تیرآهن هاش (H)
04 آذر، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 04 آذر (کد : 91123)

#جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/13437 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 https://foolad24.com/profile/13437/inventory 📱09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126 🆔http://telegram.me/ilyaziron 📌https://foolad24.com/profile/13437

تیرآهن هاش (H)
02 آذر، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 02 آذر (کد : 91000)

✳️آهن آلات #ایلیا 🔹ارائه دهنده انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی 🔸انواع تیرآهن بال پهن (H) سایز 10 تا 60 🔹ناودانی های اروپایی سایز 4 تا 40 🔸تیرآهن ترک سایز 8 تا 12 و 33 تا 60 🔹واردات انواع مقاطع فولادی #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/13437 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 https://foolad24.com/profile/13437/inventory 📱09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126 🆔http://telegram.me/ilyaziron 📌https://foolad24.com/profile/13437

تیرآهن هاش (H)
01 آذر، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 01 آذر (کد : 90844)

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H)

تیرآهن هاش (H)
01 آذر، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 01 آذر (کد : 90843)

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H)

تیرآهن هاش (H)
01 آذر، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 01 آذر (کد : 90785)

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H)

تیرآهن هاش (H)
01 آذر، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 01 آذر (کد : 90749)

🎆آهن آلات #ایلیا فروش مستقیم (( بدون واسطه )) انواع تیرآهن بال پهن (H) ترک هاش ۱۰ سبک - تماس هاش ۱۰ سنگین - تماس هاش ۱۲ سبک - تماس هاش ۱۲ سنگین - تماس هاش ۱۴ سنگین - تماس هاش ۱۶ سبک - تماس هاش ۱۶ سنگین - تماس هاش ۱۸ سبک - تماس هاش ۲۲ سبک - تماس هاش ۲۲ سنگین - تماس هاش ۲۴ سبک - تماس هاش ۲۴ سنگین - تماس هاش ۲۶ سبک - تماس هاش ۲۶ سنگین - تماس هاش ۲۸ سبک - تماس هاش ۲۸ سنگین - تماس هاش ۳۰ سبک - تماس هاش ۳۰ سنگین - تماس هاش ۳۲ سبک - تماس هاش ۳۲ سنگین - تماس هاش ۳۴ سبک - تماس هاش ۳۴ سنگین - تماس هاش ۳۶ سبک - تماس هاش ۳۶ سنگین - تماس هاش ۴۰ سبک - تماس هاش ۴۰ سنگین - تماس هاش ۴۵ سبک - تماس هاش ۴۵ سنگین - تماس هاش ۵۰ سبک - تماس هاش ۵۰ سنگین - تماس هاش ۵۵ سنگین - تماس هاش ۶۰ سنگین - تماس ناودانیهای اروپایی (ترک) ناو ۴ ترک - تماس ناو ۵ ترک - تماس ناو ۶.۵ ترک - تماس ناو ۱۶ ترک - تماس ناو ۱۸ ترک - تماس ناو ۲۰ ترک - تماس ناو ۳۰ ترک - تماس ناو ۴۰ ترک - تماس تیر آهن های سبک تیر ۸ ترک ۴۶ کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۶متری ۳۶کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۷۲ کیلویی - تماس تیر۱۰ ترک ۶۵ کیلویی - تماس تیر ۱۰ ترک ۱۰۰ کیلویی - تماس تیرآهن های سنگین تیر ۳۳ ترک - تماس تیر ۳۶ ترک - تماس تیر ۴۰ ترک - تماس تیر ۴۵ ترک - تماس تیر ۵۰ ترک - تماس تیر ۵۵ ترک - تماس تیر ۶۰ ترک - تماس #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_آلات_ایلیا👇 🪐https://foolad24.com/profile/13437 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_آلات_ایلیا👇 🌐https://foolad24.com/profile/13437/inventory تلفنهای فروش: 📲09121258995 📲09121307939 ۰۲۱ ☎️22430124 ☎️22430125 ☎️22430126 ☎️22430127 ☎️22430128 ☎️22430129 📲09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126 🌐http://telegram.me/ilyaziron

تیرآهن هاش (H)
01 آذر، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 01 آذر (کد : 90721)

⚜️آهن آلات تفرشی⚜️ 🔰انواع تیرآهن بال پهن #هاش_سبک HEA #هاش_سنگین HEB #هاش_۱۰_سبک 55000 #هاش_۱۰_سنگین 56000 #هاش_۱۲_سبک 55000 #هاش_۱۲_سنگین 55000 #هاش_۱۴_سبک 30000 #هاش_۱۴_سنگین 30000 #هاش_۱۶_سبک 42000 #هاش_۱۶_سنگین 31000 #هاش_۱۸_سبک 47000 #هاش_۱۸_سنگین 30000 #هاش_۲۰_سبک 43000 #هاش_۲۰_سنگین 52500 #هاش_۲۲_سبک 62000 #هاش_۲۲_سنگین 59000 #هاش_۲۴_سبک 64000 #هاش_۲۶_سبک 59000 #هاش_۳۰_سبک 62000 #هاش_۳۰_سنگین 64000 #هاش_۳۴_سبک 62000 #هاش_۴۰_سنگین 62000 #تیرآهن_سنگین #تیرآهن_33. 61000 #تیرآهن_36. 62000 #تیرآهن_40. 62000 #تیرآهن_45. 62000 #تیرآهن_50. 61000 #تیرآهن_60. 78000 🛑📣قیمت نهایی هنگام خرید ☎️تلفن های فروش 021-36056858 021-36059404 09120684754 @ahansakhteman

تیرآهن هاش (H)
30 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 30 آبان (کد : 90551)

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H)

تیرآهن هاش (H)
30 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 30 آبان (کد : 90548)

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H)

تیرآهن هاش (H)
30 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 30 آبان (کد : 90472)

⚜️آهن آلات تفرشی⚜️ 🔰انواع تیرآهن بال پهن #هاش_سبک HEA #هاش_سنگین HEB #هاش_۱۰_سبک 55000 #هاش_۱۰_سنگین 56000 #هاش_۱۲_سبک 55000 #هاش_۱۲_سنگین 55000 #هاش_۱۴_سبک 30000 #هاش_۱۴_سنگین 30000 #هاش_۱۶_سبک 42000 #هاش_۱۶_سنگین 31000 #هاش_۱۸_سبک 47000 #هاش_۱۸_سنگین 30000 #هاش_۲۰_سبک 43000 #هاش_۲۰_سنگین 52500 #هاش_۲۲_سبک 62000 #هاش_۲۲_سنگین 59000 #هاش_۲۴_سبک 64000 #هاش_۲۶_سبک 59000 #هاش_۳۰_سبک 62000 #هاش_۳۰_سنگین 64000 #هاش_۳۴_سبک 62000 #هاش_۴۰_سنگین 62000 #تیرآهن_سنگین #تیرآهن_33. 61000 #تیرآهن_36. 62000 #تیرآهن_40. 62000 #تیرآهن_45. 62000 #تیرآهن_50. 61000 #تیرآهن_60. 78000 🛑📣قیمت نهایی هنگام خرید ☎️تلفن های فروش 021-36056858 021-36059404 09120684754 @ahansakhteman

تیرآهن هاش (H)
30 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 30 آبان (کد : 90458)

🎆آهن آلات #ایلیا فروش مستقیم (( بدون واسطه )) انواع تیرآهن بال پهن (H) ترک هاش ۱۰ سبک - تماس هاش ۱۰ سنگین - تماس هاش ۱۲ سبک - تماس هاش ۱۲ سنگین - تماس هاش ۱۴ سنگین - تماس هاش ۱۶ سبک - تماس هاش ۱۶ سنگین - تماس هاش ۱۸ سبک - تماس هاش ۲۲ سبک - تماس هاش ۲۲ سنگین - تماس هاش ۲۴ سبک - تماس هاش ۲۴ سنگین - تماس هاش ۲۶ سبک - تماس هاش ۲۶ سنگین - تماس هاش ۲۸ سبک - تماس هاش ۲۸ سنگین - تماس هاش ۳۰ سبک - تماس هاش ۳۰ سنگین - تماس هاش ۳۲ سبک - تماس هاش ۳۲ سنگین - تماس هاش ۳۴ سبک - تماس هاش ۳۴ سنگین - تماس هاش ۳۶ سبک - تماس هاش ۳۶ سنگین - تماس هاش ۴۰ سبک - تماس هاش ۴۰ سنگین - تماس هاش ۴۵ سبک - تماس هاش ۴۵ سنگین - تماس هاش ۵۰ سبک - تماس هاش ۵۰ سنگین - تماس هاش ۵۵ سنگین - تماس هاش ۶۰ سنگین - تماس ناودانیهای اروپایی (ترک) ناو ۴ ترک - تماس ناو ۵ ترک - تماس ناو ۶.۵ ترک - تماس ناو ۱۶ ترک - تماس ناو ۱۸ ترک - تماس ناو ۲۰ ترک - تماس ناو ۳۰ ترک - تماس ناو ۴۰ ترک - تماس تیر آهن های سبک تیر ۸ ترک ۴۶ کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۶متری ۳۶کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۷۲ کیلویی - تماس تیر۱۰ ترک ۶۵ کیلویی - تماس تیر ۱۰ ترک ۱۰۰ کیلویی - تماس تیرآهن های سنگین تیر ۳۳ ترک - تماس تیر ۳۶ ترک - تماس تیر ۴۰ ترک - تماس تیر ۴۵ ترک - تماس تیر ۵۰ ترک - تماس تیر ۵۵ ترک - تماس تیر ۶۰ ترک - تماس #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_آلات_ایلیا👇 🪐https://foolad24.com/profile/13437 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_آلات_ایلیا👇 🌐https://foolad24.com/profile/13437/inventory تلفنهای فروش: 📲09121258995 📲09121307939 ۰۲۱ ☎️22430124 ☎️22430125 ☎️22430126 ☎️22430127 ☎️22430128 ☎️22430129 📲09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126 🌐http://telegram.me/ilyaziron

تیرآهن هاش (H)
29 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 29 آبان (کد : 90280)

#هاش_ انبار اصفهان هاش ۱۴ سبک هاش ۱۴ سنگین هاش ۱۶ سبک هاش ۱۶ سنگین هاش ۱۸ سنگین هاش ۲۰ سنگین  هاش ۲۰ سبک هاش ۲۴ سنگین قیمت ها به صورت تلفنی

تیرآهن هاش (H)
29 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 29 آبان (کد : 90265)

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H)

تیرآهن هاش (H)
29 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 29 آبان (کد : 90264)

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H)

تیرآهن هاش (H)
29 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 29 آبان (کد : 90252)

هاش ذوبی در انبار تهران هاش ١٤ سبك ذوبی هاش ۱۴ سنگین ذوبی هاش ۱۶ سنگین ذوبی هاش ۱۶ سبک ذوبی هاش ۱۸ سنگین ذوبی هاش ۲۰ سنگین ذوبی هاش ۲۰ سبک ذوبی هاش ۲۰ سنگین نرمال هاش ۲۲ سنگین نرمال هاش ۳۲ سنگین ترک هاش ۴۰ سبک کره 📱۰۹۱۲۱۳۴۰۱۰۷ 📱۰۹۱۰۱۳۴۰۱۰۷ 📱۰۹۱۲۳۵۰۰۰۵۹ 📱۰۹۳۳۲۳۷۷۴۲۹ ☎️۴۴۷۴۷۰۳۳ ☎️۴۴۷۴۴۲۱۲ ☎️۴۴۷۴۴۲۱۱

تیرآهن هاش (H)
29 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 29 آبان (کد : 90236)

⚜️آهن آلات تفرشی⚜️ 🔰انواع تیرآهن بال پهن #هاش_سبک HEA #هاش_سنگین HEB #هاش_۱۰_سبک 55000 #هاش_۱۰_سنگین 56000 #هاش_۱۲_سبک 55000 #هاش_۱۲_سنگین 55000 #هاش_۱۴_سبک 30000 #هاش_۱۴_سنگین 30000 #هاش_۱۶_سبک 42000 #هاش_۱۶_سنگین 31000 #هاش_۱۸_سبک 47000 #هاش_۱۸_سنگین 30000 #هاش_۲۰_سبک 43000 #هاش_۲۰_سنگین 52500 #هاش_۲۲_سبک 62000 #هاش_۲۲_سنگین 59000 #هاش_۲۴_سبک 64000 #هاش_۲۶_سبک 59000 #هاش_۳۰_سبک 62000 #هاش_۳۰_سنگین 64000 #هاش_۳۴_سبک 62000 #هاش_۴۰_سنگین 62000 #تیرآهن_سنگین #تیرآهن_33. 61000 #تیرآهن_36. 62000 #تیرآهن_40. 62000 #تیرآهن_45. 62000 #تیرآهن_50. 61000 #تیرآهن_60. 78000 🛑📣قیمت نهایی هنگام خرید ☎️تلفن های فروش 021-36056858 021-36059404 09120684754 @ahansakhteman

تیرآهن هاش (H)
29 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 29 آبان (کد : 90231)

🎆آهن آلات #ایلیا فروش مستقیم (( بدون واسطه )) انواع تیرآهن بال پهن (H) ترک هاش ۱۰ سبک - تماس هاش ۱۰ سنگین - تماس هاش ۱۲ سبک - تماس هاش ۱۲ سنگین - تماس هاش ۱۴ سنگین - تماس هاش ۱۶ سبک - تماس هاش ۱۶ سنگین - تماس هاش ۱۸ سبک - تماس هاش ۲۲ سبک - تماس هاش ۲۲ سنگین - تماس هاش ۲۴ سبک - تماس هاش ۲۴ سنگین - تماس هاش ۲۶ سبک - تماس هاش ۲۶ سنگین - تماس هاش ۲۸ سبک - تماس هاش ۲۸ سنگین - تماس هاش ۳۰ سبک - تماس هاش ۳۰ سنگین - تماس هاش ۳۲ سبک - تماس هاش ۳۲ سنگین - تماس هاش ۳۴ سبک - تماس هاش ۳۴ سنگین - تماس هاش ۳۶ سبک - تماس هاش ۳۶ سنگین - تماس هاش ۴۰ سبک - تماس هاش ۴۰ سنگین - تماس هاش ۴۵ سبک - تماس هاش ۴۵ سنگین - تماس هاش ۵۰ سبک - تماس هاش ۵۰ سنگین - تماس هاش ۵۵ سنگین - تماس هاش ۶۰ سنگین - تماس ناودانیهای اروپایی (ترک) ناو ۴ ترک - تماس ناو ۵ ترک - تماس ناو ۶.۵ ترک - تماس ناو ۱۶ ترک - تماس ناو ۱۸ ترک - تماس ناو ۲۰ ترک - تماس ناو ۳۰ ترک - تماس ناو ۴۰ ترک - تماس تیر آهن های سبک تیر ۸ ترک ۴۶ کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۶متری ۳۶کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۷۲ کیلویی - تماس تیر۱۰ ترک ۶۵ کیلویی - تماس تیر ۱۰ ترک ۱۰۰ کیلویی - تماس تیرآهن های سنگین تیر ۳۳ ترک - تماس تیر ۳۶ ترک - تماس تیر ۴۰ ترک - تماس تیر ۴۵ ترک - تماس تیر ۵۰ ترک - تماس تیر ۵۵ ترک - تماس تیر ۶۰ ترک - تماس #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_آلات_ایلیا👇 🪐https://foolad24.com/profile/13437 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_آلات_ایلیا👇 🌐https://foolad24.com/profile/13437/inventory تلفنهای فروش: 📲09121258995 📲09121307939 ۰۲۱ ☎️22430124 ☎️22430125 ☎️22430126 ☎️22430127 ☎️22430128 ☎️22430129 📲09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126 🌐http://telegram.me/ilyaziron

تیرآهن هاش (H)
29 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 29 آبان (کد : 90211)

قیمت تیرآهن بال پهن(هاش)  #هاش                                          🔸هاش 10 سبک 200: موجود      🔸هاش 10 سنگین 240: موجود      🔸هاش 12 سبک 240: موجود      🔸هاش 12 سنگین 320: موجود      🔸هاش 14 سبک 295: موجود      🔸هاش 14 سنگین 400: موجود      🔸هاش 16 سبک 360: موجود      🔸هاش 16 سنگین 500: موجود      🔸هاش 18 سبک 425: موجود      🔸هاش 18 سنگین 590: موجود      🔸هاش 20 سبک 510: موجود      🔸هاش 20 سنگین 730: موجود      🔸هاش 22 سبک 610: موجود      🔸هاش 22 سنگین 850: موجود      🔸هاش 24 سبک 720: موجود      🔸هاش 24 سنگین 998: موجود      🔸هاش 26 سبک 820: موجود      🔸هاش 26 سنگین 1,120: موجود      🔸هاش 28 سبک 920: موجود      🔸هاش 28 سنگین 1,240: موجود      🔸هاش 30 سبک 1,050: موجود      🔸هاش 30 سنگین 1,400: موجود

تیرآهن هاش (H)
29 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 29 آبان (کد : 90205)

🔵هاش_سبک_سنگین ✅#شرکت_آسیا_فولاد_امین لیست_قیمت_هاش_سبک_سنگین- 🔵(ذوب-ترک-کره-اسپانیا) 🔵انبار_تهران🔵 🔴1402/08/29🔴 🔴هاش_10_سبک_200کیلویی 🔴هاش_10_سنگین_245کیلویی 🔴هاش_12_سبک_240کیلویی 🔴هاش_12_سنگین_320کیلویی 🔴هاش_14_سبک_297کیلویی 🔴هاش_14_سنگین_400کیلویی 🔴هاش_16_سبک_365کیلویی 🔴هاش_16_سنگین_512کیلویی 🔴هاش_18_سبک_425کیلویی 🔴هاش_18_سنگین_615کیلویی 🔴هاش_20_سبک_508کیلویی 🔴هاش_20_سنگین_735کیلویی 🔴هاش_22_سبک_606کیلویی 🔴هاش_22_سنگین_885کیلویی 🔴هاش_24_سبک_724کیلویی 🔴هاش_24_سنگین_970کیلویی 🔴هاش_26_سبک_818کیلویی 🔴هاش_26_سنگین_1115کیلویی 🔴هاش_28_سبک_917کیلویی 🔴هاش_28_سنگین_1235کیلویی 🔴هاش_30_سبک_1060کیلویی 🔴هاش_30_سنگین_1404کیلویی 🔴هاش_32_سبک_1172کیلویی 🔴هاش_32_سنگین_1524کیلویی 🔴هاش_34_سبک_1260کیلویی 🔴هاش_34_سنگین_1608کیلویی 🔴هاش_36_سبک_1344کیلویی 🔴هاش_36_سنگین_1704کیلویی 🔴هاش_40_سبک_1500کیلویی 🔴هاش_40_سنگین_1860کیلویی 🔴هاش_45_سبک_1680کیلویی 🔴هاش_45_سنگین_2052کیلویی 🔴هاش_50_سبک_1860کیلویی 🔴هاش_50_سنگین_2244کیلویی 🔴هاش_55_سبک_1992کیلویی 🔴هاش_55_سنگین_2388کیلویی 🔴هاش_60_سبک_2136کیلویی 🔴هاش_60_سنگین_2544کیلویی ⚫️فروش_با_فاکتور_رسمی ⚫️#شرکت_آسیا_فولاد_امین ⚪️#توزیع_کننده_هاش_سبک_سنگین_تیرآهن لینک کانال تلگرامی: https://t.me/keshavarziIronWorkk شماره تلفن ویژه شرکت: ☎️021-53105

تیرآهن هاش (H)
29 آبان، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 29 آبان (کد : 90183)

دوشنبه ۲۹ / آبان / ۱۴۰۲ 🗓 🔹قیمت ها بروز شده در تاریخ ۲۹ آبان ماه ♦️موجودی تیرآهن هاش H .................................................... 🔹هاش ۱۰ سبک ۵۵۵/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۱۲ سبک ۵۵۵/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۱۴ سبک ۳۱۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۱۶ سبک ۴۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۱۸ سبک ۴۹۵/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۲۰ سبک ۴۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۲۲ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۲۴ سبک ۶۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۲۶ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۲۸ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۳۰ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۳۲ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۳۴ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۳۶ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۴۰ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۵۰ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۶۰ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۱۰ سنگین ۵۵۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۱۲ سنگین ۵۵۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۱۴ سنگین ۳۲۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۱۶ سنگین ۳۲۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۱۸ سنگین ۳۲۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۲۰ سنگین ۵۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۲۲ سنگین ۵۹۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۲۴ سنگین ‌ ۵۹۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۲۶ سنگین ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۲۸ سنگین ۶۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۳۰ سنگین ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۳۲ سنگین ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۳۴ سنگین ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۳۶ سنگین ۶۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۴۰ سنگین ۶۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۵۰ سنگین ۶۵۰/۰۰۰ ﷼ 💠 تخفیف هنگام خرید 💠 .................................................... 📌بنگاه تهران ✅خرید بی واسطه ☎️ ۰۲۱-۵۵۵۳۴۲۲۹ 📱 ۰۹۱۲۰۲۳۷۱۲۲

×