شماره های تماس

inventory list

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۲ - ۱۱:۴۱

عرضه فولاد های آلیاژی و صنعتی
میلگرد_تسمه_لوله مانیسمان_ورق های آلیاژی و صنعتی
ST_CK_7131_MO40_SPK_BOZ
فروش به صورت خرده و عمده
فروش و بارگیری مستقیم از کارخانه

جهت استعلام و سفارش با دفتر فروش تماس بگیرید

۳۴۴۸۷۵۶۲_۰۴۱
۰۹۱۴۴۳۵۲۹۴۷(قربانی)

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

فلزات آلیاژی

۱۳۹۸/۰۹/۲۲ - ۱۱:۴۰

عرضه فولاد های آلیاژی و صنعتی
میلگرد_تسمه_لوله مانیسمان_ورق های آلیاژی و صنعتی
ST_CK_7131_MO40_SPK_BOZ
فروش به صورت خرده و عمده
فروش و بارگیری مستقیم از کارخانه

جهت استعلام و سفارش با دفتر فروش تماس بگیرید

۳۴۴۸۷۵۶۲_۰۴۱
۰۹۱۴۴۳۵۲۹۴۷(قربانی)

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۲۳:۲۷

ورق نوردی به عرض۶۰ سانت 
طول ۶متری دو سر فابریک
به ضخامت ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ میل
قیمت ۵۴۵۰ تومان 
۹۱۹۲۹۰۱۷۷۳
۹۱۲۳۵۱۴۷۲۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۲۳:۱۴

میلگرد اجدار
سایز های موجود 
۸ A2 کیان کاشان موجود در مبدا
۱۰و۱۲ A2 آریاذوب موجود در مبدا
۱۶و۲۰و۲۲و۲۵ A3اروندموجود در مبدا
تلفن تماس۹۱۹۲۹۰۱۷۷۳_۹۱۲۳۵۱۴۷۲۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گالوانیزه و رنگی

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۲۹

ورق های گالوانیزه در تهران

۴۵ کوتاه تاراز
۴۸ بلند روی اندود 
۴۸ بلند سمنان 
۵۰ کوتاه تاراز
۵۰ بلند تاراز
۶۰ بلند تاراز


قیمت : تماس 

 ۰۲۱۵۵۴۴۰۲۹۳
 ۰۲۱۵۵۴۴۰۳۲۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۲۶

قیمت فروش نبشی و ناودونی و آهن آلات ساختمانی در تاریخ ۲۱۹۹۸ 
در مرکز فروش به شرح زیر است:

نبشی ۳ سپهر        

نبشی ۴ سپهر

نبشی ۴ دمیر (سنگین)      

نبشی ۵ زنجان   

 نبشی ۶ رنجان

 نبشی ۸ زنجان 

نبشی ۱۰ اشتهارد  

نبشی ۱۲ آرین        

سپری ۵ نوردی  
 
سپری ۶ نوری     

ناودانی ۶ یزد

   ناودانی ۸ توس (سبک)  

 ناودانی ۸ فولاد سجاد        

 ناودانی ۱۰فراد

ناودانی ۱۲ یزد 

ناو ۱۴ مگااستیل

ناو ۱۶ شکفته
               
   

ارزیابی قیمت مناسبتر 
تضمین ۱۰۰% کیفیت و وزن بار

شماره های تماس دفتر فروش : ۶۶۳۱۴۰۴۲۶۶۳۱۴۰۴۳

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

مصنوعات فلزی

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۲۱

تسمه کوره ای 

تسمه ۲  سانتیمتر ۵۱۳۰تومان
تسمه ۲.۵ سانتیمتر ۵۱۳۰تومان
تسمه  ۳ سانتیمتر ۵۱۳۰تومان 
تسمه  ۴ سانتیمتر ۵۱۳۰تومان 
تسمه  ۵ سانتیمتر ۵۱۳۰تومان 

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

قراضه (ضایعات)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۱۶

فولاد ماهان طوبي از تاريخ ۹۸/۰۹/۲۳ 
شرح زير ميباشد:
ويژه كوره رو ۳۲۹۰
ويژه ۳۲۶۰
سنگين كوره رو ۳۲۷۰
سنگين ۳۲۴۰
متوسط ۳۲۰۰
سبك ۳۱۸۰
چدن و الياژي ۳۱۴۰
پرس بدنه ۳۰۶۰
پرس حلب ۲۱۶۰
درجه سه ۲۰۱۰
همكاران گرامي به اطلاع ميرساند در صورت يكي نبودن باسكول مبدا و بارنامه بار ارسالي تخليه نميگردد بار نامه دست نويس مورد تاييد كارخانه نميباشد و همچنين بارهاي داخل استان ۵۰ تومان كمتر محاسبه ميشودباتشکر سلمانی 

شماره های تماس:
۰۹۱۴۱۱۸۲۷۹۱
۰۹۱۴۴۳۵۶۴۸۴

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۱۲

فولاد کاویان در اهواز

ورق ۱۵میل (۶*۸۰)(۶*۸۵)(۶*۹۰)(۶*۹۵)(۶/۱۰۵)(۶/۱۱۰)(۶/۱۱۵)(۶/۱۵۰)

ورق ۲۰ میل (۶*۸۰)(۶*۸۵)(۶*۹۰)(۶*۹۵)(۶*۱)(۶*۱/۰۵)(۶*۱/۱۰)(۶*۱/۱۵)(۶*۱/۵۰)

ورق ۲۵میل (۶/۱۵۰)

ورق ۳۰ میل (۱۵۰)

ورق ۶۰ میل (۱/۵۰)

ورق ۷۰ میل (۱/۵۰)

خط ویژه:۴۸۴۶۱۰۲۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۱۲

فولاد میانه

(بارگیری انبار تهران)

گرد ۱۴آجدار A3

گرد ۱۶آجدار A3

گرد ۲۰ آجدار A3

گرد ۲۲ آجدار A3


بازرگان قريب محمد 

خط ویژه:۴۸۴۶۱۰۲۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۱۱

بارها موجود در كف انبار تهران
فولاد كاويان

ورق ۱۰میل(۶/۱۲۵)(۶/۱۳۰)

ورق ۱۲میل(۶/۱۰۵) (۶/۱۲۵)(۶/۱۴۰)(۶/۱۴۵)(۶/۱۵۰)

ورق ۲۰میل(۶/۸۰)(۶/۹۵)(۶/۱۰۵)(۶/۱۴۰)(۶/۱۵۰)

ورق ۲۵میل (۶/۱۵۰)

بازرگان قريب محمد 


خط ویژه:۴۸۴۶۱۰۲۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۱۱

فولاد گیلان


(کف انبار بنگاه تهران)

ورق ۶ میل (۶/۱۰۰)

ورق ۸ میل (۶/۱۲۵)

ورق ۱۰ میل (۶/۱۲۵)

ورق ۱۲میل (۶/۱۲۵)


خط ویژه:۴۸۴۶۱۰۲۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۰۹

ورق آجدار :

 انبار تهران 
۲ (۱*۲) ۳۵ کیلویی
۲/۵ (۱*۲) ۴۸ کیلویی
۳میل (۱*۲) ۴۹ کیلویی
۳میل (۱*٢) ٥٥ كيلويي
٣ميل (١/٢٥)(۱/۵)
۳/۵میل (۱/۲۵) 
۳/۷میل (۱/۲۵)
٤ميل (١/٢٥)(١/٥)(١*٢)
۵میل (۱/۲۵۱/۵) 
۵/۵میل (۱/۵ ۱/۲۵)
٦ميل (١/٢٥١/٥)
٨ميل (١/٥)
۱۰میل (۱/۵)

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۰۷

سایز نبشی
۴۰*۴۰*۳
۴۰*۴۰*۴
۵۰*۵۰*۳
۵۰*۵۰*۴
۵۰*۵۰*۵
۶۰*۶۰*۳
۶۰*۶۰*۴
۶۰*۶۰*۵
محصولات فوق به صورت درجه ۱ ودرجه ۲ ونرمال موجود می باشد
اعلام قیمت بصورت تلفنی

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

تیرآهن

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۰۶

هاش ۱۲متری 
انبار تهران

هاش ۱۰ سبک و سنگین
هاش ۱۲ سبک و سنگین
هاش ۱۴ سبک و سنگین
هاش ۱۶ سبک و سنگین
هاش ۱۸ سبک و سنگین
هاش ۲۰ سبک و سنگین
هاش ۲۲ سبک و سنگین
هاش ۲۴ سبک و سنگین 
هاش ۲۶ سبک و سنگین
هاش ۲۸ سبک و سنگین
هاش ۳۰ سبک و سنگین
هاش ۳۲ سبک و سنگین
هاش ۳۴ سبک و سنگین 
هاش ۳۶ سبک و سنگین
هاش ۴۰ سبک و سنگین
هاش ۴۵ سبک و سنگین
هاش ۵۰ سبک و سنگین
هاش ۵۵ سبک و سنگین
هاش ۶۰ سبک و سنگین 
هاش ۶۵ سبک و سنگین
هاش ۷۰ سبک و سنگین
هاش ۸۰ سبک و سنگین
هاش ۹۰ سبک و سنگین

          تمامی بارها با تائید 
    
جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت تماس حاصل فرمائید

داخلی ۱۰۶ ۲۰۶
(امیرحسین خلیفه)

 ۰۲۱۵۶۵۴۴۴۹۷
    ۰۲۱۵۶۵۴۴۴۹۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق روغنی (سرد)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۰۶

ورق روغنی 
 انبار اصفهان 

۱/۵ رول عرض۱     
 ۱/۵رول عرض۱.۲۵   
 ۱/۲۵رول عرض۱
 ۱/۲۵رول عرض۱.۲۵  
 ۰.۷۰رول عرض۱.۲۵  
۰.۹۰رول عرض۱     
۰.۹۰رول عرض۱/۲۵  

 
          تمامی بارها با تائید 
    
جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت تماس حاصل فرمائید

داخلی ۱۰۶ ۲۰۶
(امیرحسین خلیفه)

 ۰۲۱۵۶۵۴۴۴۹۷
    ۰۲۱۵۶۵۴۴۴۹۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۰۴

کلاف اسید شویی 
انبار اصفهان 


۲.۵*۱۰۰۰  second
2.5*1060  st37
2.6*713  second
2.6*1070  saph270
3.3*1560  second
3.3*1050  saph440
3.7*1180  second
5*1245  hx260
5*1433  second


          تمامی بارها با تائید 
    
جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت تماس حاصل فرمائید

داخلی ۱۰۶ ۲۰۶
(امیرحسین خلیفه)

 ۰۲۱۵۶۵۴۴۴۹۷
    ۰۲۱۵۶۵۴۴۴۹۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق روغنی (سرد)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۰۱

#روغنی ۹۵ عرض ۱۴۸ فولادمبارکه st14 

 
#روغنی ۷۰عرض ۱۵۰۰فولادمبارکه st14 

          تمامی بارها با تائید 
    
جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت تماس حاصل فرمائید

داخلی ۱۰۶ ۲۰۶
(امیرحسین خلیفه)

 ۰۲۱۵۶۵۴۴۴۹۷
   ۰۲۱۵۶۵۴۴۴۹۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۱:۵۳

عزیزی آهن کو 

فروش ویژه ورق فولاد مبارکه

 کویل ضخامت ۲ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ کیفیت ST37 


قیمت : توافقی 

تلفن ثابت : ۳۱۳۱۹۶۰۰۰۳۱
تلفن همراه : ۰۹۱۳۴۸۹۰۳۴۱

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۱:۵۱

ورق کاویان دراهواز

ورق۱۵میل۱.۵×۶           ۶۵۵۰
ورق۲۰و ٢٥و٣٠میل۱.۵×۶      ۶۳۵۰

٠٢١۶۶۳۱۱۷۸۱
٠٢١۶۶۳۱۳۹۲۹

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

شما می توانید با اعلام صورت بار روزانه خود، به راحتی دیگران را از موجودی و قیمت محصولات قابل عرضه خود مطلع کنید.

برای این کار کافی است نوع محصول را از بین دسته های محصولات انتخاب کنید و پس از آن، مشخصات محصولات خود را در کادر ویرایش درج کنید.

همچنین می توانید یک تصویر برای صورت بار اعلامی خود ضمیمه کنید.

ایجاد درخواست خرید