شماره های تماس

Supplier List

تأمین کنندگان محصول

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا میلگرد فروشان

درخواست خرید

فروشندگان یک محصول را در استان مورد نظر خود پیدا کنید. مثلا میلگردفروشان اصفهانی.

درخواست خرید

فروشنده ای که چند قلم کالا را به صورت همزمان داشته باشد پیدا کنید.

درخواست خرید

اطلاعات بازرگانان و یا تولید کنندگان یک محصول را مشاهده کنید.

درخواست خرید

نزدیک ترین فروشنده به مکان پروژه خود را پیدا کنید

۸۲%

۶۲۱

شرکت

خدماتی ، تولیدی ، بازرگانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۱۵:۳۷

تولیدات و مصنوعات فلزی
جزئیات ...
۷۸%

۴۶۲۹

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۴:۴۰

جزئیات ...
۶۸%

۸۷۱۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ - ۰۸:۳۳

جزئیات ...
۶۵%

۶۶۴

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۲۹ - ۱۰:۴۰

جزئیات ...
۶۰%

۵۷۴

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۱:۴۲

قوطی و پروفیل
جزئیات ...
۲۵%

۴۵۶

شرکت

بازرگانی ، تولیدی

۱۳۹۷/۰۷/۱۹ - ۱۱:۲۴

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی
جزئیات ...
۷۸%

۴۸۸۴

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۰۸:۲۴

جزئیات ...
۶۵%

۵۱۸۲

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۲:۱۹

جزئیات ...
۳۳%

۸۵۵۷

شخص

تولیدی

۱۳۹۹/۰۴/۱۵ - ۱۴:۱۰

ورق گرم (سیاه)
جزئیات ...
۴۰%

۴۶۸۸

شخص

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۳:۲۴

جزئیات ...
۹۵%

۳۷۸۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۳:۲۹

تیرآهن ورق گرم (سیاه) میلگرد قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی
جزئیات ...
۷۳%

۸۲۶۳

شرکت

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۱۱:۲۲

جزئیات ...
۹۷%

۲۱۷۸

شخص

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۲۱

میلگرد سایر فلزات فلزات آلیاژی
جزئیات ...
۸۵%

۸۸۹

شخص

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۷/۱۰/۰۴ - ۱۲:۰۰

ورق گرم (سیاه)
جزئیات ...
۹۲%

۴۵۹۱

شخص

بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی

۱۳۹۸/۰۸/۱۳ - ۱۲:۲۸

ورق روغنی (سرد) تیرآهن قوطی و پروفیل ورق گرم (سیاه) نبشی و ناودانی میلگرد
جزئیات ...
۹۲%

۴۲۶۰

شخص

بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۱۳:۱۳

جزئیات ...
۹۲%

۷۱۱۸

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۹/۰۱/۲۶ - ۱۴:۱۶

ورق گرم (سیاه) انواع لوله
جزئیات ...
۸۱%

۸۸۰۶

شرکت

تولیدی

۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۰۶:۳۳

ورق گرم (سیاه)
جزئیات ...
۹۰%

۳۸۷

شرکت

تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی

۱۳۹۷/۰۷/۰۵ - ۰۹:۲۸

سایر فلزات قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی
جزئیات ...
۳۳%

۴۶۳۷

شرکت

بازرگانی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۲:۳۶

جزئیات ...