آگهی های فروش فولاد 24

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/28 #نبشی #شرکت_قطب_آهن_آسیا لیست قیمت شماره یک #قیمت_نبشی_انبار_تهران نبشی 4 گوشت 3 اسپیرال 14700 نبشی 4 گوشت 4 اسپیرال 14700 فروش فقط با فاکتور رسمی می باشد. #شرکت_قطب_آهن_آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

28 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

شرکت #فولاد_ناب_تبریز تولیدکننده انواع نبشی ناودانی و تیرآهن #فولاد_ناب_کیفیت_ناب ☎️04134328759-66 📱09018013876 🌐www.nabsteel.com 🆔 @fuladnab https://foolad24.com/profile/547

28 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

#قطب_آهن_آسیا ❇️لیست قیمت ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا در انبار تهران ‌ناودانی 6.5 کوتاه 37000 ناودانی 6.5 بلند 37000 ناودانی 8 اروپا 37000 ناودانی 8 بلند تبریز 14700 ناودانی 8 کوتاه تبریز 14800 ناودانی 10 بلند تبریز 14700 ناودانی 10 کوتاه تبریز 14800 ناودانی 12 بلند تبریز 14700 ناودانی 12 اروپا 37000 ناودانی 14 فایکو 14700 ناودانی 16 اروپا 37000 ناودانی 18 فایکو 19500 ناودانی 20 اروپا 37000 ناودانی 22 فایکو 25000 ناودانی 24 بلند سنگین فایکو 26000 ناودانی 24 کوتاه سنگین فایکو 26100 ناودانی 24 بلند سبک فایکو 25500 ناودانی 24 سبک نرمال 10 متر به بالا 25000 ناودانی 26 فابریک 37000 ناودانی 30 فابریک 37000 ناودانی 35 فابریک 37000 ناودانی 40 فابریک اسپانیا 41000 فروش فقط با فاکتور رسمی می باشد. شرکت قطب آهن آسیا، توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: ☎️02148495 ☎️02149964000 🌐 www.ghotbeahaneasia.com 🆔@ghotbeahaneasia https://foolad24.com/profile/3406❇️

28 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/28 #نبشی #شرکت_قطب_آهن_آسیا لیست قیمت شماره یک #قیمت_نبشی_انبار_تهران نبشی 4 گوشت 3 اسپیرال 14700 نبشی 4 گوشت 4 اسپیرال 14700 فروش فقط با فاکتور رسمی می باشد. #شرکت_قطب_آهن_آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

28 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/28 #کارخانه #شرکت_قطب_آهن_آسیا لیست قیمت شماره یک #موجودی_اجناس_کارخانه #نبشی 12-10-8 کوتاه آریان فولاد در کارخانه موجود می باشد. #تیرآهن 30-16-14 ذوبی در انبار اصفهان موجود می باشد. #شرکت_قطب_آهن_آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

28 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/28 #ناودانی_شادآباد #شرکت_قطب_آهن_آسیا لیست قیمت شماره یک لیست قیمت ناودانی های اروپایی و هم وزن اروپا در انبار شادآباد ناودانی 4 سبک و سنگین اروپا 37000 ناودانی 5 لبه کوتاه 37000 ناودانی 6.5 فابریک 37000 ناودانی 8 تبریز 15000 ناودانی 10 تبریز 15000 ناودانی 12 تبریز 15000 ناودانی 12 اروپا 37000 ناودانی 14 فایکو 15000 ناودانی 16 اروپا 37000 ناودانی 18 فایکو 21000 ناودانی 20 فابریک زرد 25000 ناودانی 20 اروپا 37000 ناودانی 22 فایکو 26000 ناودانی 24 سنگین فایکو 27000 فروش فقط با فاکتور رسمی می باشد. #شرکت_قطب_آهن_آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

28 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/28 #ناودانی_اروپائی_هم_وزن_اروپا #شرکت_قطب_آهن_آسیا لیست قیمت شماره یک لیست قیمت ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا در انبار تهران ‌ناودانی 6.5 کوتاه 37000 ناودانی 6.5 بلند 37000 ناودانی 8 اروپا 37000 ناودانی 8 بلند تبریز 14700 ناودانی 8 کوتاه تبریز 14800 ناودانی 10 بلند تبریز 14700 ناودانی 10 کوتاه تبریز 14800 ناودانی 12 بلند تبریز 14700 ناودانی 12 اروپا 37000 ناودانی 14 فایکو 14700 ناودانی 16 اروپا 37000 ناودانی 18 فایکو 19500 ناودانی 20 اروپا 37000 ناودانی 22 فایکو 25000 ناودانی 24 بلند سنگین فایکو 26000 ناودانی 24 کوتاه سنگین فایکو 26100 ناودانی 24 بلند سبک فایکو 25500 ناودانی 24 سبک نرمال 10 متر به بالا 25000 ناودانی 26 فابریک 37000 ناودانی 30 فابریک 37000 ناودانی 35 فابریک 37000 ناودانی 40 فابریک اسپانیا 41000 فروش فقط با فاکتور رسمی می باشد. شرکت قطب آهن آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

28 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

شرکت #فولاد_ناب_تبریز تولیدکننده انواع نبشی ناودانی و تیرآهن #فولاد_ناب_کیفیت_ناب ☎️04134328759-66 📱09018013876 🌐www.nabsteel.com 🆔 @fuladnab https://foolad24.com/profile/547

26 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

[ Photo ] شرکت #فولاد_ناب_تبریز تولیدکننده انواع نبشی ناودانی و تیرآهن #فولاد_ناب_کیفیت_ناب ☎️04134328759-66 📱09018013876 🌐www.nabsteel.com 🆔 @fuladnab https://foolad24.com/profile/547

25 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

[ Photo ] شرکت #فولاد_ناب_تبریز تولیدکننده انواع نبشی ناودانی و تیرآهن #فولاد_ناب_کیفیت_ناب ☎️04134328759-66 📱09018013876 🌐www.nabsteel.com 🆔 @fuladnab https://foolad24.com/profile/547

25 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

شرکت #فولادنابتبریز تولیدکننده انواع نبشی ناودانی و تیرآهن #فولادنابکیفیت_ناب ☎️04134328759-66 📱09018013876 🌐www.nabsteel.com 🆔 @fuladnab https://foolad24.com/profile/547

24 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/24 #نبشی شرکت قطب آهن آسیا لیست قیمت شماره یک لیست قیمت نبشی در انبار تهران نبشی 4 گوشت 3 اسپیرال 14500 نبشی 4 گوشت 4 اسپیرال 14500 فروش فقط با فاکتور رسمی می باشد. شرکت قطب آهن آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

24 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/24 #کارخانه شرکت قطب آهن آسیا لیست قیمت شماره یک لیست موجودی اجناس در کارخانه نبشی 12-10-8 کوتاه آریان فولاد در کارخانه موجود می باشد. تیرآهن 30-16-14 ذوبی در انبار اصفهان موجود می باشد. شرکت قطب آهن آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

24 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/24 #ناودانی_شادآباد شرکت قطب آهن آسیا لیست قیمت شماره یک لیست قیمت ناودانی های اروپایی و هم وزن اروپا در انبار شادآباد ناودانی 4 سبک و سنگین اروپا 38000 ناودانی 5 لبه کوتاه 38000 ناودانی 6.5 فابریک 38000 ناودانی 8 تبریز 15000 ناودانی 10 تبریز 15000 ناودانی 12 تبریز 15000 ناودانی 12 اروپا 38000 ناودانی 14 فایکو 15000 ناودانی 16 اروپا 38000 ناودانی 18 فایکو 21000 ناودانی 20 فابریک زرد 25000 ناودانی 20 اروپا 38000 ناودانی 22 فایکو 26000 ناودانی 24 سنگین فایکو 27000 فروش فقط با فاکتور رسمی می باشد. شرکت قطب آهن آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

24 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/24 #ناودانی_اروپائی_هم_وزن_اروپا شرکت قطب آهن آسیا لیست قیمت شماره یک لیست قیمت ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا در انبار تهران ‌ناودانی 6.5 کوتاه 38000 ناودانی 6.5 بلند 38000 ناودانی 8 اروپا 38000 ناودانی 8 بلند تبریز 14500 ناودانی 8 کوتاه تبریز 14600 ناودانی 10 بلند تبریز 14500 ناودانی 10 کوتاه تبریز 14600 ناودانی 12 بلند تبریز 14500 ناودانی 12 اروپا 38000 ناودانی 14 فایکو 14600 ناودانی 16 اروپا 38000 ناودانی 18 فایکو 20000 ناودانی 20 اروپا 38000 ناودانی 22 فایکو 25000 ناودانی 24 بلند سنگین فایکو 26500 ناودانی 24 کوتاه سنگین فایکو 26550 ناودانی 24 بلند سبک فایکو 26000 ناودانی 24 سبک نرمال 10 متر به بالا 25500 ناودانی 26 فابریک 38000 ناودانی 30 فابریک 38000 ناودانی 35 فابریک 38000 ناودانی 40 فابریک اسپانیا 41000 فروش فقط با فاکتور رسمی می باشد. شرکت قطب آهن آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

24 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

#نبشی #نستا #یاوران_زنجان #منظومه_اصفهان #شکفته #آریان_فولاد #بنگاه_تهران مشخصات و قیمت نبشی به دلیل نوسانات قیمت جهت اطلاع از تغییرات با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. ☎️ 021-47238000 📞 09198776648 @Ahanat_com www.Ahanat.com

24 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

شرکت #فولاد_ناب_تبریز تولیدکننده انواع نبشی ناودانی و تیرآهن #فولاد_ناب_کیفیت_ناب ☎️04134328759-66 📱09018013876 🌐www.nabsteel.com 🆔 @fuladnab https://foolad24.com/profile/547

23 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/23 #نبشی شرکت قطب آهن آسیا لیست قیمت شماره یک لیست قیمت نبشی در انبار تهران نبشی 4 گوشت 3 اسپیرال 14200 نبشی 4 گوشت 4 اسپیرال 14200 فروش فقط با فاکتور رسمی می باشد. شرکت قطب آهن آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

23 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/23 #کارخانه شرکت قطب آهن آسیا لیست قیمت شماره یک لیست موجودی اجناس در کارخانه نبشی 12-10-8 کوتاه آریان فولاد در کارخانه موجود می باشد. تیرآهن 30-16-14 ذوبی در انبار اصفهان موجود می باشد. شرکت قطب آهن آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

23 فروردین، 1400

صورت بار نبشی و ناودانی

1400/1/23 #ناودانی_شادآباد شرکت قطب آهن آسیا لیست قیمت شماره یک لیست قیمت ناودانی های اروپایی و هم وزن اروپا در انبار شادآباد ناودانی 4 سبک و سنگین اروپا 37000 ناودانی 5 لبه کوتاه 37000 ناودانی 6.5 فابریک 37000 ناودانی 8 تبریز 14500 ناودانی 10 تبریز 14500 ناودانی 12 تبریز 14500 ناودانی 12 اروپا 37000 ناودانی 14 فایکو 14500 ناودانی 16 اروپا 37000 ناودانی 18 فایکو 21000 ناودانی 20 فابریک زرد 25000 ناودانی 20 اروپا 37000 ناودانی 22 فایکو 26000 ناودانی 24 سنگین فایکو 27000 فروش فقط با فاکتور رسمی می باشد. شرکت قطب آهن آسیا توزیع کننده هاش های سبک و سنگین-تیرآهن های ترک-اسپانیا-ذوب -ناودانی های اروپائی و هم وزن اروپا فایکو و تبریز-ورق های آجدار کوتاه و بلند شماره خط های ویژه این شرکت: 48495 49964000 لینک کانال های تلگرام و اینستاگرام این شرکت: تــلگــرام   Telegram.me/ghotbeahaneasia اینستاگرام Instagram.com/ghotbeahaneasia

23 فروردین، 1400