فروش انواع محصولات فلزی

شما هم می توانید آگهی فروش خود را تعریف کنید .

ثبت آگهی فروش
قیمت روز میلگرد آجدار
صورت بار نبشی دوشنبه 15 آذر

🔴آهنک🔴 📆15آذر 1400 فروش نبشی #ناب_تبریز 🏭 محل تحویل : #کارخانه 🔘25*25 | 4 | 17,200 🔘35*35 | 4 | 17,200 🔘40*40 | 3 | 17,700 🔘40*40 | 4 | 16,900 🔘45*45 | 3 | 17,900 🔘45*45 | 4 | 17,800 🔘45*45 | 5 | 17,700 🔘50*50 | 3 | 17,000 🔘50*50 | 4 | 16,700 🔘50*50 | 5 | 16,600 🔘60*60 | 3 | 17,100 🔘60*60 | 4 | 17,000 🔘60*60 | 5 | 16,600 🔘60*60 | 6 | 16,700 🔘70*70 | 5 | 17,400 🔘70*70 | 6 | 16,900 🔘70*70 | 7 | 17,000 🔘75*75 | 5 | 17,600 🔘80*80 | 6 | 16,900 🔘80*80 | 7 | 16,800 🔘80*80 | 8 | 16,600 🔘100*100 | 7 | 16,900 🔘100*100 | 8 | 16,900 🔘100*100 | 10 | 16,800 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس باتایید تلفنی میباشد. 📱0910-3147390 ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel))

15 آذر، 1400
صورت بار نبشی دوشنبه 15 آذر

🔴آهنک🔴 📆15 آذر 1400 فروش نبشی #آرین 🏭 محل تحویل : #کارخانه 🔘40*40 | 3| 17,850 🔘40*40 | 4 | 16,500 🔘50*50 | 4 | 16,500 🔘50*50 | 5 | 16,500 🔘60*60 | 5 | 16,500 🔘60*60 | 6 | 16,500 🔘70*70 | 5 | 16,500 🔘80*80 | 8 | 16,500 🔘100*100 | 10 | 16,500 🔘120*120 | 12 | 16,500 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

15 آذر، 1400
صورت بار نبشی دوشنبه 15 آذر

🔴آهنک🔴 📆 15 آذر 1400 فروش نبشی #منظومه 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘50*50 | 4 | 17,200 🔘50*50 | 5 | 17,200 🔘60*60 | 6 | 17,200 🔘80*80 | 8 | 17,200 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

15 آذر، 1400
صورت بار نبشی دوشنبه 15 آذر

🔴آهنک🔴 📆 15 آذر 1400 فروش نبشی #منظومه 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘50*50 | 4 | 17,200 🔘50*50 | 5 | 17,200 🔘60*60 | 6 | 17,200 🔘80*80 | 8 | 17,200 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

15 آذر، 1400
صورت بار نبشی دوشنبه 15 آذر

🔴آهنک🔴 📆 15 آذر 1400 فروش نبشی #شکفته 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘30*30 | 3| 18,400 🔘40*40 | 3 | 18,400 🔘40*40 | 4 | 17,400 🔘50*50 | 5| 17,400 🔘60*60 | 6 | 17,400 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

15 آذر، 1400
صورت بار نبشی دوشنبه 15 آذر

🔴آهنک🔴 📆 15 آذر 1400 فروش نبشی #آرین 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘40*40 | 3 | 18,300 🔘40*40 | 4 | 17,300 🔘50*50 | 5 | 17,300 🔘60*60 | 6 | 17,300 🔘80*80 | 8 | 17,300 🔘100*100 | 10 | 17,300 🔘120*120 | 12 | 17,300 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

15 آذر، 1400
صورت بار نبشی دوشنبه 15 آذر

🔴آهنک🔴 📆 15 آذر 1400 فروش نبشی #ظهوریان 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘30*30 | 3 | 18,200 🔘40*40 | 3 | 18,200 🔘40*40 | 4 | 17,200 🔘50*50 | 5 | 17,200 🔘60*60 | 6 | 17,200 🔘80*80 | 8 | 17,500 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

15 آذر، 1400
صورت بار نبشی و ناودانی دوشنبه 15 آذر

*تهیه و توزیع انواع آهن الات صنعتی و ساختمانی *فروش انواع نبشی و ناودانی شماره تماس: ۰۲۱۸۸۱۱۴۳۸-۰۲۱۸۸۷۱۱۹۸۱

15 آذر، 1400
صورت بار نبشی یکشنبه 14 آذر

🔴آهنک🔴 📆14 آذر 1400 فروش نبشی #ناب_تبریز 🏭 محل تحویل : #کارخانه 🔘25*25 | 4 | 17,200 🔘35*35 | 4 | 17,200 🔘40*40 | 3 | 17,700 🔘40*40 | 4 | 16,900 🔘45*45 | 3 | 17,900 🔘45*45 | 4 | 17,800 🔘45*45 | 5 | 17,700 🔘50*50 | 3 | 17,000 🔘50*50 | 4 | 16,700 🔘50*50 | 5 | 16,600 🔘60*60 | 3 | 17,100 🔘60*60 | 4 | 17,000 🔘60*60 | 5 | 16,600 🔘60*60 | 6 | 16,700 🔘70*70 | 5 | 17,400 🔘70*70 | 6 | 16,900 🔘70*70 | 7 | 17,000 🔘75*75 | 5 | 17,600 🔘80*80 | 6 | 16,900 🔘80*80 | 7 | 16,800 🔘80*80 | 8 | 16,600 🔘100*100 | 7 | 16,900 🔘100*100 | 8 | 16,900 🔘100*100 | 10 | 16,800 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس باتایید تلفنی میباشد. 📱0910-3147390 ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel))

14 آذر، 1400
صورت بار نبشی یکشنبه 14 آذر

🔴آهنک🔴 📆14 آذر 1400 فروش نبشی #آرین 🏭 محل تحویل : #کارخانه 🔘40*40 | 3| 17,850 🔘40*40 | 4 | 16,500 🔘50*50 | 4 | 16,500 🔘50*50 | 5 | 16,500 🔘60*60 | 5 | 16,500 🔘60*60 | 6 | 16,500 🔘70*70 | 5 | 16,500 🔘80*80 | 8 | 16,500 🔘100*100 | 10 | 16,500 🔘120*120 | 12 | 16,500 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

14 آذر، 1400
صورت بار نبشی یکشنبه 14 آذر

🔴آهنک🔴 📆 14 آذر 1400 فروش نبشی #منظومه 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘50*50 | 4 | 17,200 🔘50*50 | 5 | 17,200 🔘60*60 | 6 | 17,200 🔘80*80 | 8 | 17,200 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

14 آذر، 1400
صورت بار نبشی یکشنبه 14 آذر

🔴آهنک🔴 📆 14 آذر 1400 فروش نبشی #شکفته 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘30*30 | 3| 18,400 🔘40*40 | 3 | 18,400 🔘40*40 | 4 | 17,400 🔘50*50 | 5| 17,400 🔘60*60 | 6 | 17,400 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

14 آذر، 1400
صورت بار نبشی یکشنبه 14 آذر

🔴آهنک🔴 📆 14 آذر 1400 فروش نبشی #آرین 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘40*40 | 3 | 18,300 🔘40*40 | 4 | 17,300 🔘50*50 | 5 | 17,300 🔘60*60 | 6 | 17,300 🔘80*80 | 8 | 17,300 🔘100*100 | 10 | 17,300 🔘120*120 | 12 | 17,300 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

14 آذر، 1400
صورت بار نبشی یکشنبه 14 آذر

🔴آهنک🔴 📆14 آذر 1400 فروش نبشی #ظهوریان 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘30*30 | 3 | 18,200 🔘40*40 | 3 | 18,200 🔘40*40 | 4 | 17,200 🔘50*50 | 5 | 17,200 🔘60*60 | 6 | 17,200 🔘80*80 | 8 | 17,500 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

14 آذر، 1400
صورت بار نبشی یکشنبه 14 آذر

فروش کلیه مقاطع ومحصولات فولادی بصورت جزئی وظرفیت. ارسال به سراسرکشور وصادرات نبشی وناودانی.سپری ارسال سریع و تحویل به موقع بار به سراسر کشور پاسخ بصورت تماس وثبت سفارش24ساعت شبانه روز 09131669022 نوربخش

14 آذر، 1400
صورت بار نبشی یکشنبه 14 آذر

نبشی ۳ و ۴ و۵ سپری آهنی ۳ و ۴ و۵ بارگیری کارخانه انبار تهران اعلام قیمت تلفنی ۰۲۱۸۸۷۰۴۴۵۹ ۰۲۱۸۸۷۰۴۴۶۰ ۰۹۱۲۵۵۵۲۱۱۱

14 آذر، 1400
صورت بار نبشی یکشنبه 14 آذر

بازرگانی فرنام فروش و خرید کلیه مقاطع فولادی اعم از قوطی و پروفیل میلگرد ،نبشی،تیرآهن،ورق ۲میل و .... 02188704459 02188704460 09125552111

14 آذر، 1400
صورت بار نبشی شنبه 13 آذر

✅گروه کارخانجات #فولاد_نصر_آذربایجان ⭕️تولید کننده نبشی و ناودانی فوق سبک 👈🏻لیست قیمت محصولات نسبت به آدرس تخلیه شامل تخفیف میباشد. ☎️04134329481 ☎️04134329482 ☎️04134329483 📱09129308689 📱09144199362 🌐nasrsteel.com https://foolad24.com/profile/12247

13 آذر، 1400
صورت بار نبشی شنبه 13 آذر

💢شرکت #فولاد_ناب_تبریز ✅تولیدکننده انواع نبشی ناودانی و تیرآهن #فولاد_ناب_کیفیت_ناب ☎️04134328759-66 📱09018013876 🌐www.nabsteel.com 🆔 @fuladnab https://foolad24.com/profile/547

13 آذر، 1400
صورت بار نبشی چهارشنبه 10 آذر

🔴آهنک🔴 📆10 آذر 1400 فروش نبشی #ناب_تبریز 🏭 محل تحویل : #کارخانه 🔘25*25 | 4 | 17,400 🔘30*30 | 4 | 17,400 🔘35*35 | 4 | 17,400 🔘40*40 | 4 | 17,300 🔘45*45 | 3 | 17,800 🔘45*45 | 4 | 17,600 🔘45*45 | 5 | 17,600 🔘50*50 | 3 | 17,500 🔘50*50 | 4 | 17,200 🔘50*50 | 5 | 17,100 🔘60*60 | 3 | 17,400 🔘60*60 | 4 | 17,300 🔘60*60 | 5 | 17,100 🔘60*60 | 6 | 17,100 🔘70*70 | 5 | 17,400 🔘70*70 | 6 | 17,400 🔘70*70 | 7 | 17,400 🔘75*75 | 5 | 17,400 🔘80*80 | 6 | 17,300 🔘80*80 | 7 | 17,200 🔘80*80 | 8 | 17,100 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

10 آذر، 1400