تیرآهن هاش (H)
11 آذر، 1402 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 11 آذر (کد : 92279)

‌‌‌‌‌‌شنبه ۱۱ / آذر / ۱۴۰۲ 🗓 🔹قیمت ها بروز شده در تاریخ ۱۱ آذر ماه ♦️موجودی تیرآهن هاش H .................................................... ✅تمامی قیمت ها غیررسمی می باشد جهت استعلام قیمت رسمی تماس بگیرید 🔹هاش ۱۰ سبک ۵۵۵/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۱۲ سبک ۵۵۵/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۱۴ سبک ۳۲۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۱۶ سبک ۴۶۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۱۸ سبک ۵۰۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۲۰ سبک ۴۶۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۲۲ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۲۴ سبک ۶۵۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۲۶ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۲۸ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۳۰ سبک ۶۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۳۲ سبک ۶۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۳۴ سبک ۶۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۳۶ سبک ۶۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۴۰ سبک ۶۵۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۵۰ سبک ۶۵۰/۰۰۰ ﷼ 🔹هاش ۶۰ سبک ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۱۰ سنگین ۵۵۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۱۲ سنگین ۵۵۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۱۴ سنگین ۳۲۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۱۶ سنگین ۳۲۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۱۸ سنگین ۳۲۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۲۰ سنگین ۵۵۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۲۲ سنگین ۵۹۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۲۴ سنگین ‌ ۵۹۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۲۶ سنگین ۶۳۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۲۸ سنگین ۶۲۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۳۰ سنگین ۶۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۳۲ سنگین ۶۲۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۳۴ سنگین ۶۲۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۳۶ سنگین ۶۲۵/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۴۰ سنگین ۶۴۰/۰۰۰ ﷼ 🔸هاش ۵۰ سنگین ۶۵۰/۰۰۰ ﷼ 💠 تخفیف هنگام خرید 💠 .................................................... 📌بنگاه تهران ✅خرید بی واسطه ☎️ ۰۲۱-۵۵۵۳۴۲۲۹ 📱 ۰۹۱۲۰۲۳۷۱۲۲       

تیرآهن هاش (H)
11 آذر، 1402 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 11 آذر (کد : 92274)

‌‌‌‌‌‌شنبه ۱۱ / آذر / ۱۴۰۲ 🗓 🟦فروش هاش نرمال ( برش از شاخه ) 🔷هاش ۱۴ سنگین🔷 🔷هاش ۱۶ سنگین 🔷 🔷هاش ۱۸ سبک شاخه و نرمال🔷 🔷هاش ۱۸ سنگین شاخه و نرمال 🔷‌ 🔷هاش ۲۰ سبک نرمال🔷 🔷هاش ۲۰ سنگین نرمال🔷 🔷هاش ۲۲ سنگین شاخه و نرمال🔷 🔷هاش ۲۴ سنگین شاخه و نرمال 🔷 🔷هاش ۳۰ سنگین نرمال🔷 🔹برش بر اساس متراژ دلخواه مشتریان گرامی 🔹 کیفیت عالی هاش به شرط مشکی سلامت 🔹برش با دقت بالا با کمترین ضریب خطا

تیرآهن هاش (H)
11 آذر، 1402 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 11 آذر (کد : 92252)

هاش ذوبی در انبار تهران هاش ١٤ سبك ذوبی هاش ۱۴ سنگین ذوبی هاش ۱۶ سنگین ذوبی هاش ۱۶ سبک ذوبی هاش ۱۸ سنگین ذوبی هاش ۲۰ سنگین ذوبی هاش ۲۰ سبک ذوبی هاش ۲۰ سنگین نرمال هاش ۲۲ سنگین نرمال هاش ۴۰ سبک کره 📱۰۹۱۲۱۳۴۰۱۰۷ 📱۰۹۱۰۱۳۴۰۱۰۷ 📱۰۹۱۲۳۵۰۰۰۵۹ 📱۰۹۳۳۲۳۷۷۴۲۹ ☎️۴۴۷۴۷۰۳۳ ☎️۴۴۷۴۴۲۱۲ ☎️۴۴۷۴۴۲۱۱

تیرآهن هاش (H)
11 آذر، 1402 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 11 آذر (کد : 92247)

✳️آهن آلات #ایلیا فروش مستقیم (( بدون واسطه )) انواع تیرآهن بال پهن (H) ترک هاش ۱۰ سبک - تماس هاش ۱۰ سنگین - تماس هاش ۱۲ سبک - تماس هاش ۱۲ سنگین - تماس هاش ۱۴ سنگین - تماس هاش ۱۶ سبک - تماس هاش ۱۶ سنگین - تماس هاش ۱۸ سبک - تماس هاش ۲۲ سبک - تماس هاش ۲۲ سنگین - تماس هاش ۲۴ سبک - تماس هاش ۲۴ سنگین - تماس هاش ۲۶ سبک - تماس هاش ۲۶ سنگین - تماس هاش ۲۸ سبک - تماس هاش ۲۸ سنگین - تماس هاش ۳۰ سبک - تماس هاش ۳۰ سنگین - تماس هاش ۳۲ سبک - تماس هاش ۳۲ سنگین - تماس هاش ۳۴ سبک - تماس هاش ۳۴ سنگین - تماس هاش ۳۶ سبک - تماس هاش ۳۶ سنگین - تماس هاش ۴۰ سبک - تماس هاش ۴۰ سنگین - تماس هاش ۴۵ سبک - تماس هاش ۴۵ سنگین - تماس هاش ۵۰ سبک - تماس هاش ۵۰ سنگین - تماس هاش ۵۵ سنگین - تماس هاش ۶۰ سنگین - تماس ناودانیهای اروپایی (ترک) ناو ۴ ترک - تماس ناو ۵ ترک - تماس ناو ۶.۵ ترک - تماس ناو ۱۶ ترک - تماس ناو ۱۸ ترک - تماس ناو ۲۰ ترک - تماس ناو ۳۰ ترک - تماس ناو ۴۰ ترک - تماس تیر آهن های سبک تیر ۸ ترک ۴۶ کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۶متری ۳۶کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۷۲ کیلویی - تماس تیر۱۰ ترک ۶۵ کیلویی - تماس تیر ۱۰ ترک ۱۰۰ کیلویی - تماس تیرآهن های سنگین تیر ۳۳ ترک - تماس تیر ۳۶ ترک - تماس تیر ۴۰ ترک - تماس تیر ۴۵ ترک - تماس تیر ۵۰ ترک - تماس تیر ۵۵ ترک - تماس تیر ۶۰ ترک - تماس #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/13437 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 https://foolad24.com/profile/13437/inventory 📱09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126 🆔http://telegram.me/ilyaziron 📌https://foolad24.com/profile/13437

تیرآهن هاش (H)
11 آذر، 1402 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 11 آذر (کد : 92231)

قیمت تیرآهن بال پهن(هاش)  #هاش                                          🔸هاش 10 سبک 200: موجود      🔸هاش 10 سنگین 240: موجود      🔸هاش 12 سبک 240: موجود      🔸هاش 12 سنگین 320: موجود      🔸هاش 14 سبک 295: موجود      🔸هاش 14 سنگین 400: موجود      🔸هاش 16 سبک 360: موجود      🔸هاش 16 سنگین 500: موجود      🔸هاش 18 سبک 425: موجود      🔸هاش 18 سنگین 590: موجود      🔸هاش 20 سبک 510: موجود      🔸هاش 20 سنگین 730: موجود      🔸هاش 22 سبک 610: موجود      🔸هاش 22 سنگین 850: موجود      🔸هاش 24 سبک 720: موجود      🔸هاش 24 سنگین 998: موجود      🔸هاش 26 سبک 820: موجود      🔸هاش 26 سنگین 1,120: موجود      🔸هاش 28 سبک 920: موجود      🔸هاش 28 سنگین 1,240: موجود      🔸هاش 30 سبک 1,050: موجود      🔸هاش 30 سنگین 1,400: موجود

تیرآهن هاش (H)
11 آذر، 1402 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 11 آذر (کد : 92226)

🔵هاش_سبک_سنگین ✅#شرکت_آسیا_فولاد_امین لیست_قیمت_هاش_سبک_سنگین- 🔵(ذوب-ترک-کره-اسپانیا) 🔵انبار_تهران🔵 🔴1402/09/11🔴 🔴هاش_10_سبک_200کیلویی 🔴هاش_10_سنگین_245کیلویی 🔴هاش_12_سبک_240کیلویی 🔴هاش_12_سنگین_320کیلویی 🔴هاش_14_سبک_297کیلویی 🔴هاش_14_سنگین_400کیلویی 🔴هاش_16_سبک_365کیلویی 🔴هاش_16_سنگین_512کیلویی 🔴هاش_18_سبک_425کیلویی 🔴هاش_18_سنگین_615کیلویی 🔴هاش_20_سبک_508کیلویی 🔴هاش_20_سنگین_735کیلویی 🔴هاش_22_سبک_606کیلویی 🔴هاش_22_سنگین_885کیلویی 🔴هاش_24_سبک_724کیلویی 🔴هاش_24_سنگین_970کیلویی 🔴هاش_26_سبک_818کیلویی 🔴هاش_26_سنگین_1115کیلویی 🔴هاش_28_سبک_917کیلویی 🔴هاش_28_سنگین_1235کیلویی 🔴هاش_30_سبک_1060کیلویی 🔴هاش_30_سنگین_1404کیلویی 🔴هاش_32_سبک_1172کیلویی 🔴هاش_32_سنگین_1524کیلویی 🔴هاش_34_سبک_1260کیلویی 🔴هاش_34_سنگین_1608کیلویی 🔴هاش_36_سبک_1344کیلویی 🔴هاش_36_سنگین_1704کیلویی 🔴هاش_40_سبک_1500کیلویی 🔴هاش_40_سنگین_1860کیلویی 🔴هاش_45_سبک_1680کیلویی 🔴هاش_45_سنگین_2052کیلویی 🔴هاش_50_سبک_1860کیلویی 🔴هاش_50_سنگین_2244کیلویی 🔴هاش_55_سبک_1992کیلویی 🔴هاش_55_سنگین_2388کیلویی 🔴هاش_60_سبک_2136کیلویی 🔴هاش_60_سنگین_2544کیلویی ⚫️فروش_با_فاکتور_رسمی ⚫️#شرکت_آسیا_فولاد_امین ⚪️#توزیع_کننده_هاش_سبک_سنگین_تیرآهن

تیرآهن هاش (H)
11 آذر، 1402 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 21 آبان (کد : 88153)

فروشنده انواع آهن آلات صنعتی و ساختماني فروشگاه آهن آلات آرسام ۲۴فروش انواع پروفیل ساختماني و صنعتی✅ نبشی ، سپری✔️ ناودانی✔️تیرآهن ذوب‌آهن، هاش سبک و سنگین✔️ میلگرد ( ساده، آجدار)✔️ قوطی پروفیل✔لوله مانیسمان✔لوله داربستی✔️ صفحه ستون✔️ ورق ( گالوانیزه، روغنی، سیاه، رنگی، آجدار، پانچ و استیل) 📌آدرس:بازار اهن شاداباد بهاران ۲بلوک۲۶ پلاک ۴۸۷ 📱09337494534 📱09939481108 آدرس وب سایت: Www.arsam24.ir تلفن همراه ما در تلگرام 09337494534 می باشد. اینستاگرام : vahidadineloo37 واتساپ: 09337494534

تیرآهن هاش (H)
09 آذر، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 08 آذر (کد : 92022)

⚜️#زرین_ تجارت_ فولاد _مهفام⚜️ ⭕️ ليست #تيرآهن #ذوب_آهن (شاخه / كيلو) ⭕️ تحويل انبار (تهران / مبدا) 🔸تیرآهن ١٢ 🔸تیرآهن ١٤ 🔸تیرآهن ١٦ 🔸تیرآهن ١٨ 🔸تیرآهن ٢٠ 🔸تیرآهن ٢٢ 🔸تیرآهن ٢٤ 🔸تیرآهن ٢٧ 🔸تیرآهن ٣٠ ⭕️ ليست #تيرآهن #بال #پهن  #هاش⭕️ تحويل انبار (تهران) 🔸هاش ١٠ 🔸هاش ١٢ 🔸هاش ١٤ 🔸هاش ١٦ 🔸هاش ١٨ 🔸هاش ٢٠ 🔸هاش ٢٢ 🔸هاش ٢٤ 🔸هاش ٢٦ 🔸هاش ٢٨ 🔸هاش ٣٠ 🔸هاش ٣٢ 🔸هاش٣٤ 🔸هاش ٣٦ 🔸هاش ٤٠ 🔸هاش ٤٥ 🔸هاش ٥٠ 🔸هاش ٥٥ 🔸هاش ٦٠ #جهت_مشاهده_پروفایل_زرین_تجارت_فولاد_مهفام👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/13492 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_زرین_تجارت_فولاد_مهفام👇🏻 https://foolad24.com/profile/13492/inventory 👇جهت اعلام قیمت: ☎️021-36604540 _ 41 ☎️021-36604640 ☎️021-36604740 📱09126088412 📱09126088412 📱09121869963 🆔https://t.me/ahan_mahfam 🌍https://foolad24.com/profile/13492 🆔 https://instagram.com/foolad_mahfam?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==

تیرآهن هاش (H)
09 آذر، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 08 آذر (کد : 92018)

✳️آهن آلات #ایلیا فروش مستقیم (( بدون واسطه )) انواع تیرآهن بال پهن (H) ترک هاش ۱۰ سبک - تماس هاش ۱۰ سنگین - تماس هاش ۱۲ سبک - تماس هاش ۱۲ سنگین - تماس هاش ۱۴ سنگین - تماس هاش ۱۶ سبک - تماس هاش ۱۶ سنگین - تماس هاش ۱۸ سبک - تماس هاش ۲۲ سبک - تماس هاش ۲۲ سنگین - تماس هاش ۲۴ سبک - تماس هاش ۲۴ سنگین - تماس هاش ۲۶ سبک - تماس هاش ۲۶ سنگین - تماس هاش ۲۸ سبک - تماس هاش ۲۸ سنگین - تماس هاش ۳۰ سبک - تماس هاش ۳۰ سنگین - تماس هاش ۳۲ سبک - تماس هاش ۳۲ سنگین - تماس هاش ۳۴ سبک - تماس هاش ۳۴ سنگین - تماس هاش ۳۶ سبک - تماس هاش ۳۶ سنگین - تماس هاش ۴۰ سبک - تماس هاش ۴۰ سنگین - تماس هاش ۴۵ سبک - تماس هاش ۴۵ سنگین - تماس هاش ۵۰ سبک - تماس هاش ۵۰ سنگین - تماس هاش ۵۵ سنگین - تماس هاش ۶۰ سنگین - تماس ناودانیهای اروپایی (ترک) ناو ۴ ترک - تماس ناو ۵ ترک - تماس ناو ۶.۵ ترک - تماس ناو ۱۶ ترک - تماس ناو ۱۸ ترک - تماس ناو ۲۰ ترک - تماس ناو ۳۰ ترک - تماس ناو ۴۰ ترک - تماس تیر آهن های سبک تیر ۸ ترک ۴۶ کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۶متری ۳۶کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۷۲ کیلویی - تماس تیر۱۰ ترک ۶۵ کیلویی - تماس تیر ۱۰ ترک ۱۰۰ کیلویی - تماس تیرآهن های سنگین تیر ۳۳ ترک - تماس تیر ۳۶ ترک - تماس تیر ۴۰ ترک - تماس تیر ۴۵ ترک - تماس تیر ۵۰ ترک - تماس تیر ۵۵ ترک - تماس تیر ۶۰ ترک - تماس #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/13437 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 https://foolad24.com/profile/13437/inventory 📱09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126 🆔http://telegram.me/ilyaziron 📌https://foolad24.com/profile/13437

تیرآهن هاش (H)
07 آذر، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 07 آذر (کد : 91907)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم 1402.09.07 #هاش_انبار_تهران 🏗HEA:هاش سبک 🏗HEB:هاش سنگین استعلام لحظه ای قیمت هاش در سایت وب آهن🌐 ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ هاش ١٠سبك (٢٠٠ك) ☎️ ترک هاش ١٠سنگين (٢٥٨ك) ☎️ ترک هاش ۱۲سبک (۲۳۵ک) ☎️ ترک هاش ١٢سنگين (٣١٠ك) ☎️ ترک هاش ١٤سبك (٢٩٠ك) ☎️ ترک ——- ☎️ ذوب هاش ١٤سنگين (٣٩٠ك) ☎️ ذوب هاش ١٦سبك (٣٦٠ك) ☎️ ترک —- ☎️ ذوب هاش١٦سنگين (٥٠٠ك) ☎️ ذوب هاش١٨سبك (٤١٠ك) —- ذوب هاش١٨سنگين (٦٠٠ك) ☎️ ذوب هاش٢٠سبك (٥٠٠ك) ☎️ ترک ——- ☎️ ذوب هاش٢٠سبك نرمال (٥٠٠ك) —— هاش٢٠سنگين (٧٠٠ك) ☎️ ذوب هاش٢٢سبك (٦٢٠ك) ☎️ ترک هاش٢٢سنگين (٨٤٠ك) ☎️ ترک هاش٢٤سبك (٧١٠ك) —- ترک هاش٢٤سنگين (١٠٠٠ك) ☎️ ترک هاش٢٦سبك (٧٩٠ك) ☎️ ترک هاش٢٦سنگين (۱۰۷۰ك) ☎️ ترک هاش٢٨سبك (٩٣٠ك) ☎️ ترک هاش٢٨سنگين (١١٩٠ك) —- ترک هاش٣٠سبك (١٠٧٠ك) —- ترک هاش٣٠سنگين (١٣٥٠ك) —- ترک هاش٣٢سنگين (١٥٠٠ك) ☎️ ترک هاش٣٢سبک (1170 ک) ——- هاش٣٤سبك (١٢٣٠ك) —- هاش٣٤سنگين (١٦٠٠ك) —- ترک هاش٣٦سبك (١٣٤٠ك) —— هاش٣٦سنگين (١٧٠٠ك) —- ترک هاش٤٠سبك (١٤٤٠ك) —- کره هاش٤٠سنگين (١٨٣٠ك) ☎️ ترک هاش 45 سبک(1680 ک) —— هاش 45 سنگین(2050 ک ) ☎️ ترک هاش٥٠سبك (١٨٦٠ك) —- هاش٥٠سنگين (٢٢٥٠ك) ☎️ هاش 55 سنگین (2380 ک) —— هاش٦٠سبك (٢١٦٠ك) ☎️ کره هاش٦٠سنگين (٢٥٠٠ك) —— تیرآهن سنگین ٣٣(٥٩٠ ك ) —- تیرآهن سنگین ۳۶(۶۸۰ ک) ☎️ تیرآهن سنگین ۴۰(۸۰۰ ك ) —- تيرآهن سنگين ٤٥(٩٣٠ ك ) ☎️ تیرآهن سنگین ۵۰(۱۰۹۰ک) ☎️ تيرآهن سنگين ٥٥(١٢٧٠ك) —- تیرآهن سنگین ۶۰(۱۴۶۴ك) —— استعلام لحظه ای قیمت هاش در سایت وب آهن🌐 ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ ╭━━═━⊰✹🏗✹⊱━═━━━╮ 🌐 https://webahan.com 🌐 🆔@webahan🆔 ☎️ 021-532 36 ☎️ ☎️ 021-548 57000 ☎️ ╰━━═━⊰❀🏗❀⊱━═━━━╯

تیرآهن هاش (H)
07 آذر، 1402 7 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 07 آذر (کد : 91789)

⚜️#زرین_ تجارت_ فولاد _مهفام⚜️ ⭕️ ليست #تيرآهن #ذوب_آهن (شاخه / كيلو) 🔸تیرآهن ١٢تا تیرآهن ٣٠ ⭕️ ليست #تيرآهن #بال #پهن  #هاش 🔸هاش١٠ تا هاش ٦٠ یست قیمت #ناودانی_ترک 🔸 ناودانی 4 : ٥٠٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 5 : ٥٢٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 6.5 : ٥٢٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 16 : ٥٤٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 20 : ٥٤٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 30 : ٥٤٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 40 : ٦٤٠,۰۰۰ ریال ⭕️ ليست قیمت #تيرآهن_ترک_اسپانیا ⭕️ 🔸 تیرآهن ٨ سبک ترك: ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ٨ سنگین ترك: ٣٦،٠٠٠،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ١٠ سبک ترك: ٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ١٠ سنگین ترك: ٥١،٠٠٠،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ٣٣ ترك: ٥٩٠،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ٣٦ ترك: ٥٩٠،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ٤٠ ترك: ٦٠٥،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ٤٠ اسپانيا: ٧١٠،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ٤٥ ترك: ٥٩٠،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ٥٠ ترك: ٥٩٠،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ٥٥ ترك: ٦٧٠،٠٠٠ ريال 🔸 تیرآهن ٦٠ ترك: ٧٨٠،٠٠٠ ريال #جهت_مشاهده_پروفایل_زرین_تجارت_فولاد_مهفام👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/13492 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_زرین_تجارت_فولاد_مهفام👇🏻 https://foolad24.com/profile/13492/inventory 👇جهت اعلام قیمت: ☎️021-36604540 _ 41 ☎️021-36604640 ☎️021-36604740 📱09126088412 📱09126088412 📱09121869963 🆔https://t.me/ahan_mahfam 🌍https://foolad24.com/profile/13492 🆔 https://instagram.com/foolad_mahfam?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==

تیرآهن هاش (H)
07 آذر، 1402 7 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 07 آذر (کد : 91786)

✳️آهن آلات #ایلیا فروش مستقیم (( بدون واسطه )) انواع تیرآهن بال پهن (H) ترک هاش ۱۰ سبک - تماس هاش ۱۰ سنگین - تماس هاش ۱۲ سبک - تماس هاش ۱۲ سنگین - تماس هاش ۱۴ سنگین - تماس هاش ۱۶ سبک - تماس هاش ۱۶ سنگین - تماس هاش ۱۸ سبک - تماس هاش ۲۲ سبک - تماس هاش ۲۲ سنگین - تماس هاش ۲۴ سبک - تماس هاش ۲۴ سنگین - تماس هاش ۲۶ سبک - تماس هاش ۲۶ سنگین - تماس هاش ۲۸ سبک - تماس هاش ۲۸ سنگین - تماس هاش ۳۰ سبک - تماس هاش ۳۰ سنگین - تماس هاش ۳۲ سبک - تماس هاش ۳۲ سنگین - تماس هاش ۳۴ سبک - تماس هاش ۳۴ سنگین - تماس هاش ۳۶ سبک - تماس هاش ۳۶ سنگین - تماس هاش ۴۰ سبک - تماس هاش ۴۰ سنگین - تماس هاش ۴۵ سبک - تماس هاش ۴۵ سنگین - تماس هاش ۵۰ سبک - تماس هاش ۵۰ سنگین - تماس هاش ۵۵ سنگین - تماس هاش ۶۰ سنگین - تماس ناودانیهای اروپایی (ترک) ناو ۴ ترک - تماس ناو ۵ ترک - تماس ناو ۶.۵ ترک - تماس ناو ۱۶ ترک - تماس ناو ۱۸ ترک - تماس ناو ۲۰ ترک - تماس ناو ۳۰ ترک - تماس ناو ۴۰ ترک - تماس تیر آهن های سبک تیر ۸ ترک ۴۶ کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۶متری ۳۶کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۷۲ کیلویی - تماس تیر۱۰ ترک ۶۵ کیلویی - تماس تیر ۱۰ ترک ۱۰۰ کیلویی - تماس تیرآهن های سنگین تیر ۳۳ ترک - تماس تیر ۳۶ ترک - تماس تیر ۴۰ ترک - تماس تیر ۴۵ ترک - تماس تیر ۵۰ ترک - تماس تیر ۵۵ ترک - تماس تیر ۶۰ ترک - تماس #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/13437 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 https://foolad24.com/profile/13437/inventory 📱09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126 🆔http://telegram.me/ilyaziron 📌https://foolad24.com/profile/13437

تیرآهن هاش (H)
06 آذر، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 06 آذر (کد : 91633)

⚜️#زرین_ تجارت_ فولاد _مهفام⚜️ ⭕️ ليست #تيرآهن #ذوب_آهن (شاخه / كيلو) ⭕️ تحويل انبار (تهران / مبدا) 🔸تیرآهن ١٢ 🔸تیرآهن ١٤ 🔸تیرآهن ١٦ 🔸تیرآهن ١٨ 🔸تیرآهن ٢٠ 🔸تیرآهن ٢٢ 🔸تیرآهن ٢٤ 🔸تیرآهن ٢٧ 🔸تیرآهن ٣٠ ⭕️ ليست #تيرآهن #بال #پهن  #هاش⭕️ تحويل انبار (تهران) 🔸هاش ١٠ 🔸هاش ١٢ 🔸هاش ١٤ 🔸هاش ١٦ 🔸هاش ١٨ 🔸هاش ٢٠ 🔸هاش ٢٢ 🔸هاش ٢٤ 🔸هاش ٢٦ 🔸هاش ٢٨ 🔸هاش ٣٠ 🔸هاش ٣٢ 🔸هاش ٣٤ 🔸هاش ٣٦ 🔸هاش ٤٠ 🔸هاش ٤٥ 🔸هاش ٥٠ 🔸هاش ٥٥ 🔸هاش ٦٠ #جهت_مشاهده_پروفایل_زرین_تجارت_فولاد_مهفام👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/13492 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_زرین_تجارت_فولاد_مهفام👇🏻 https://foolad24.com/profile/13492/inventory 👇جهت اعلام قیمت: ☎️021-36604540 _ 41 ☎️021-36604640 ☎️021-36604740 📱09126088412 📱09126088412 📱09121869963 🆔https://t.me/ahan_mahfam 🌍https://foolad24.com/profile/13492 🆔 https://instagram.com/foolad_mahfam?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==

تیرآهن هاش (H)
06 آذر، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 06 آذر (کد : 91630)

✳️آهن آلات #ایلیا فروش مستقیم (( بدون واسطه )) انواع تیرآهن بال پهن (H) ترک هاش ۱۰ سبک - تماس هاش ۱۰ سنگین - تماس هاش ۱۲ سبک - تماس هاش ۱۲ سنگین - تماس هاش ۱۴ سنگین - تماس هاش ۱۶ سبک - تماس هاش ۱۶ سنگین - تماس هاش ۱۸ سبک - تماس هاش ۲۲ سبک - تماس هاش ۲۲ سنگین - تماس هاش ۲۴ سبک - تماس هاش ۲۴ سنگین - تماس هاش ۲۶ سبک - تماس هاش ۲۶ سنگین - تماس هاش ۲۸ سبک - تماس هاش ۲۸ سنگین - تماس هاش ۳۰ سبک - تماس هاش ۳۰ سنگین - تماس هاش ۳۲ سبک - تماس هاش ۳۲ سنگین - تماس هاش ۳۴ سبک - تماس هاش ۳۴ سنگین - تماس هاش ۳۶ سبک - تماس هاش ۳۶ سنگین - تماس هاش ۴۰ سبک - تماس هاش ۴۰ سنگین - تماس هاش ۴۵ سبک - تماس هاش ۴۵ سنگین - تماس هاش ۵۰ سبک - تماس هاش ۵۰ سنگین - تماس هاش ۵۵ سنگین - تماس هاش ۶۰ سنگین - تماس ناودانیهای اروپایی (ترک) ناو ۴ ترک - تماس ناو ۵ ترک - تماس ناو ۶.۵ ترک - تماس ناو ۱۶ ترک - تماس ناو ۱۸ ترک - تماس ناو ۲۰ ترک - تماس ناو ۳۰ ترک - تماس ناو ۴۰ ترک - تماس تیر آهن های سبک تیر ۸ ترک ۴۶ کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۶متری ۳۶کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۷۲ کیلویی - تماس تیر۱۰ ترک ۶۵ کیلویی - تماس تیر ۱۰ ترک ۱۰۰ کیلویی - تماس تیرآهن های سنگین تیر ۳۳ ترک - تماس تیر ۳۶ ترک - تماس تیر ۴۰ ترک - تماس تیر ۴۵ ترک - تماس تیر ۵۰ ترک - تماس تیر ۵۵ ترک - تماس تیر ۶۰ ترک - تماس #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/13437 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 https://foolad24.com/profile/13437/inventory 📱09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126 🆔http://telegram.me/ilyaziron 📌https://foolad24.com/profile/13437

تیرآهن هاش (H)
06 آذر، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 06 آذر (کد : 91590)

⚜️آهن آلات تفرشی⚜️ 🔰انواع تیرآهن بال پهن #هاش_سبک HEA #هاش_سنگین HEB #هاش_۱۰_سبک 55000 #هاش_۱۰_سنگین 56000 #هاش_۱۲_سبک 55000 #هاش_۱۲_سنگین 55000 #هاش_۱۴_سبک 30000 #هاش_۱۴_سنگین 30000 #هاش_۱۶_سبک 44000 #هاش_۱۶_سنگین 31000 #هاش_۱۸_سبک 47000 #هاش_۱۸_سنگین 30000 #هاش_۲۰_سبک 42000 #هاش_۲۰_سنگین 52500 #هاش_۲۲_سبک 62000 #هاش_۲۲_سنگین 59000 #هاش_۲۴_سبک 62000 #هاش_۲۶_سبک 59000 #هاش_۳۰_سبک 62000 #هاش_۳۰_سنگین 62000 #هاش_۳۴_سبک 62000 #هاش_۴۰_سنگین 62000 #تیرآهن_سنگین #تیرآهن_33. 61000 #تیرآهن_36. 62000 #تیرآهن_40. 62000 #تیرآهن_45. 62000 #تیرآهن_50. 61000 #تیرآهن_60. 78000 🛑📣قیمت نهایی هنگام خرید ☎️تلفن های فروش 021-36056858 021-36059404 09120684754 @ahansakhteman

تیرآهن هاش (H)
05 آذر، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 05 آذر (کد : 91395)

⚜️#زرین_ تجارت_ فولاد _مهفام⚜️ ⭕️ ليست #تيرآهن #ذوب_آهن (شاخه / كيلو) 🔸تیرآهن ١٢تا تیرآهن ٣٠ ⭕️ ليست #تيرآهن #بال #پهن  #هاش 🔸هاش١٠ تا هاش ٦٠ ⭕️ ليست ورق #فولاد_خرم_آباد  #ST37 #ST52⭕️ ✅ ورق ۱۲ میل (٦*۱/۲۵) ✅ ورق ۱۵ میل (٦*۱/۲۵) ✅ ورق ٢٠ میل (٦*۱/۵)(٦*۱/۲۵) ✅ ورق ٢٥ میل (٦*۱/۵)(٦*۱/۲۵) ✅ ورق ٣٠ میل (٦*۱/۵)(٦*۱/۲۵) ✅ ورق ٣٥ میل (طول*۱/۵)(طول*۱/۲۵) ✅ ورق ٤٠ میل (طول*۱/۵)(طول*۱/۲۵) ✅ ورق ۴۵ میل(طول*۱/۵)(طول*۱/۲۵) ✅ ورق ۵۰ میل (طول*۱/۵)(طول*۱/۲۵) ✅ ورق ٦۰ میل (طول*۱/۵)(طول*۱/۲۵) لیست قیمت #ناودانی_ترک 🔸 ناودانی 4 : ٥٠٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 5 : ٥٢٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 6.5 : ٥٢٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 16 : ٥٤٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 20 : ٥٤٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 30 : ٥٤٠,۰۰۰ ریال 🔸 ناودانی 40 : ٦٤٠,۰۰۰ ریال #جهت_مشاهده_پروفایل_زرین_تجارت_فولاد_مهفام👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/13492 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_زرین_تجارت_فولاد_مهفام👇🏻 https://foolad24.com/profile/13492/inventory 👇جهت اعلام قیمت: ☎️021-36604540 _ 41 ☎️021-36604640 ☎️021-36604740 📱09126088412 📱09126088412 📱09121869963 🆔https://t.me/ahan_mahfam 🌍https://foolad24.com/profile/13492 🆔 https://instagram.com/foolad_mahfam?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==

تیرآهن هاش (H)
05 آذر، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 05 آذر (کد : 91364)

✳️آهن آلات #ایلیا فروش مستقیم (( بدون واسطه )) انواع تیرآهن بال پهن (H) ترک هاش ۱۰ سبک - تماس هاش ۱۰ سنگین - تماس هاش ۱۲ سبک - تماس هاش ۱۲ سنگین - تماس هاش ۱۴ سنگین - تماس هاش ۱۶ سبک - تماس هاش ۱۶ سنگین - تماس هاش ۱۸ سبک - تماس هاش ۲۲ سبک - تماس هاش ۲۲ سنگین - تماس هاش ۲۴ سبک - تماس هاش ۲۴ سنگین - تماس هاش ۲۶ سبک - تماس هاش ۲۶ سنگین - تماس هاش ۲۸ سبک - تماس هاش ۲۸ سنگین - تماس هاش ۳۰ سبک - تماس هاش ۳۰ سنگین - تماس هاش ۳۲ سبک - تماس هاش ۳۲ سنگین - تماس هاش ۳۴ سبک - تماس هاش ۳۴ سنگین - تماس هاش ۳۶ سبک - تماس هاش ۳۶ سنگین - تماس هاش ۴۰ سبک - تماس هاش ۴۰ سنگین - تماس هاش ۴۵ سبک - تماس هاش ۴۵ سنگین - تماس هاش ۵۰ سبک - تماس هاش ۵۰ سنگین - تماس هاش ۵۵ سنگین - تماس هاش ۶۰ سنگین - تماس ناودانیهای اروپایی (ترک) ناو ۴ ترک - تماس ناو ۵ ترک - تماس ناو ۶.۵ ترک - تماس ناو ۱۶ ترک - تماس ناو ۱۸ ترک - تماس ناو ۲۰ ترک - تماس ناو ۳۰ ترک - تماس ناو ۴۰ ترک - تماس تیر آهن های سبک تیر ۸ ترک ۴۶ کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۶متری ۳۶کیلویی - تماس تیر ۸ ترک ۷۲ کیلویی - تماس تیر۱۰ ترک ۶۵ کیلویی - تماس تیر ۱۰ ترک ۱۰۰ کیلویی - تماس تیرآهن های سنگین تیر ۳۳ ترک - تماس تیر ۳۶ ترک - تماس تیر ۴۰ ترک - تماس تیر ۴۵ ترک - تماس تیر ۵۰ ترک - تماس تیر ۵۵ ترک - تماس تیر ۶۰ ترک - تماس #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/13437 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_آلات_ایلیا👇🏻 https://foolad24.com/profile/13437/inventory 📱09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126 🆔http://telegram.me/ilyaziron 📌https://foolad24.com/profile/13437

تیرآهن هاش (H)
05 آذر، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 05 آذر (کد : 91310)

⚜️آهن آلات تفرشی⚜️ 🔰انواع تیرآهن بال پهن #هاش_سبک HEA #هاش_سنگین HEB #هاش_۱۰_سبک 55000 #هاش_۱۰_سنگین 56000 #هاش_۱۲_سبک 55000 #هاش_۱۲_سنگین 55000 #هاش_۱۴_سبک 30000 #هاش_۱۴_سنگین 30000 #هاش_۱۶_سبک 42000 #هاش_۱۶_سنگین 31000 #هاش_۱۸_سبک 47000 #هاش_۱۸_سنگین 30000 #هاش_۲۰_سبک 43000 #هاش_۲۰_سنگین 52500 #هاش_۲۲_سبک 62000 #هاش_۲۲_سنگین 59000 #هاش_۲۴_سبک 64000 #هاش_۲۶_سبک 59000 #هاش_۳۰_سبک 62000 #هاش_۳۰_سنگین 62000 #هاش_۳۴_سبک 62000 #هاش_۴۰_سنگین 62000 #تیرآهن_سنگین #تیرآهن_33. 61000 #تیرآهن_36. 62000 #تیرآهن_40. 62000 #تیرآهن_45. 62000 #تیرآهن_50. 61000 #تیرآهن_60. 78000 🛑📣قیمت نهایی هنگام خرید ☎️تلفن های فروش 021-36056858 021-36059404 09120684754 @ahansakhteman

تیرآهن هاش (H)
04 آذر، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 04 آذر (کد : 91183)

⚜️#زرین_ تجارت_ فولاد _مهفام⚜️ ⭕️ ليست #تيرآهن #ذوب_آهن (شاخه / كيلو) ⭕️ تحويل انبار (تهران / مبدا) 🔸تیرآهن 12 تا 30 ⭕️ ليست #تيرآهن #بال #پهن  #هاش⭕️ 🔸هاش10 تا 60 ⭕️ ليست ورق #فولاد_خرم_آباد  #ST37 #ST52⭕️ ✅ ورق ۱۲ میل (٦*۱/۲۵) ✅ ورق ۱۵ میل (٦*۱/۲۵) ✅ ورق ٢٠ میل (٦*۱/۵)(٦*۱/۲۵) ✅ ورق ٢٥ میل (٦*۱/۵)(٦*۱/۲۵) ✅ ورق ٣٠ میل (٦*۱/۵)(٦*۱/۲۵) ✅ ورق ٣٥ میل (طول*۱/۵)(طول*۱/۲۵) ✅ ورق ٤٠ میل (طول*۱/۵)(طول*۱/۲۵) ✅ ورق ۴۵ میل(طول*۱/۵)(طول*۱/۲۵) ✅ ورق ۵۰ میل (طول*۱/۵)(طول*۱/۲۵) ✅ ورق ٦۰ میل (طول*۱/۵)(طول*۱/۲۵) #جهت_مشاهده_پروفایل_زرین_تجارت_فولاد_مهفام👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/13492 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_زرین_تجارت_فولاد_مهفام👇🏻 https://foolad24.com/profile/13492/inventory 👇جهت اعلام قیمت: ☎️021-36604540 _ 41 ☎️021-36604640 ☎️021-36604740 📱09126088412 📱09126088412 📱09121869963 🆔https://t.me/ahan_mahfam 🌍https://foolad24.com/profile/13492 🆔 https://instagram.com/foolad_mahfam?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==

تیرآهن هاش (H)
04 آذر، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 04 آذر (کد : 91141)

⚜️آهن آلات تفرشی⚜️ 🔰انواع تیرآهن بال پهن #هاش_سبک HEA #هاش_سنگین HEB #هاش_۱۰_سبک 55000 #هاش_۱۰_سنگین 56000 #هاش_۱۲_سبک 55000 #هاش_۱۲_سنگین 55000 #هاش_۱۴_سبک 30000 #هاش_۱۴_سنگین 30000 #هاش_۱۶_سبک 42000 #هاش_۱۶_سنگین 31000 #هاش_۱۸_سبک 47000 #هاش_۱۸_سنگین 30000 #هاش_۲۰_سبک 43000 #هاش_۲۰_سنگین 52500 #هاش_۲۲_سبک 62000 #هاش_۲۲_سنگین 59000 #هاش_۲۴_سبک 64000 #هاش_۲۶_سبک 59000 #هاش_۳۰_سبک 62000 #هاش_۳۰_سنگین 62000 #هاش_۳۴_سبک 62000 #هاش_۴۰_سنگین 62000 #تیرآهن_سنگین #تیرآهن_33. 61000 #تیرآهن_36. 62000 #تیرآهن_40. 62000 #تیرآهن_45. 62000 #تیرآهن_50. 61000 #تیرآهن_60. 78000 🛑📣قیمت نهایی هنگام خرید ☎️تلفن های فروش 021-36056858 021-36059404 09120684754 @ahansakhteman

×