فروش انواع محصولات فلزی

تمام مسئولیت محتوای (متنی، تصویری، صوتی، فایل و…) و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشرکننده است و فولاد۲۴ هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

روابط عمومی فولاد۲۴
صورت بار ناودانی پنجشنبه 30 دی

✅شرکت #فولاد_ناب_تبریز تولیدکننده انواع نبشی ناودانی و تیرآهن #فولاد_ناب_کیفیت_ناب ☎️04134328759-66 📱09018013876 🌐www.nabsteel.com 🆔 @fuladnab https://foolad24.com/profile/547

30 دی، 1400
صورت بار ناودانی چهارشنبه 29 دی

#قیمت_ناودانی_اروپایی_هم_وزن_اروپا_انبار_شادآباد #ناودانی_4_سبک_اروپا_35000 #ناودانی_5_لبه_کوتاه_ترک_33000 #ناودانی_5_لبه_بلند_39000 #ناودانی_6/5_ترک_35000 #ناودانی_8_تبریز_19000 #ناودانی_10_تبریز_19000 #ناودانی_12_تبریز_19400 #ناودانی_12_ترک_37000 #ناودانی_14_فایکو_19000 #ناودانی_16_تبریز_19400 #ناودانی_16_ترک_37000 #ناودانی_20_ترک_36000 #ناودانی_22_فایکو_24000 #ناودانی_24_سنگین_فایکو_34000 #فروش_با_فاکتور_رسمی

29 دی، 1400
صورت بار ناودانی چهارشنبه 29 دی

#قطب_آهن_آسیا #ناودانی_5_لبه_بلند_ترک_40000 #ناودانی_6.5_ترک_کوتاه_35000 #ناودانی_6.5_ترک_بلند_35000 #ناودانی_8_اروپا_35000 #ناودانی_8_تبریز_18500 #ناودانی_10_بلند_تبریز_18500 #ناودانی_10_بلند_یزد_18400 #ناودانی_10_کوتاه_تبریز_18500 #ناودانی_12_بلند_تبریز_18700 #ناودانی_12_اروپا_35000 #ناودانی_14_فایکو_18500 #ناودانی_16_فایکو_19000 #ناودانی_16_کوتاه_فایکو_19100 #ناودانی_16_اروپا_بسته_هک_شده_37000 #ناودانی_16_ترک_شاخه_هک_شده_46000 #ناودانی_18_فایکو_21500 #ناودانی_20_اروپا_36000 #ناودانی_20_فایکو_28000 #ناودانی_22_فایکو_23000 #ناودانی_24_بلند_سنگین_ترک_34000 #ناودانی_24_کوتاه_سنگین_فایکو_32000 #ناودانی_24_بلند_سبک_فایکو_31000 #ناودانی_24_سبک_نرمال_10متر_به_بالا_30500 #ناودانی_26_اروپا_35000 #ناودانی_28_اروپا_35000 #ناودانی_30_اروپا_35000 #ناودانی_40_اسپانیا_38000 #فروش_با_فاکتور_رسمی_می_باشد. ☎️02148495 ☎️02149964000 🌐www.ghotbeahaneasia.com

29 دی، 1400
صورت بار ناودانی چهارشنبه 29 دی

تولید کننده نبشی و ناودانی 👈🏻لیست قیمت محصولات نسبت به آدرس تخلیه شامل تخفیف میباشد. ☎️04134329481 ☎️04134329482 ☎️04134329483 📱09129308689 📱09144199362 🌐nasrsteel.com

29 دی، 1400
صورت بار ناودانی سه شنبه 28 دی

شرکت سام گستر دقیق (مهراد آهن) 📆 سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ⬅️ قیمت ناودانی اروپا ⬇️ ۶ متری ◽️ناودانی ۴ بال ۲۰ وزن۱۷ = ۳۶۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۵ وزن ۲۳ = ۲۹۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۵ وزن ۳۳ = ۳۶۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۶.۵ وزن ۴۲ = ۳۶۰.۰۰۰ ⬇️ ۱۲ متری ◽️ناودانی ۶.۵ وزن ۸۵ = ۳۶۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۸ وزن۱۰۴ = ۱۸۵.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۰ وزن ۱۲۷ = ۱۸۳.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۲ وزن ۱۶۰ = ۱۸۶.۰۰۰ ◽️ناودانی۱۴ وزن ۱۹۲ = ۱۸۳.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۶ وزن ۲۲۵ = ۱۹۲.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۸ وزن ۲۶۴ = ۲۲۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۲۰ وزن ۳۰۳ = ۲۸۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۲۲ وزن ۳۵۲ = ۲۲۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۲۴ وزن ۳۹۸ = ۲۹۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۲۶ وزن ۴۵۴ = ۳۵۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۲۸ وزن ۵۰۱ = ۳۵۰،۰۰۰ ◽️ناودانی ۳۰ وزن ۵۵۴ = ۳۵۰،۰۰۰ ◽️ناودانی ۳۲ وزن ۷۱۴ = تماس بگیرید ◽️ناودانی ۳۵ وزن ۷۲۷ = ۳۸۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۳۸ وزن ۷۵۷ = تماس بگیرید ◽️ناودانی ۴۰ وزن ۸۶۱ = ۳۵۰.۰۰۰ 📞 ۰۲۱-۴۹۳۴۱ https://t.me/mehradahan 🌐 www.mehradahan.com

28 دی، 1400
صورت بار ناودانی سه شنبه 28 دی

شرکت سام گستر دقیق (مهراد آهن) 📆 سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ⬅️ قیمت ناودانی داخلی ⬇️ ۶ متری ◽️ناودانی ۵ وزن ۲۲ = ۱۹۷.۰۰۰ ◽️ناودانی ۵ وزن ۲۵ = ۱۹۷.۰۰۰ ◽️ناودانی ۶ وزن ۲۴ = ۱۶۸.۰۰۰ ◽️ناودانی ۶ وزن ۲۸ = ۱۶۸.۰۰۰ ◽️ناودانی ۸ وزن ۳۲ = ۱۶۷.۰۰۰ ◽️ناودانی ۸ وزن ۴۰ = ۱۶۷.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۰ وزن ۳۹ = ۱۶۷.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۰ وزن ۵۰ = ۱۶۷.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۲ وزن ۵۳ = ۱۶۷.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۲ وزن ۶۱ = ۱۶۸،۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۴ وزن ۶۶ = ۱۷۱،۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۴ وزن ۷۳ = ۱۷۱.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۶ وزن ۸۱ = ۱۷۱.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۶ وزن ۸۶ = ۱۷۳.۰۰۰ ⬇️ ۱۲ متری ◽️ناودانی ۸ وزن ۸۰ = ۱۷۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۰ وزن ۱۰۰ = ۱۷۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۲ وزن ۱۰۴ = ۱۷۱.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۲ وزن ۱۲۲ = ۱۷۱،۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۴ وزن ۱۳۴ = ۱۷۳.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۴ وزن ۱۴۶ = ۱۷۳.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۶ وزن ۱۶۲ = ۱۷۳.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۶ وزن ۱۷۲ = ۱۷۳.۰۰۰ ◽️ناودانی ۱۸ وزن ۱۹۲ = ۲۳۰.۰۰۰ ◽️ناودانی ۲۰ وزن ۲۲۵ = ۲۶۰.۰۰۰ 📞 ۰۲۱-۴۹۳۴۱ https://t.me/mehradahan 🌐 www.mehradahan.com

28 دی، 1400
صورت بار ناودانی سه شنبه 28 دی

#قیمت_ناودانی_اروپایی_هم_وزن_اروپا_انبار_شادآباد #ناودانی_4_سبک_اروپا_35000 #ناودانی_5_لبه_کوتاه_ترک_33000 #ناودانی_5_لبه_بلند_39000 #ناودانی_6/5_ترک_35000 #ناودانی_8_تبریز_19000 #ناودانی_10_تبریز_19000 #ناودانی_12_تبریز_19400 #ناودانی_12_ترک_37000 #ناودانی_14_فایکو_19000 #ناودانی_16_تبریز_19400 #ناودانی_16_ترک_37000 #ناودانی_20_ترک_36000 #ناودانی_22_فایکو_24000 #ناودانی_24_سنگین_فایکو_34000 #فروش_با_فاکتور_رسمی #ناودانی_5_لبه_بلند_ترک_40000 #ناودانی_6.5_ترک_کوتاه_35000 #ناودانی_6.5_ترک_بلند_35000 #ناودانی_8_اروپا_35000 #ناودانی_8_تبریز_18500 #ناودانی_10_بلند_تبریز_18500 #ناودانی_10_بلند_یزد_18400 #ناودانی_10_کوتاه_تبریز_18500 #ناودانی_12_بلند_تبریز_18700 #ناودانی_12_اروپا_35000 #ناودانی_14_فایکو_18500 #ناودانی_16_فایکو_19000 #ناودانی_16_کوتاه_فایکو_19100 #ناودانی_16_اروپا_بسته_هک_شده_37000 #ناودانی_16_ترک_شاخه_هک_شده_46000 #ناودانی_18_فایکو_21500 #ناودانی_20_اروپا_36000 #ناودانی_20_فایکو_28000 #ناودانی_22_فایکو_23000 #ناودانی_24_بلند_سنگین_ترک_34000 #ناودانی_24_کوتاه_سنگین_فایکو_32000 #ناودانی_24_بلند_سبک_فایکو_31000 #ناودانی_24_سبک_نرمال_10متر_به_بالا_30500 #ناودانی_26_اروپا_35000 #ناودانی_28_اروپا_35000 #ناودانی_30_اروپا_35000 #ناودانی_40_اسپانیا_38000 #فروش_با_فاکتور_رسمی_می_باشد.

28 دی، 1400
صورت بار ناودانی سه شنبه 28 دی

⭕️تولید کننده نبشی و ناودانی 👈🏻لیست قیمت محصولات نسبت به آدرس تخلیه شامل تخفیف میباشد. ☎️04134329481 ☎️04134329482 ☎️04134329483 📱09129308689 📱09144199362 🌐nasrsteel.com

28 دی، 1400
صورت بار ناودانی سه شنبه 28 دی

تولیدکننده انواع نبشی ناودانی و تیرآهن #فولاد_ناب_کیفیت_ناب ☎️04134328759-66 📱09018013876 🌐www.nabsteel.com 🆔 @fuladnab

28 دی، 1400
صورت بار ناودانی سه شنبه 28 دی

فراز فولاد فرا رو عرضه کننده مقاطع فولادی (تیرآهن،میلگرد،نبشی،ناودانی و ...)

28 دی، 1400
صورت بار ناودانی سه شنبه 28 دی

🔹تولید و فروش تسمه های ماشینکاریstوckاز ضخامت ۳میل الی ۶۰میل 🔸تولید و فروش تسمه و چهارپهلو نوردی و ترانسی stوckاز ضخامت ۳میل الی ۶۰میل 🔹عرضه کننده انواع محصولات گرم ، سرد، آلیاژی ، آجدار، رنگي و گالوانيزه شركت فولادمباركه،اکسین، کاویان،قطعات ،گیلان 🔸تامین کننده انواع آهن آلات نبشی،ناودانی،میلگرد، وسایر مقاطع فولادی 🔹برش صنعتی ورقهای آهنی ‌والیاژی با بهترین دقت و کیفیت ☎️021_56585718 📱09122871497 📱09125282816

28 دی، 1400
صورت بار ناودانی دوشنبه 27 دی

قیمت_ناودانی_اروپایی_هم_وزن_اروپا_انبار_شادآباد #ناودانی_4_سبک_اروپا_37000 #ناودانی_5_لبه_کوتاه_ترک_35000 #ناودانی_5_لبه_بلند_40000 #ناودانی_6/5_ترک_36000 #ناودانی_8_تبریز_19000 #ناودانی_10_تبریز_19000 #ناودانی_12_تبریز_19400 #ناودانی_12_ترک_37000 #ناودانی_14_فایکو_19000 #ناودانی_16_تبریز_19500 #ناودانی_16_ترک_37000 #ناودانی_20_ترک_36000 #ناودانی_22_فایکو_24000 #ناودانی_24_سنگین_فایکو_34000 #فروش_با_فاکتور_رسمی #ناودانی_5_لبه_بلند_ترک_41000 #ناودانی_6.5_ترک_کوتاه_35000 #ناودانی_6.5_ترک_بلند_35000 #ناودانی_8_اروپا_35000 #ناودانی_8_تبریز_18600 #ناودانی_10_بلند_تبریز_18600 #ناودانی_10_بلند_یزد_18500 #ناودانی_10_کوتاه_تبریز_18500 #ناودانی_12_بلند_تبریز_18800 #ناودانی_12_اروپا_37000 #ناودانی_14_فایکو_18500 #ناودانی_16_فایکو_19200 #ناودانی_16_کوتاه_فایکو_19300 #ناودانی_16_اروپا_بسته_هک_شده_37000 #ناودانی_16_ترک_شاخه_هک_شده_46000 #ناودانی_18_فایکو_21500 #ناودانی_20_اروپا_36000 #ناودانی_20_فایکو_29000 #ناودانی_22_فایکو_23500 #ناودانی_24_بلند_سنگین_ترک_34000 #ناودانی_24_کوتاه_سنگین_فایکو_32000 #ناودانی_24_بلند_سبک_فایکو_31000 #ناودانی_24_سبک_نرمال_10متر_به_بالا_30500 #ناودانی_26_اروپا_36000 #ناودانی_28_اروپا_36000 #ناودانی_30_اروپا_36000 #ناودانی_40_اسپانیا_38000 #فروش_با_فاکتور_رسمی_می_باشد.

27 دی، 1400
صورت بار ناودانی دوشنبه 27 دی

تولید کننده نبشی و ناودانی 👈🏻لیست قیمت محصولات نسبت به آدرس تخلیه شامل تخفیف میباشد. ☎️04134329481 ☎️04134329482 ☎️04134329483 📱09129308689 📱09144199362 🌐nasrsteel.com

27 دی، 1400
صورت بار ناودانی یکشنبه 26 دی

🔴آهنک🔴 📆26 دی 1400 فروش ناودانی #کوهپایه 🏭 محل تحویل : #کارخانه 🔘5 | 4 | 16,110 🔘6 | 4 | 16,060 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

26 دی، 1400
صورت بار ناودانی یکشنبه 26 دی

🔴آهنک🔴 📆26 دی 1400 فروش ناودانی #فولاد_تهران 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘6 | | 16,900 🔘8 | | 16,900 🔘10 | | 16,800 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

26 دی، 1400
صورت بار ناودانی یکشنبه 26 دی

🔴آهنک🔴 📆26 دی 1400 فروش ناودانی #شکفته 🏭 محل تحویل : #تهران 🔘 6 | | 16,900 🔘 8 | | 16,900 🔘10 | | 16,900 🔘12 | | 16,900 🔘14 | | 16,900 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

26 دی، 1400
صورت بار ناودانی یکشنبه 26 دی

🔴آهنک🔴 📆26 دی 1400 فروش ناودانی # ناب_تبریز 🏭 محل تحویل : #کارخانه 🔘10 | 6 | 17,000 🔘12 | 7 | 16,800 🔘14 | 7 | 16,900 🔘16 | 5 | 16,800 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

26 دی، 1400
صورت بار ناودانی یکشنبه 26 دی

تولیدکننده انواع نبشی ناودانی و تیرآهن #فولاد_ناب_کیفیت_ناب ☎️04134328759-66 📱09018013876 🌐www.nabsteel.com 🆔 @fuladnab

26 دی، 1400
صورت بار ناودانی شنبه 25 دی

🔴آهنک🔴 📆25 دی 1400 فروش ناودانی #کوهپایه 🏭 محل تحویل : #کارخانه 🔘5 | 4 | 16,210 🔘6 | 4 | 16,110 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

25 دی، 1400
صورت بار ناودانی شنبه 25 دی

🔴آهنک🔴 📆25 دی 1400 فروش ناودانی #ناب_تبریز 🏭 محل تحویل : #کارخانه 🔘10 | 6 | 17,000 🔘12 | 7 | 16,800 🔘14 | 7 | 16,900 🔘16 | 5 | 16,800 ✔️به دلیل نوسانات بازار اعلام قیمت اجناس به صورت تلفنی میباشد. ☎️021-91006007 ( داخلی : 150 ) 🌐https://ahanak.com 📷instagram.com/ahanak.ir 🆔(http://t.me/ahanak_channel)

25 دی، 1400