵۸
۴۴۸۰*۸۰۹/۸۹
۵۴۹۰*۹۰۱۱/۱۸
۶۴۱۰۰*۱۰۰۱۲/۴۲
۷۴۱۱۰*۱۱۰۱۳/۷۲
۸۴۱۳۵*۱۳۵۱۶/۷۴
۹۴۱۴۰*۱۴۰۱۷/۴۸
۱۰۴/۵۱۰۰*۱۰۰۱۳/۸۹

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۱ میلیمتر

ردیف
ضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۱۱۰*۲۰۰/۴۶
۲۱۱۰*۲۵۰/۵۳
۳۱۱۰*۳۰۰/۶۲
۴۱۲۰*۳۰۰/۷۸
۵۱۲۰*۴۰۰/۹۶
۶۱۳۰*۴۰۱/۱۲
۷۱/۲۵۱۰*۲۰۰/۵۶
۸۱/۲۵۱۰*۲۵۰/۶۶
۹۱/۲۵۱۰*۳۰۰/۷۵
۱۰۱/۲۵۲۰*۳۰۰/۹۸

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۲ میلیمتر

ردیف
ضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۲۱۰*۲۰۰/۸۷
۲۲۱۰*۲۵۱/۰۲
۳۲۱۰*۳۰۱/۱۸
۴۲۲۰*۳۰۱/۵۳
۵۲۲۰*۴۰۱/۸۷
۶۲۳۰*۴۰۲/۱۶
۷۲۵۰*۴۰۲/۸۱
۸۲۲۵*۵۰۲/۳۲
۹۲۳۰*۵۰۲/۴۵
۱۰۲۲۰*۶۰۲/۴۵

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۲٫۵ میلیمتر

ردیف
ضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۲۱۰*۲۰۰/۸۷
۲۲۱۰*۲۵۱/۰۲
۳۲۱۰*۳۰۱/۱۸
۴۲۲۰*۳۰۱/۵۳
۵۲۲۰*۴۰۱/۸۷
۶۲۳۰*۴۰۲/۱۶
۷۲۵۰*۴۰۲/۸۱
۸۲۲۵*۵۰۲/۳۲
۹۲۳۰*۵۰۲/۴۵
۱۰۲۲۰*۶۰۲/۴۵

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۳ میلیمتر

ردیف
ضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۳۲۰*۴۰۲/۷۳
۲۳۳۰*۴۰۳/۱۹
۳۳۵۰*۴۰۴/۲۵
۴۳۲۵*۵۰۳/۴۲
۵۳۳۰*۵۰۳/۶۰
۶۳۲۰*۶۰۳/۶۰
۷۳۳۰*۶۰۴/۲۵
۱۰۳۴۰*۶۰۴/۶۲
۱۱۳۵۰*۶۰۵/۰۸
۱۲۳۴۰*۸۰۵/۵۴

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۳٫۵ ۴ ۴٫۵ ۵ ۶ میلیمتر

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۳/۵۵۰*۴۰۴/۷۸
۲۳/۵۳۰*۶۰۴/۷۸
۳۳/۵۴۰*۶۰۵/۳۳
۴۳/۵۵۰*۶۰۵/۸۹
۵۳/۵۴۰*۸۰۶/۴۲
۶۳/۵۶۰*۸۰۷/۵۶
۷۳/۵۴۰*۱۰۰۷/۵۶
۸۳/۵۵۰*۱۰۰۸/۰۷
۹۳/۵۶۰*۱۲۰۹/۷۶
۱۰۳/۵۶۰*۲۲۰۱۵/۲۹